Lot: 1

Current Price: 500 TL Starting Bid: 500 TL Estimated: TL Losing Winning

Ahmet Yazıcı

İçerik: Hadis-i Serif "Rutbetül ilmi, E'lar rutebi" "Türkçesi "İlim (Dini ilimleri öğreten olma) rütbelerin en yücesidir." Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1428 - M.2007 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve:32x40 cm Yazı:18x11 cm

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Hadis-i Serif "Rutbetül ilmi, E'lar rutebi" "Türkçesi "İlim (Dini ilimleri öğreten olma) rütbelerin en yücesidir."
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1428 - M.2007
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Çerçeve:32x40 cm Yazı:18x11 cm

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Hadis-i Serif "Rutbetül ilmi, E'lar rutebi" "Türkçesi "İlim (Dini ilimleri öğreten olma) rütbelerin en yücesidir." Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1428 - M.2007 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve:32x40 cm Yazı:18x11 cm

  TLSold
 • Ahmet Yaşar Arpacı-İçerik: Besmele-i Şerife
Yazı Şekli: Divani Tuğra
Tarih: H.1428
Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik
Çerçeve:46x49 cm Yazı:24x26 cm
Not: Sanatçı kendisine özgü stilde Ebru ile murakka'a yapmıştır. Uygun paspartu ile çerçeve yapılmıştır.

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Ahmet Yaşar Arpacı-İçerik: Besmele-i Şerife Yazı Şekli: Divani Tuğra Tarih: H.1428 Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik Çerçeve:46x49 cm Yazı:24x26 cm Not: Sanatçı kendisine özgü stilde Ebru ile murakka'a yapmıştır. Uygun paspartu ile çerçeve yapılmıştır.

  TLSold
 • Ali Toy-İçerik: Fatiha Suresi 3 Ayeti. "İyya kenabudu ve iyya kenestain" "Ancak sana kulluk eder ve ancak senden isteriz."
Yazı Şekli: Celi Talik Yazı
Tarih: H.1419
Çerçeve:100x72 cm Yazı:84x55 cm
Not: Özgün Hint kağıdına baskı yazı.

Ali Toy (Mimar Hattat) 
1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve - Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Ali Toy-İçerik: Fatiha Suresi 3 Ayeti. "İyya kenabudu ve iyya kenestain" "Ancak sana kulluk eder ve ancak senden isteriz." Yazı Şekli: Celi Talik Yazı Tarih: H.1419 Çerçeve:100x72 cm Yazı:84x55 cm Not: Özgün Hint kağıdına baskı yazı. Ali Toy (Mimar Hattat) 1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve - Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

  TLSold
 • Macit Ayral-İçerik: Hilye-i Şerife
Tarih: 1891-1961
Çerçeve:40x54 cm Yazı:22x34 cm
Ketebe: Macit Zühdi
Not: Dönemin tekniği ile el yapımı Nepal kağıt üzerine özgün baskı ile basılmıştır.
Dört Hattat'tan ders almıştır. İsmail Hakkı, A. Hanbezer, M. Hulusi Yazgan bunlardır.

Macit Ayral
1891-1961 XX.Yüzyılın sülüs ve celî sülüste önde gelen Türk hattatlarından. 11 Nisan 1891 de İstanbul Beylerbeyinde doğdu. Şehremâneti Zibhiye idaresi (Mezbaha) Müdürü Zühdü Beyin oğludur. İlk tahsilini Beylerbeyi Hamidiye Mektebinde tamamladı. Üsküdar İdâdîsinin son sınıfında iken sağlık sebebiyle tahsilini yarıda bıraktı. Daha ilk mektep sıralarında hat hocası Ali Efendiden sülüs ve nesih yazılarını öğrenmeye başladı. Daha sonra Enderun Mektebi hat hocası Ahmed Râkım Efendiye devam etti. Babasının da teşvikiyle girdiği Medresetül hattâtînde yazı tahsilini tamamIadı. Burada Hulûsi Efendiden (Yazgan) talik icâzeti aldı ( 1923). Ayrıca Sâmi Efendinin talebesi olan Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezerden sülüs-celîsini ilertetti. Ali Efendinin hocası olan Şefik Beye ait kıta ve murakkalardan da önemli ölçüde faydalandı. Macit Ayral talik ve nesihten ziyade sülüs ve celî-sülüs ile meşgul olmuştur. Sülüste Şefik Beyin tavrını benimsemiş ve o üslupta eser vermiştir.

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Macit Ayral-İçerik: Hilye-i Şerife Tarih: 1891-1961 Çerçeve:40x54 cm Yazı:22x34 cm Ketebe: Macit Zühdi Not: Dönemin tekniği ile el yapımı Nepal kağıt üzerine özgün baskı ile basılmıştır. Dört Hattat'tan ders almıştır. İsmail Hakkı, A. Hanbezer, M. Hulusi Yazgan bunlardır. Macit Ayral 1891-1961 XX.Yüzyılın sülüs ve celî sülüste önde gelen Türk hattatlarından. 11 Nisan 1891 de İstanbul Beylerbeyinde doğdu. Şehremâneti Zibhiye idaresi (Mezbaha) Müdürü Zühdü Beyin oğludur. İlk tahsilini Beylerbeyi Hamidiye Mektebinde tamamladı. Üsküdar İdâdîsinin son sınıfında iken sağlık sebebiyle tahsilini yarıda bıraktı. Daha ilk mektep sıralarında hat hocası Ali Efendiden sülüs ve nesih yazılarını öğrenmeye başladı. Daha sonra Enderun Mektebi hat hocası Ahmed Râkım Efendiye devam etti. Babasının da teşvikiyle girdiği Medresetül hattâtînde yazı tahsilini tamamIadı. Burada Hulûsi Efendiden (Yazgan) talik icâzeti aldı ( 1923). Ayrıca Sâmi Efendinin talebesi olan Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezerden sülüs-celîsini ilertetti. Ali Efendinin hocası olan Şefik Beye ait kıta ve murakkalardan da önemli ölçüde faydalandı. Macit Ayral talik ve nesihten ziyade sülüs ve celî-sülüs ile meşgul olmuştur. Sülüste Şefik Beyin tavrını benimsemiş ve o üslupta eser vermiştir.

  TLSold
 • Mustafa Halim Özyazıcı-İçerik: Hattat Mustafa Halim Özyazıcı'nın kullandığı
1- Matba-i Askeriyeye giderken verdiği vesikalık fotoğrafı (2 baskı)
2- Çeşitli imza örnekleri
3- Çeşitli kalemleri
4- Hazırlamış olduğu kartvizitleri
5- Yeni yazıya geçişte resmi daireler için boş mühür örnekleri
Ölçü: 54x68 cm

Mustafa Halim Özyazıcı
Nalıncı Hacı Cemâl Efendi’nin oğlu olarak H. 20 Şa'bân 1315/m. 14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Mustafa Abdülhalim’dir. Esekapısı İbtidâî Mektebi’nde ve daha sonra Haseki’deki Gülşen-i Ma’arif Rüşdî Mektebi’nde okudu. Mektebin yazı hocası olan Hâmid Aytaç’tan sülüs ve nesih, Ferîd Bey’den de dîvânî ve rık’a dersleri aldı. Mezun olduktan sonra Sanayi-i Nefîse Mektebi’nin hâk ve resim şubesine girdi. Ertesi sene, yeni açılmış olan Medresetü’l-hattatîn’e kaydoldu. Burada Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten yeniden sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den H. 20 Zi’l-hicce 1336/M. 27 Eylül 1918’de şahâdetnâme aldıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi.

Askere alınınca Matbaa-i Askeriye hattatlığına tayin edildi. Bilahare Evkaf Matbaası’nın hattatlığı da uhdesine verildi. Cumhuriyet’in ilanı üzerine terhis edilince Bâb-ı Âlî civârında bir yazıhâne açtı. Bir aralık Devlet Matbaası hattatlığını da yaptıysa da, harf inkılâbı ile bırakmak zorunda kaldı. Mısır’a yerleşme isteği de reddedilince yazıhânesini kapatarak Tepebağı’ndaki evine çekildi. Dileyenlere yazı yazdığı ve daha ziyade bağıyla ilgilendiği bu dönemdeki yazılarına “Ketebehü Hâlim sâbıkan hattat hâlen bağıbân” şeklinde ketebe koyan hattat, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olanlara verilen diplomaları da yazdı.

1940’lı yıllarda başlayan eski eserlerdeki restorasyon çalışmaları esnasında, bazı yapılardaki eski yazıların yenilenmesine memur edildi. Bu çalışmaları sayesinde 1948’te Güzel Sanatlar Akademisi’nin hocaları arasına girdi. Bu arada Hac fârizasını de ifâ etti. Akademi’den 1962’de emekli olduktan sonra çalışmaların Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, evine giderken geçirdiği bir trafik kazası neticesinde yaralanmış, bir müddet hasta yattıktan sonra 30 Eylül 1964’te vefât etmiştir. Kozlu Mezarlığı’nda medfundur.

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Mustafa Halim Özyazıcı-İçerik: Hattat Mustafa Halim Özyazıcı'nın kullandığı 1- Matba-i Askeriyeye giderken verdiği vesikalık fotoğrafı (2 baskı) 2- Çeşitli imza örnekleri 3- Çeşitli kalemleri 4- Hazırlamış olduğu kartvizitleri 5- Yeni yazıya geçişte resmi daireler için boş mühür örnekleri Ölçü: 54x68 cm Mustafa Halim Özyazıcı Nalıncı Hacı Cemâl Efendi’nin oğlu olarak H. 20 Şa'bân 1315/m. 14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Mustafa Abdülhalim’dir. Esekapısı İbtidâî Mektebi’nde ve daha sonra Haseki’deki Gülşen-i Ma’arif Rüşdî Mektebi’nde okudu. Mektebin yazı hocası olan Hâmid Aytaç’tan sülüs ve nesih, Ferîd Bey’den de dîvânî ve rık’a dersleri aldı. Mezun olduktan sonra Sanayi-i Nefîse Mektebi’nin hâk ve resim şubesine girdi. Ertesi sene, yeni açılmış olan Medresetü’l-hattatîn’e kaydoldu. Burada Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten yeniden sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den H. 20 Zi’l-hicce 1336/M. 27 Eylül 1918’de şahâdetnâme aldıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi. Askere alınınca Matbaa-i Askeriye hattatlığına tayin edildi. Bilahare Evkaf Matbaası’nın hattatlığı da uhdesine verildi. Cumhuriyet’in ilanı üzerine terhis edilince Bâb-ı Âlî civârında bir yazıhâne açtı. Bir aralık Devlet Matbaası hattatlığını da yaptıysa da, harf inkılâbı ile bırakmak zorunda kaldı. Mısır’a yerleşme isteği de reddedilince yazıhânesini kapatarak Tepebağı’ndaki evine çekildi. Dileyenlere yazı yazdığı ve daha ziyade bağıyla ilgilendiği bu dönemdeki yazılarına “Ketebehü Hâlim sâbıkan hattat hâlen bağıbân” şeklinde ketebe koyan hattat, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olanlara verilen diplomaları da yazdı. 1940’lı yıllarda başlayan eski eserlerdeki restorasyon çalışmaları esnasında, bazı yapılardaki eski yazıların yenilenmesine memur edildi. Bu çalışmaları sayesinde 1948’te Güzel Sanatlar Akademisi’nin hocaları arasına girdi. Bu arada Hac fârizasını de ifâ etti. Akademi’den 1962’de emekli olduktan sonra çalışmaların Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, evine giderken geçirdiği bir trafik kazası neticesinde yaralanmış, bir müddet hasta yattıktan sonra 30 Eylül 1964’te vefât etmiştir. Kozlu Mezarlığı’nda medfundur.

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Ayet-i Kerime Yusuf Suresi 21. ayet "Vallahi galibun Ala emrihi." "Allah C.C. bütün işlerinde galip olur." 
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1432 - M.2011
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu 
Çerçeve:40x45 cm Yazı:15x20 cm

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Ayet-i Kerime Yusuf Suresi 21. ayet "Vallahi galibun Ala emrihi." "Allah C.C. bütün işlerinde galip olur." Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1432 - M.2011 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve:40x45 cm Yazı:15x20 cm

  TLSold
 • Hilmi Karasakal-İçerik: Ayet-i Kerime Neml Suresi 30. Ayet "İnneku min süleymane ve innahu Bismillahirrahmanirrahim." Türkçesi "Bu mektup Süleyman A.S.'dandır Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Yazı Şekli: Celi Sülüs ve Nesih Yazı
Not: Hattat Hasan Çelebi'den tasdikli, Hattat Fuat Başar'dan icazettedir. Hattat Mehmet Özçay'dan, Mehmet Şevki Nesih yazı tarzını öğrenerek Kur'an-ı Kerim yazarak, basılmıştır. Türkiye'deki yarışmalarda çeşitli dereceler almıştır Altınvarak çerçeve yapılmıştır.

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Hilmi Karasakal-İçerik: Ayet-i Kerime Neml Suresi 30. Ayet "İnneku min süleymane ve innahu Bismillahirrahmanirrahim." Türkçesi "Bu mektup Süleyman A.S.'dandır Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yazı Şekli: Celi Sülüs ve Nesih Yazı Not: Hattat Hasan Çelebi'den tasdikli, Hattat Fuat Başar'dan icazettedir. Hattat Mehmet Özçay'dan, Mehmet Şevki Nesih yazı tarzını öğrenerek Kur'an-ı Kerim yazarak, basılmıştır. Türkiye'deki yarışmalarda çeşitli dereceler almıştır Altınvarak çerçeve yapılmıştır.

  TLSold
 • Fazıl Girgin-İçerik: Nazar Ayetleri, Kalem Suresi: 51. ve 52. Ayetler
Yazı Şekli: Celi Nesih Yazı
Tarih: H.1340 - M.1921
Çerçeve:125x85 cm Yazı:89x47 cm
Not: Hattat Hafız Mahir, Fazıl Girgin - Bartın Ulu Camii Müezzini. Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Öğrencisi.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Fazıl Girgin-İçerik: Nazar Ayetleri, Kalem Suresi: 51. ve 52. Ayetler Yazı Şekli: Celi Nesih Yazı Tarih: H.1340 - M.1921 Çerçeve:125x85 cm Yazı:89x47 cm Not: Hattat Hafız Mahir, Fazıl Girgin - Bartın Ulu Camii Müezzini. Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Öğrencisi.

  TLSold
 • Iraklı Hattat Evci-İçerik: Ayet-i Kerime Ali İmran Suresi 103.Ayet"Besmele-i Şerife" "Va'tesimu bi hablillahi Cemian. Vela Teferraku" "Allah'ın ipine (dinine) hepiniz yapışınız (sarılın-yaşayın) ayrılmayınız."
Yazı Şekli: Celi Divani ve Celi Sülüs Yazı (Celi Divani Besmele-i Şerife.)
Tarih: H.1428 - M.2007
Tezhip: Safiye Ocaklı 
Çerçeve:68x85 cm Yazı:40x58 cm

Iraklı Hattat Evci 
Irak'taki savaş ve kriz ortamı nedeniyle 2014 yılında Türkiye'ye gelen hattat Mahfuz Zunnun Emin, sanat hayatının 40. yılında eserler vermeye ve öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Ağabeyinin aldığı hat eğitimi dolayısıyla 11 yaşında bu sanata ilgisini keşfeden ve o günden beri kalemi elinden bırakmayan 51 yaşındaki Emin, 8 yıldır ailesiyle Bursa'da yaşıyor. Musul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmasına rağmen avukatlık yerine uzun yıllarını verdiği hattatlıkta ilerlemeyi seçerek uluslararası birçok yarışmada dereceler elde eden Emin, bu sanatı korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Iraklı Hattat Evci-İçerik: Ayet-i Kerime Ali İmran Suresi 103.Ayet"Besmele-i Şerife" "Va'tesimu bi hablillahi Cemian. Vela Teferraku" "Allah'ın ipine (dinine) hepiniz yapışınız (sarılın-yaşayın) ayrılmayınız." Yazı Şekli: Celi Divani ve Celi Sülüs Yazı (Celi Divani Besmele-i Şerife.) Tarih: H.1428 - M.2007 Tezhip: Safiye Ocaklı Çerçeve:68x85 cm Yazı:40x58 cm Iraklı Hattat Evci Irak'taki savaş ve kriz ortamı nedeniyle 2014 yılında Türkiye'ye gelen hattat Mahfuz Zunnun Emin, sanat hayatının 40. yılında eserler vermeye ve öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Ağabeyinin aldığı hat eğitimi dolayısıyla 11 yaşında bu sanata ilgisini keşfeden ve o günden beri kalemi elinden bırakmayan 51 yaşındaki Emin, 8 yıldır ailesiyle Bursa'da yaşıyor. Musul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmasına rağmen avukatlık yerine uzun yıllarını verdiği hattatlıkta ilerlemeyi seçerek uluslararası birçok yarışmada dereceler elde eden Emin, bu sanatı korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

  TLSold
 • İhsan Yağız-İçerik: Ayet-i Kerime, Rad Suresi 28. Ayet "Ela bi zikrillahi tedmennül Kulub." "Dikkat ediniz! Kalpler Allah C.C. Zikrederek rahata kavuşur."
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1428 - M.2007
Çerçeve:60x116 cm Yazı:26x90 cm
Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik 
Not: Hattat Hasan Çelebiden ders almıştır. Bu tarz Uygulama sadece sanatkara aittir.

  Lot No: 10

  Lot: 10

  İhsan Yağız-İçerik: Ayet-i Kerime, Rad Suresi 28. Ayet "Ela bi zikrillahi tedmennül Kulub." "Dikkat ediniz! Kalpler Allah C.C. Zikrederek rahata kavuşur." Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1428 - M.2007 Çerçeve:60x116 cm Yazı:26x90 cm Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik Not: Hattat Hasan Çelebiden ders almıştır. Bu tarz Uygulama sadece sanatkara aittir.

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Hadis-i Şerif "Rutbetül ilmi, E'lar rutebi" "Türkçesi "Rütbelerin en üstü ilim (öğrenme ve öğretme) rütbesidir."
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1433 - M.2012
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Çerçeve:36x42 cm Yazı:12x17 cm

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Hadis-i Şerif "Rutbetül ilmi, E'lar rutebi" "Türkçesi "Rütbelerin en üstü ilim (öğrenme ve öğretme) rütbesidir." Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1433 - M.2012 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve:36x42 cm Yazı:12x17 cm

  TLSold
 • Mustafa Halim Özyazıcı-İçerik: Besmele-i Şerife
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tezhib: Hatice Aksoylu’nun öğrencisi Sevcan Şaman 2017
Tarih: M.1898/H.1318 - M.1964/H.1384
Çerçeve:36x50 cm Yazı:19x32 cm 

Mustafa Halim Özyazıcı
Nalıncı Hacı Cemâl Efendi’nin oğlu olarak H. 20 Şa'bân 1315/m. 14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Mustafa Abdülhalim’dir. Esekapısı İbtidâî Mektebi’nde ve daha sonra Haseki’deki Gülşen-i Ma’arif Rüşdî Mektebi’nde okudu. Mektebin yazı hocası olan Hâmid Aytaç’tan sülüs ve nesih, Ferîd Bey’den de dîvânî ve rık’a dersleri aldı. Mezun olduktan sonra Sanayi-i Nefîse Mektebi’nin hâk ve resim şubesine girdi. Ertesi sene, yeni açılmış olan Medresetü’l-hattatîn’e kaydoldu. Burada Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten yeniden sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den H. 20 Zi’l-hicce 1336/M. 27 Eylül 1918’de şahâdetnâme aldıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi.

Askere alınınca Matbaa-i Askeriye hattatlığına tayin edildi. Bilahare Evkaf Matbaası’nın hattatlığı da uhdesine verildi. Cumhuriyet’in ilanı üzerine terhis edilince Bâb-ı Âlî civârında bir yazıhâne açtı. Bir aralık Devlet Matbaası hattatlığını da yaptıysa da, harf inkılâbı ile bırakmak zorunda kaldı. Mısır’a yerleşme isteği de reddedilince yazıhânesini kapatarak Tepebağı’ndaki evine çekildi. Dileyenlere yazı yazdığı ve daha ziyade bağıyla ilgilendiği bu dönemdeki yazılarına “Ketebehü Hâlim sâbıkan hattat hâlen bağıbân” şeklinde ketebe koyan hattat, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olanlara verilen diplomaları da yazdı.

1940’lı yıllarda başlayan eski eserlerdeki restorasyon çalışmaları esnasında, bazı yapılardaki eski yazıların yenilenmesine memur edildi. Bu çalışmaları sayesinde 1948’te Güzel Sanatlar Akademisi’nin hocaları arasına girdi. Bu arada Hac fârizasını de ifâ etti. Akademi’den 1962’de emekli olduktan sonra çalışmaların Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, evine giderken geçirdiği bir trafik kazası neticesinde yaralanmış, bir müddet hasta yattıktan sonra 30 Eylül 1964’te vefât etmiştir. Kozlu Mezarlığı’nda medfundur.

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Mustafa Halim Özyazıcı-İçerik: Besmele-i Şerife Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tezhib: Hatice Aksoylu’nun öğrencisi Sevcan Şaman 2017 Tarih: M.1898/H.1318 - M.1964/H.1384 Çerçeve:36x50 cm Yazı:19x32 cm Mustafa Halim Özyazıcı Nalıncı Hacı Cemâl Efendi’nin oğlu olarak H. 20 Şa'bân 1315/m. 14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Mustafa Abdülhalim’dir. Esekapısı İbtidâî Mektebi’nde ve daha sonra Haseki’deki Gülşen-i Ma’arif Rüşdî Mektebi’nde okudu. Mektebin yazı hocası olan Hâmid Aytaç’tan sülüs ve nesih, Ferîd Bey’den de dîvânî ve rık’a dersleri aldı. Mezun olduktan sonra Sanayi-i Nefîse Mektebi’nin hâk ve resim şubesine girdi. Ertesi sene, yeni açılmış olan Medresetü’l-hattatîn’e kaydoldu. Burada Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten yeniden sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den H. 20 Zi’l-hicce 1336/M. 27 Eylül 1918’de şahâdetnâme aldıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi. Askere alınınca Matbaa-i Askeriye hattatlığına tayin edildi. Bilahare Evkaf Matbaası’nın hattatlığı da uhdesine verildi. Cumhuriyet’in ilanı üzerine terhis edilince Bâb-ı Âlî civârında bir yazıhâne açtı. Bir aralık Devlet Matbaası hattatlığını da yaptıysa da, harf inkılâbı ile bırakmak zorunda kaldı. Mısır’a yerleşme isteği de reddedilince yazıhânesini kapatarak Tepebağı’ndaki evine çekildi. Dileyenlere yazı yazdığı ve daha ziyade bağıyla ilgilendiği bu dönemdeki yazılarına “Ketebehü Hâlim sâbıkan hattat hâlen bağıbân” şeklinde ketebe koyan hattat, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olanlara verilen diplomaları da yazdı. 1940’lı yıllarda başlayan eski eserlerdeki restorasyon çalışmaları esnasında, bazı yapılardaki eski yazıların yenilenmesine memur edildi. Bu çalışmaları sayesinde 1948’te Güzel Sanatlar Akademisi’nin hocaları arasına girdi. Bu arada Hac fârizasını de ifâ etti. Akademi’den 1962’de emekli olduktan sonra çalışmaların Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, evine giderken geçirdiği bir trafik kazası neticesinde yaralanmış, bir müddet hasta yattıktan sonra 30 Eylül 1964’te vefât etmiştir. Kozlu Mezarlığı’nda medfundur.

  TLSold
 • Şermin Dumlupınar-İçerik: Hadis-i Şerif "Men eane abden fi Haceti Beytallahi lehu mekamehü yevmetezülü illel akdam" Türkçesi "Kim Beytullah'ın (Kabe-i Muazzama'nın) ihtiyaçlarını gidermek üzere yardım ederse; O'nun yeri (Ayakların kayıp cehenneme düşeceği o gün ayağı kaymaz.)"
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H. 1429 - M. 2008
Not: Altın varak ile çerçeve yapılmıştır.

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Şermin Dumlupınar-İçerik: Hadis-i Şerif "Men eane abden fi Haceti Beytallahi lehu mekamehü yevmetezülü illel akdam" Türkçesi "Kim Beytullah'ın (Kabe-i Muazzama'nın) ihtiyaçlarını gidermek üzere yardım ederse; O'nun yeri (Ayakların kayıp cehenneme düşeceği o gün ayağı kaymaz.)" Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H. 1429 - M. 2008 Not: Altın varak ile çerçeve yapılmıştır.

  TLSold
 • Mehmet Rıza Arabzade-İçerik: "Tevfik azizest beherkes nedhend" "Allah'ın yardımı, kıymetli ve aziz olup herkese verilmez."
Yazı Şekli: Talik Yazı: Farsça Beyt
Tarih: H.1303 - M.1886
Çerçeve: 50x30 cm
Not: Elle yapılmış ebru üzerine yazılmıştır.

Mehmet Rıza Arabzade
Mehmet Rıza Halil Hâmit Paşanın torunu, Anadolu Kazaskerliği payeli Mehmet Ataullah Beyin
oğludur. Kendisi de ilim yoluna girerek müderris, molla ve İstanbul Kadısı olmuştur. H. 1313
(M. 1895) de vefat etti. Halim selim bir zat imiş. Kendisi Tâlik hattatı idi; fakat kimden
öğrendiği bilinmiyor.

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Mehmet Rıza Arabzade-İçerik: "Tevfik azizest beherkes nedhend" "Allah'ın yardımı, kıymetli ve aziz olup herkese verilmez." Yazı Şekli: Talik Yazı: Farsça Beyt Tarih: H.1303 - M.1886 Çerçeve: 50x30 cm Not: Elle yapılmış ebru üzerine yazılmıştır. Mehmet Rıza Arabzade Mehmet Rıza Halil Hâmit Paşanın torunu, Anadolu Kazaskerliği payeli Mehmet Ataullah Beyin oğludur. Kendisi de ilim yoluna girerek müderris, molla ve İstanbul Kadısı olmuştur. H. 1313 (M. 1895) de vefat etti. Halim selim bir zat imiş. Kendisi Tâlik hattatı idi; fakat kimden öğrendiği bilinmiyor.

  TLSold
 • Ali Toy-İçerik:Besmele-i Şerife
Yazı Şekli: Celi Talik Yazı
Tarih: H.1419 - M.1998
Çerçeve:58x80 cm Yazı:34x55 cm 
Not: Paspartu ile çerçevelenmiştir. 1998 yıllarındaki tekniği ile BASKI YAZI altın yaldızla.

Ali Toy (Mimar Hattat) 
1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve - Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Ali Toy-İçerik:Besmele-i Şerife Yazı Şekli: Celi Talik Yazı Tarih: H.1419 - M.1998 Çerçeve:58x80 cm Yazı:34x55 cm Not: Paspartu ile çerçevelenmiştir. 1998 yıllarındaki tekniği ile BASKI YAZI altın yaldızla. Ali Toy (Mimar Hattat) 1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve - Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

  TLSold
 • Erol Alan (Merici)-İçerik: "Maşallah" "Allah'ın dediği olur."
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H. 1442 - M.2021
Çerçeve:42x46 cm Yazı:18x20 cm 
Not: Merici Edirne- Meriç Kazasından Erol Alan.

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Erol Alan (Merici)-İçerik: "Maşallah" "Allah'ın dediği olur." Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H. 1442 - M.2021 Çerçeve:42x46 cm Yazı:18x20 cm Not: Merici Edirne- Meriç Kazasından Erol Alan.

  TLSold
 • Osman Rebii Önol-İçerik: Ayet-i Kerime Mu'min Suresi 14. Ayet "...Fetebareke kellahu ehsenül Halikin." "Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı ne yücedir!"
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1412 -M.1991
Tezhip: Safiye Ocaklı
Çerçeve:65x49 cm Yazı:30x18 cm

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Osman Rebii Önol-İçerik: Ayet-i Kerime Mu'min Suresi 14. Ayet "...Fetebareke kellahu ehsenül Halikin." "Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı ne yücedir!" Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1412 -M.1991 Tezhip: Safiye Ocaklı Çerçeve:65x49 cm Yazı:30x18 cm

  TLSold
 • Tahsin Kurt-İçerik: "Ya Hazreti Mevlana"
Tarih: 1324H.
Nakil: Nakalehu
Nemekahu Sami Gufira Zünübe
Yazı: 70x27 cm Çerçeve: 102x60cm
Tezhip: Safiye OCAKLI

Tahsin Kurt
1965 yılında Van’da dünyaya gelen ve lise mezunu olan Tahsin Kurt, Hayrat Neşriyat Matbaa’sından emekli oldu. 1987 yılında Prof. Dr. Ali Alparslan’dan Nesh Ta’lik Hattı dersleri almaya başladı. Bu derslerden sonra 1991 yılında Nesh Ta’lik Hattı’ndan icazet aldı. 1994 yılında Hattat Hüseyin Kutlu’dan almaya başladığı Sülüs derslerini 2001 yılında tamamlayarak Sülüs icazeti de aldı.

1997 yılında IRCICA’nın düzenlediği Uluslararası Hüsn-i Hat Yarışması’nda Nesh Ta’lik ve Celi Ta’lik alanında mansiyon ödüllerine layık görüldü. 1999 ve 2001 yıllarında Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği Devlet Hüsn-i Hat Yarışması’nda Ta’lik alanında Başarı ödüllerine layık görüldü. 2005 yılında Albaraka Türk Hat Yarışması’nda Celi Ta’lik alanında Birincilik ve yine Albaraka Türk’ün 2008 yılında düzenlediği aynı yarışmada Celi Ta’lik alanında ikincilik ödüllerine layık görüldü.

Özel koleksiyonlarda eserleri sergilenen ve yurt içinde düzenlenen pek çok sergiye katılan Kurt, Hat çalışmalarına devam ediyor.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Tahsin Kurt-İçerik: "Ya Hazreti Mevlana" Tarih: 1324H. Nakil: Nakalehu Nemekahu Sami Gufira Zünübe Yazı: 70x27 cm Çerçeve: 102x60cm Tezhip: Safiye OCAKLI Tahsin Kurt 1965 yılında Van’da dünyaya gelen ve lise mezunu olan Tahsin Kurt, Hayrat Neşriyat Matbaa’sından emekli oldu. 1987 yılında Prof. Dr. Ali Alparslan’dan Nesh Ta’lik Hattı dersleri almaya başladı. Bu derslerden sonra 1991 yılında Nesh Ta’lik Hattı’ndan icazet aldı. 1994 yılında Hattat Hüseyin Kutlu’dan almaya başladığı Sülüs derslerini 2001 yılında tamamlayarak Sülüs icazeti de aldı. 1997 yılında IRCICA’nın düzenlediği Uluslararası Hüsn-i Hat Yarışması’nda Nesh Ta’lik ve Celi Ta’lik alanında mansiyon ödüllerine layık görüldü. 1999 ve 2001 yıllarında Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği Devlet Hüsn-i Hat Yarışması’nda Ta’lik alanında Başarı ödüllerine layık görüldü. 2005 yılında Albaraka Türk Hat Yarışması’nda Celi Ta’lik alanında Birincilik ve yine Albaraka Türk’ün 2008 yılında düzenlediği aynı yarışmada Celi Ta’lik alanında ikincilik ödüllerine layık görüldü. Özel koleksiyonlarda eserleri sergilenen ve yurt içinde düzenlenen pek çok sergiye katılan Kurt, Hat çalışmalarına devam ediyor.

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik:"Ya Malikel Mülk" "Ey mülklerin sahibi olan (Allah'ım)"
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1418 - M.1997
Ebru Uygulama: Burcu Kansu
Çerçeve:40x47 cm Yazı:15x24 cm

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Ahmet Yazıcı-İçerik:"Ya Malikel Mülk" "Ey mülklerin sahibi olan (Allah'ım)" Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1418 - M.1997 Ebru Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve:40x47 cm Yazı:15x24 cm

  TLSold
 • Ali Toy-İçerik: "İyyake na'budu ve iyyake nestein." "Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz."
Yazı Şekli: Celi Talik Yazı
Tarih: H.1419
Çerçeve:65x92 cm Yazı:40x70 cm 
Not: (Prof. Dr. Ali Alparslan'dan icazet almış ülkemizin tanınmış hattatlarındandır. El yapımı içinde çiçek ve yaprak olan kağıda Özgün Baskı yapılmıştır.)

Ali Toy (Mimar Hattat) 
1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve - Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Ali Toy-İçerik: "İyyake na'budu ve iyyake nestein." "Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz." Yazı Şekli: Celi Talik Yazı Tarih: H.1419 Çerçeve:65x92 cm Yazı:40x70 cm Not: (Prof. Dr. Ali Alparslan'dan icazet almış ülkemizin tanınmış hattatlarındandır. El yapımı içinde çiçek ve yaprak olan kağıda Özgün Baskı yapılmıştır.) Ali Toy (Mimar Hattat) 1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve - Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

  TLSold
 • Oprt. Dr. Sadi Belger-İçerik: Besmele-i Şerife
Yazı Şekli: Celi Talik Yazı
Tarih: H.1963 M.1963 
Tezhip: Fehmiyenur Sönmezgül 2023
Çerçeve: 44x66 cm Yazı:26x47 cm 
Not: Altınvaraklı slip çıta, lacivert paspartu.

Oprt. Dr. Sadi Belger
Babası Albay Hasan Tevfik Beyin en küçük oğludur. 1940 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesinde göreve başladı. 1948 yılında Operatör Doktor oldu. Hattat Hamit Aytaç’ın son döneminde de doktoru oldu. 2 Mart 1976’ da vefat etti. 
Hattat Necmettin Okyay’dan 1963 yılında icazet almıştır.

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Oprt. Dr. Sadi Belger-İçerik: Besmele-i Şerife Yazı Şekli: Celi Talik Yazı Tarih: H.1963 M.1963 Tezhip: Fehmiyenur Sönmezgül 2023 Çerçeve: 44x66 cm Yazı:26x47 cm Not: Altınvaraklı slip çıta, lacivert paspartu. Oprt. Dr. Sadi Belger Babası Albay Hasan Tevfik Beyin en küçük oğludur. 1940 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesinde göreve başladı. 1948 yılında Operatör Doktor oldu. Hattat Hamit Aytaç’ın son döneminde de doktoru oldu. 2 Mart 1976’ da vefat etti. Hattat Necmettin Okyay’dan 1963 yılında icazet almıştır.

  TLSold
 • Ahmet Yaşar Arpacı-İçerik: Esma'ül Hüsna'dan "Ya Fettahu C.C. " "Ey kapıları açan!" (Allah'ım)
Yazı Şekli: Divani Yazı
Tarih: H. 1428 M. 2007
Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik - Adıyaman
Çerçeve:51x63 cm Yazı: 29x42 cm

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Ahmet Yaşar Arpacı-İçerik: Esma'ül Hüsna'dan "Ya Fettahu C.C. " "Ey kapıları açan!" (Allah'ım) Yazı Şekli: Divani Yazı Tarih: H. 1428 M. 2007 Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik - Adıyaman Çerçeve:51x63 cm Yazı: 29x42 cm

  TLSold
 • Iraklı Hattat Emin-İçerik: "İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim" "Bu (mektup) Süleyman A.S.'dandır: Allah'ın adıyla! (Başlarım.)"
Yazı Şekli: Celi Divani Yazı
Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik (Adıyaman)
Çerçeve:51x73 cm Yazı:31x51 cm

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Iraklı Hattat Emin-İçerik: "İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim" "Bu (mektup) Süleyman A.S.'dandır: Allah'ın adıyla! (Başlarım.)" Yazı Şekli: Celi Divani Yazı Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik (Adıyaman) Çerçeve:51x73 cm Yazı:31x51 cm

  TLSold
 • Ümmühan Güner-İçerik: Besmele-i Şerife
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1419 M.1998
Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik. (Adıyaman) Öğt. Görevlisi.
Çerçeve: 60x74 cm Yazı: 38x52 cm 
Not: Sanatçının Türkiye'de ilk ve kendisine özgü tasarımıdır.

Ümmühan Güner
Ümmühan Güner, İstanbul doğumlu bir sanatçı ve eğitmen. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim görmüştür. Sanat hayatına 2000 yılında Hatice ALGÜN ile Tezhip eğitimi alarak başlamıştır. Ardından, T.C Kültür Bakanlığı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları kursunda önemli hocalardan tezhip eğitimi almıştır. 2005 yılında Hüsn-i Hat eğitimine başlamış ve birçok ünlü hocadan eğitim almıştır. Eserleri özel ve resmi koleksiyonlarda yer almakta olup çeşitli dergi ve kitaplarda basılan çalışmaları bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hüsn-i Hat ders kitabının yazarları arasında yer almıştır. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Hat çalışmalarına devam etmekte.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Ümmühan Güner-İçerik: Besmele-i Şerife Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1419 M.1998 Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik. (Adıyaman) Öğt. Görevlisi. Çerçeve: 60x74 cm Yazı: 38x52 cm Not: Sanatçının Türkiye'de ilk ve kendisine özgü tasarımıdır. Ümmühan Güner Ümmühan Güner, İstanbul doğumlu bir sanatçı ve eğitmen. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim görmüştür. Sanat hayatına 2000 yılında Hatice ALGÜN ile Tezhip eğitimi alarak başlamıştır. Ardından, T.C Kültür Bakanlığı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları kursunda önemli hocalardan tezhip eğitimi almıştır. 2005 yılında Hüsn-i Hat eğitimine başlamış ve birçok ünlü hocadan eğitim almıştır. Eserleri özel ve resmi koleksiyonlarda yer almakta olup çeşitli dergi ve kitaplarda basılan çalışmaları bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hüsn-i Hat ders kitabının yazarları arasında yer almıştır. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Hat çalışmalarına devam etmekte.

  TLSold
 • Mehmet-İçerik: "Alaka Eylemek Vech-i Hüdadan gayriye, zaittir" "Allah'tan başkasına alaka -ilgi- kulluk etmek zaittir. (Boştur- Boşunadır.)"
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1325 - M.1907
Çerçeve:60x113 cm Yazı:26x80 cm 
Not: Osmanlı dönemi usta hattat yazısı olup hangi hattat olduğu tespit edilememiştir.
Bu ölçülerde Osmanlı Döneminde çok az bulunur.

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Mehmet-İçerik: "Alaka Eylemek Vech-i Hüdadan gayriye, zaittir" "Allah'tan başkasına alaka -ilgi- kulluk etmek zaittir. (Boştur- Boşunadır.)" Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1325 - M.1907 Çerçeve:60x113 cm Yazı:26x80 cm Not: Osmanlı dönemi usta hattat yazısı olup hangi hattat olduğu tespit edilememiştir. Bu ölçülerde Osmanlı Döneminde çok az bulunur.

  TLSold
 • Şermin Dumlupınar-İçerik: Fatiha-i Şerife
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1414
Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik. Sanatçının kendisinin buluşu olan tezyin ile yapılmıştır.
Çerçeve:70x90 cm Yazı:40x60 cm

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Şermin Dumlupınar-İçerik: Fatiha-i Şerife Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1414 Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik. Sanatçının kendisinin buluşu olan tezyin ile yapılmıştır. Çerçeve:70x90 cm Yazı:40x60 cm

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: "HİÇ!" "Gönül seni bulmuş ise başkasını arama!"
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1441 - M.2020
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Çerçeve:36x40 cm Yazı:13x16 cm

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Ahmet Yazıcı-İçerik: "HİÇ!" "Gönül seni bulmuş ise başkasını arama!" Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1441 - M.2020 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve:36x40 cm Yazı:13x16 cm

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Besmele-i Şerife " "Bismillahirrahmanirrahim" "Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle!" (İşime başlarım.)
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1441 - M.2020
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu 
Çerçeve:39x40 cm Yazı:14x16 cm

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Besmele-i Şerife " "Bismillahirrahmanirrahim" "Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle!" (İşime başlarım.) Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1441 - M.2020 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve:39x40 cm Yazı:14x16 cm

  TLSold
 • Osmanlı Usta Hattat Yazısı-İçerik: (Veba Duası) "Li hamsetün ütfi bihe harral veba-il Hatinieti, El Mustafa, Vel- Murtaza, Vebnahuma, vel-Fatıme." Türkçesi "Kırıp geçiren veba ateşini şu beş şeyin kişinin yüzü suyu hürmetine söndürürüm Hazreti Peygamber S.A.V, Mürteza (Hz Ali) r.a. onun 2 oğlu Hz. Hasan r.a. hz. Hüseyin r.a hz. Peygamber'in kızı ve hz, Ali r.a.'nın hanımı hz. Fatıma r.a, yani ehlibeytin hürmetine vebanın yok olmasını isterim "
Yazı Şekli: Celi Talik Yazı "Zerendud (Altınlı yazı) Haliyle"
Çerçeve:35x55 cm Yazı:25x45 cm 
Not: Osmanlı Dönemi Yazıdır.

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Osmanlı Usta Hattat Yazısı-İçerik: (Veba Duası) "Li hamsetün ütfi bihe harral veba-il Hatinieti, El Mustafa, Vel- Murtaza, Vebnahuma, vel-Fatıme." Türkçesi "Kırıp geçiren veba ateşini şu beş şeyin kişinin yüzü suyu hürmetine söndürürüm Hazreti Peygamber S.A.V, Mürteza (Hz Ali) r.a. onun 2 oğlu Hz. Hasan r.a. hz. Hüseyin r.a hz. Peygamber'in kızı ve hz, Ali r.a.'nın hanımı hz. Fatıma r.a, yani ehlibeytin hürmetine vebanın yok olmasını isterim " Yazı Şekli: Celi Talik Yazı "Zerendud (Altınlı yazı) Haliyle" Çerçeve:35x55 cm Yazı:25x45 cm Not: Osmanlı Dönemi Yazıdır.

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Ayet-i Kerime; Ahzab Suresi karşılıklı (müsenna) yazı 3. Ayet "ve kefa billahi vekile" "Hz. Allah vekil olarak yeter."
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1434 - M.2013
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Çerçeve:45x55 cm Yazı:17x27 cm

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Ayet-i Kerime; Ahzab Suresi karşılıklı (müsenna) yazı 3. Ayet "ve kefa billahi vekile" "Hz. Allah vekil olarak yeter." Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1434 - M.2013 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve:45x55 cm Yazı:17x27 cm

  TLSold
 • Allah C.C. Muhammet A.S. Ehli Beytin İsimleri (Ketebesiz)-İçerik: Allah C.C. Muhammet A.S. Ehli Beytin isimleri. "Meded Ya Ali! r.a." Zülfikar Kılıç Figürlü
Çerçeve:46x40 cm 
Not: Ahşap Varaklı

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Allah C.C. Muhammet A.S. Ehli Beytin İsimleri (Ketebesiz)-İçerik: Allah C.C. Muhammet A.S. Ehli Beytin isimleri. "Meded Ya Ali! r.a." Zülfikar Kılıç Figürlü Çerçeve:46x40 cm Not: Ahşap Varaklı

  TLSold
 • Mustafa Halim Özyazıcı-İçerik: Celi Sülüs Harfler ve Nesih harfler çalışılmış.
Yazı Şekli: Celi Sülüs ve Nesih Yazı
Çerçeve:39x51 cm Yazı:20x30 cm 
Tezhip: Mezehhibe Hatice Aksoylu öğrencisi Sevcan Şaman
Not: Mustafa Halim Özyazıcı terekesinden çıkmadır.

Mustafa Halim Özyazıcı
Nalıncı Hacı Cemâl Efendi’nin oğlu olarak H. 20 Şa'bân 1315/m. 14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Mustafa Abdülhalim’dir. Esekapısı İbtidâî Mektebi’nde ve daha sonra Haseki’deki Gülşen-i Ma’arif Rüşdî Mektebi’nde okudu. Mektebin yazı hocası olan Hâmid Aytaç’tan sülüs ve nesih, Ferîd Bey’den de dîvânî ve rık’a dersleri aldı. Mezun olduktan sonra Sanayi-i Nefîse Mektebi’nin hâk ve resim şubesine girdi. Ertesi sene, yeni açılmış olan Medresetü’l-hattatîn’e kaydoldu. Burada Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten yeniden sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den H. 20 Zi’l-hicce 1336/M. 27 Eylül 1918’de şahâdetnâme aldıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi.

Askere alınınca Matbaa-i Askeriye hattatlığına tayin edildi. Bilahare Evkaf Matbaası’nın hattatlığı da uhdesine verildi. Cumhuriyet’in ilanı üzerine terhis edilince Bâb-ı Âlî civârında bir yazıhâne açtı. Bir aralık Devlet Matbaası hattatlığını da yaptıysa da, harf inkılâbı ile bırakmak zorunda kaldı. Mısır’a yerleşme isteği de reddedilince yazıhânesini kapatarak Tepebağı’ndaki evine çekildi. Dileyenlere yazı yazdığı ve daha ziyade bağıyla ilgilendiği bu dönemdeki yazılarına “Ketebehü Hâlim sâbıkan hattat hâlen bağıbân” şeklinde ketebe koyan hattat, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olanlara verilen diplomaları da yazdı.

1940’lı yıllarda başlayan eski eserlerdeki restorasyon çalışmaları esnasında, bazı yapılardaki eski yazıların yenilenmesine memur edildi. Bu çalışmaları sayesinde 1948’te Güzel Sanatlar Akademisi’nin hocaları arasına girdi. Bu arada Hac fârizasını de ifâ etti. Akademi’den 1962’de emekli olduktan sonra çalışmaların Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, evine giderken geçirdiği bir trafik kazası neticesinde yaralanmış, bir müddet hasta yattıktan sonra 30 Eylül 1964’te vefât etmiştir. Kozlu Mezarlığı’nda medfundur.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Mustafa Halim Özyazıcı-İçerik: Celi Sülüs Harfler ve Nesih harfler çalışılmış. Yazı Şekli: Celi Sülüs ve Nesih Yazı Çerçeve:39x51 cm Yazı:20x30 cm Tezhip: Mezehhibe Hatice Aksoylu öğrencisi Sevcan Şaman Not: Mustafa Halim Özyazıcı terekesinden çıkmadır. Mustafa Halim Özyazıcı Nalıncı Hacı Cemâl Efendi’nin oğlu olarak H. 20 Şa'bân 1315/m. 14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Mustafa Abdülhalim’dir. Esekapısı İbtidâî Mektebi’nde ve daha sonra Haseki’deki Gülşen-i Ma’arif Rüşdî Mektebi’nde okudu. Mektebin yazı hocası olan Hâmid Aytaç’tan sülüs ve nesih, Ferîd Bey’den de dîvânî ve rık’a dersleri aldı. Mezun olduktan sonra Sanayi-i Nefîse Mektebi’nin hâk ve resim şubesine girdi. Ertesi sene, yeni açılmış olan Medresetü’l-hattatîn’e kaydoldu. Burada Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten yeniden sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den H. 20 Zi’l-hicce 1336/M. 27 Eylül 1918’de şahâdetnâme aldıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi. Askere alınınca Matbaa-i Askeriye hattatlığına tayin edildi. Bilahare Evkaf Matbaası’nın hattatlığı da uhdesine verildi. Cumhuriyet’in ilanı üzerine terhis edilince Bâb-ı Âlî civârında bir yazıhâne açtı. Bir aralık Devlet Matbaası hattatlığını da yaptıysa da, harf inkılâbı ile bırakmak zorunda kaldı. Mısır’a yerleşme isteği de reddedilince yazıhânesini kapatarak Tepebağı’ndaki evine çekildi. Dileyenlere yazı yazdığı ve daha ziyade bağıyla ilgilendiği bu dönemdeki yazılarına “Ketebehü Hâlim sâbıkan hattat hâlen bağıbân” şeklinde ketebe koyan hattat, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olanlara verilen diplomaları da yazdı. 1940’lı yıllarda başlayan eski eserlerdeki restorasyon çalışmaları esnasında, bazı yapılardaki eski yazıların yenilenmesine memur edildi. Bu çalışmaları sayesinde 1948’te Güzel Sanatlar Akademisi’nin hocaları arasına girdi. Bu arada Hac fârizasını de ifâ etti. Akademi’den 1962’de emekli olduktan sonra çalışmaların Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, evine giderken geçirdiği bir trafik kazası neticesinde yaralanmış, bir müddet hasta yattıktan sonra 30 Eylül 1964’te vefât etmiştir. Kozlu Mezarlığı’nda medfundur.

  TLSold
 • Macit Ayral-İçerik: Hilye-i Şerife 
Tarih: 1891-1961
Çerçeve: 40x54 cm Yazı:22x34 cm 
Not: Dönemin tekniği ile el yapımı kağıt üzerine Özgün Baskı ile basılmıştır.
Dört hattat'tan ders almıştır. İsmail Hakkı Altunbezer. M. Hulusi Yazban bunlardandır.
(Macit Zuhdi)

Macit Ayral 
1891-1961 XX.Yüzyılın sülüs ve celî sülüste önde gelen Türk hattatlarından.
11 Nisan 1891 de İstanbul Beylerbeyinde doğdu. Şehremâneti Zibhiye idaresi (Mezbaha) Müdürü Zühdü Beyin oğludur. İlk tahsilini Beylerbeyi Hamidiye Mektebinde tamamladı. Üsküdar İdâdîsinin son sınıfında iken sağlık sebebiyle tahsilini yarıda bıraktı. Daha ilk mektep sıralarında hat hocası Ali Efendiden sülüs ve nesih yazılarını öğrenmeye başladı. Daha sonra Enderun Mektebi hat hocası Ahmed Râkım Efendiye devam etti. Babasının da teşvikiyle girdiği Medresetül-hattâtînde yazı tahsilini tamamIadı. Burada Hulûsi Efendiden (Yazgan) talik icâzeti aldı ( 1923). Ayrıca Sâmi Efendinin talebesi olan Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezerden sülüs-celîsini ilertetti. Ali Efendinin hocası olan Şefik Beye ait kıta ve murakkalardan da önemli ölçüde faydalandı. Macit Ayral talik ve nesihten ziyade sülüs ve celî-sülüs ile meşgul olmuştur. Sülüste Şefik Beyin tavrını benimsemiş ve o üslupta eser vermiştir.

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Macit Ayral-İçerik: Hilye-i Şerife Tarih: 1891-1961 Çerçeve: 40x54 cm Yazı:22x34 cm Not: Dönemin tekniği ile el yapımı kağıt üzerine Özgün Baskı ile basılmıştır. Dört hattat'tan ders almıştır. İsmail Hakkı Altunbezer. M. Hulusi Yazban bunlardandır. (Macit Zuhdi) Macit Ayral 1891-1961 XX.Yüzyılın sülüs ve celî sülüste önde gelen Türk hattatlarından. 11 Nisan 1891 de İstanbul Beylerbeyinde doğdu. Şehremâneti Zibhiye idaresi (Mezbaha) Müdürü Zühdü Beyin oğludur. İlk tahsilini Beylerbeyi Hamidiye Mektebinde tamamladı. Üsküdar İdâdîsinin son sınıfında iken sağlık sebebiyle tahsilini yarıda bıraktı. Daha ilk mektep sıralarında hat hocası Ali Efendiden sülüs ve nesih yazılarını öğrenmeye başladı. Daha sonra Enderun Mektebi hat hocası Ahmed Râkım Efendiye devam etti. Babasının da teşvikiyle girdiği Medresetül-hattâtînde yazı tahsilini tamamIadı. Burada Hulûsi Efendiden (Yazgan) talik icâzeti aldı ( 1923). Ayrıca Sâmi Efendinin talebesi olan Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezerden sülüs-celîsini ilertetti. Ali Efendinin hocası olan Şefik Beye ait kıta ve murakkalardan da önemli ölçüde faydalandı. Macit Ayral talik ve nesihten ziyade sülüs ve celî-sülüs ile meşgul olmuştur. Sülüste Şefik Beyin tavrını benimsemiş ve o üslupta eser vermiştir.

  TLSold
 • Ali Bedir-İçerik: Besmele-i Şerife
Yazı Şekli: Tuğra Yazı
Tarih: H.1411
Tezhip: Fatma Gümüş
Ebru: Yunus Özel
Çerçeve:58x66 cm Yazı:30x38 cm

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Ali Bedir-İçerik: Besmele-i Şerife Yazı Şekli: Tuğra Yazı Tarih: H.1411 Tezhip: Fatma Gümüş Ebru: Yunus Özel Çerçeve:58x66 cm Yazı:30x38 cm

  TLSold
 • Abdullah Çoban-İçerik: Hilye-i Şerife 
Çerçeve:70x90 cm Yazı:50x60 cm 
Ebru ve Murakka: Muhammet Çevik. Kendi tarzında Ebru ile Hilye-i Şerifi süslemiştir.
Not: Suriyeli hattat. "Kalladehu Şevki" Hattat Mehmet Şevki'nin yazdığından bakarak aynısı yazılmıştır.
Abdur-Rai

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Abdullah Çoban-İçerik: Hilye-i Şerife Çerçeve:70x90 cm Yazı:50x60 cm Ebru ve Murakka: Muhammet Çevik. Kendi tarzında Ebru ile Hilye-i Şerifi süslemiştir. Not: Suriyeli hattat. "Kalladehu Şevki" Hattat Mehmet Şevki'nin yazdığından bakarak aynısı yazılmıştır. Abdur-Rai

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Besmele-i Şerife "Bismillahirrahmanirrahim" "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla! (Başlarım)"
Yazı Şekli: Tuğra Yazı
Tarih: H.1434 - M.2013
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Çerçeve: 45x47 cm Yazı: 23x25 cm

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Besmele-i Şerife "Bismillahirrahmanirrahim" "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla! (Başlarım)" Yazı Şekli: Tuğra Yazı Tarih: H.1434 - M.2013 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve: 45x47 cm Yazı: 23x25 cm

  TLSold
 • İhsan Ozanoğlu-İçerik: Ayetel Kürsi Bakara Suresi 255. Ayet
Yazı Şekli: Celi Divani Yazı 
Tarih: H.1388 - M.1968
Tezhip: Gülnur Selçuk
Çerçeve:51x81 cm Yazı:32x60 cm 
Ahşap varaklı çerçeve yapılmıştır.

  Lot No: 37

  Lot: 37

  İhsan Ozanoğlu-İçerik: Ayetel Kürsi Bakara Suresi 255. Ayet Yazı Şekli: Celi Divani Yazı Tarih: H.1388 - M.1968 Tezhip: Gülnur Selçuk Çerçeve:51x81 cm Yazı:32x60 cm Ahşap varaklı çerçeve yapılmıştır.

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Ayet-i Kerime, Yusuf Suresi 21. Ayet "Vallahu galibun ala emrihi" "Allah her işine galip gelir."
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1422 - M.2001
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Çerçeve:44x55 cm Yazı:17x25 cm

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Ayet-i Kerime, Yusuf Suresi 21. Ayet "Vallahu galibun ala emrihi" "Allah her işine galip gelir." Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1422 - M.2001 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve:44x55 cm Yazı:17x25 cm

  TLSold
 • Ali Toy-İçerik: Ayetel Kürsi Bakara Suresi 255. Ayet
Yazı Şekli: Celi Talik Yazı
Tarih: H.1419 - M.1998
Çerçeve:66x78 cm Yazı:43x57 cm 
Not: Özgün Baskı tablo. Paspartu ile çerçevelenmiştir.

Ali Toy (Mimar Hattat) 
1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve - Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Ali Toy-İçerik: Ayetel Kürsi Bakara Suresi 255. Ayet Yazı Şekli: Celi Talik Yazı Tarih: H.1419 - M.1998 Çerçeve:66x78 cm Yazı:43x57 cm Not: Özgün Baskı tablo. Paspartu ile çerçevelenmiştir. Ali Toy (Mimar Hattat) 1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve - Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

  TLSold
 • Ahmet Yaşar Arpacı-İçerik: Hadis-i Şerif "Menisteva yevmehu fehüve meğ bunu" "İki günü müsavi olan aldanmıştır."
Yazı Şekli: Celi Talik Yazı
Tarih: M.1428
Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik. Türkiye'de bu tarzda ilk yapan, kendine özgü ebru uygulayan sanatçıdır.
Çerçeve:50x50 cm Yazı:29x31 cm

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Ahmet Yaşar Arpacı-İçerik: Hadis-i Şerif "Menisteva yevmehu fehüve meğ bunu" "İki günü müsavi olan aldanmıştır." Yazı Şekli: Celi Talik Yazı Tarih: M.1428 Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik. Türkiye'de bu tarzda ilk yapan, kendine özgü ebru uygulayan sanatçıdır. Çerçeve:50x50 cm Yazı:29x31 cm

  TLSold
 • Mustafa Halim Özyazıcı-İçerik: "Malik-i ru-i cezadır, o Hüda Farkolunmaz hiç o gün Şah-ı Keda "
Türkçesi: Ceza gününün (Mahşerin sahibidir) O Allah C.C. O gün Padişah da dilenci de birdir. Aralarında fark olunmaz.
Yazı Şekli: Talik Yazı: Şiir
Tarih: M.1898 H. 1318 - M. 1964 H.1384
Tezhip: Hatice Aksoylu Öğrencisi, Sevcan Şaman M.2014
Çerçeve: 27x37 cm Yazı: 15x22 cm 

Mustafa Halim Özyazıcı
Nalıncı Hacı Cemâl Efendi’nin oğlu olarak H. 20 Şa'bân 1315/m. 14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Mustafa Abdülhalim’dir. Esekapısı İbtidâî Mektebi’nde ve daha sonra Haseki’deki Gülşen-i Ma’arif Rüşdî Mektebi’nde okudu. Mektebin yazı hocası olan Hâmid Aytaç’tan sülüs ve nesih, Ferîd Bey’den de dîvânî ve rık’a dersleri aldı. Mezun olduktan sonra Sanayi-i Nefîse Mektebi’nin hâk ve resim şubesine girdi. Ertesi sene, yeni açılmış olan Medresetü’l-hattatîn’e kaydoldu. Burada Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten yeniden sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den H. 20 Zi’l-hicce 1336/M. 27 Eylül 1918’de şahâdetnâme aldıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi.

Askere alınınca Matbaa-i Askeriye hattatlığına tayin edildi. Bilahare Evkaf Matbaası’nın hattatlığı da uhdesine verildi. Cumhuriyet’in ilanı üzerine terhis edilince Bâb-ı Âlî civârında bir yazıhâne açtı. Bir aralık Devlet Matbaası hattatlığını da yaptıysa da, harf inkılâbı ile bırakmak zorunda kaldı. Mısır’a yerleşme isteği de reddedilince yazıhânesini kapatarak Tepebağı’ndaki evine çekildi. Dileyenlere yazı yazdığı ve daha ziyade bağıyla ilgilendiği bu dönemdeki yazılarına “Ketebehü Hâlim sâbıkan hattat hâlen bağıbân” şeklinde ketebe koyan hattat, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olanlara verilen diplomaları da yazdı.

1940’lı yıllarda başlayan eski eserlerdeki restorasyon çalışmaları esnasında, bazı yapılardaki eski yazıların yenilenmesine memur edildi. Bu çalışmaları sayesinde 1948’te Güzel Sanatlar Akademisi’nin hocaları arasına girdi. Bu arada Hac fârizasını de ifâ etti. Akademi’den 1962’de emekli olduktan sonra çalışmaların Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, evine giderken geçirdiği bir trafik kazası neticesinde yaralanmış, bir müddet hasta yattıktan sonra 30 Eylül 1964’te vefât etmiştir. Kozlu Mezarlığı’nda medfundur.

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Mustafa Halim Özyazıcı-İçerik: "Malik-i ru-i cezadır, o Hüda Farkolunmaz hiç o gün Şah-ı Keda " Türkçesi: Ceza gününün (Mahşerin sahibidir) O Allah C.C. O gün Padişah da dilenci de birdir. Aralarında fark olunmaz. Yazı Şekli: Talik Yazı: Şiir Tarih: M.1898 H. 1318 - M. 1964 H.1384 Tezhip: Hatice Aksoylu Öğrencisi, Sevcan Şaman M.2014 Çerçeve: 27x37 cm Yazı: 15x22 cm Mustafa Halim Özyazıcı Nalıncı Hacı Cemâl Efendi’nin oğlu olarak H. 20 Şa'bân 1315/m. 14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Mustafa Abdülhalim’dir. Esekapısı İbtidâî Mektebi’nde ve daha sonra Haseki’deki Gülşen-i Ma’arif Rüşdî Mektebi’nde okudu. Mektebin yazı hocası olan Hâmid Aytaç’tan sülüs ve nesih, Ferîd Bey’den de dîvânî ve rık’a dersleri aldı. Mezun olduktan sonra Sanayi-i Nefîse Mektebi’nin hâk ve resim şubesine girdi. Ertesi sene, yeni açılmış olan Medresetü’l-hattatîn’e kaydoldu. Burada Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten yeniden sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den H. 20 Zi’l-hicce 1336/M. 27 Eylül 1918’de şahâdetnâme aldıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi. Askere alınınca Matbaa-i Askeriye hattatlığına tayin edildi. Bilahare Evkaf Matbaası’nın hattatlığı da uhdesine verildi. Cumhuriyet’in ilanı üzerine terhis edilince Bâb-ı Âlî civârında bir yazıhâne açtı. Bir aralık Devlet Matbaası hattatlığını da yaptıysa da, harf inkılâbı ile bırakmak zorunda kaldı. Mısır’a yerleşme isteği de reddedilince yazıhânesini kapatarak Tepebağı’ndaki evine çekildi. Dileyenlere yazı yazdığı ve daha ziyade bağıyla ilgilendiği bu dönemdeki yazılarına “Ketebehü Hâlim sâbıkan hattat hâlen bağıbân” şeklinde ketebe koyan hattat, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olanlara verilen diplomaları da yazdı. 1940’lı yıllarda başlayan eski eserlerdeki restorasyon çalışmaları esnasında, bazı yapılardaki eski yazıların yenilenmesine memur edildi. Bu çalışmaları sayesinde 1948’te Güzel Sanatlar Akademisi’nin hocaları arasına girdi. Bu arada Hac fârizasını de ifâ etti. Akademi’den 1962’de emekli olduktan sonra çalışmaların Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, evine giderken geçirdiği bir trafik kazası neticesinde yaralanmış, bir müddet hasta yattıktan sonra 30 Eylül 1964’te vefât etmiştir. Kozlu Mezarlığı’nda medfundur.

  TLSold
 • Hamit Aytaç-İçerik: Besmele-i Şerife
Yazı Şekli: Talik Yazı
Tarih: H.1309 - M.1891 - H.1402 - M.1982
Çerçeve:40x53 cm Yazı:21x34 cm 
Tezhip: Hatice Aksoylu Cankurt (H.A.C.)
Not: Karacaahmet Hattatlar sofasında meftundur. Şeyh Hamdullah'ın mezarının yanındadır.
Altın varaklı çerçeve ile çerçevelenmiştir.

Hamid Aytaç
"Şeyh Musa Azmî" veya gerçek adıyla Zülfikâr Ağa'nın oğlu olarak Diyarbakır'da doğduğu H. 1309/M. 1891-1892 yıllarında doğduğu, hat sanatında önemli bir yere sahip olduğu bilinen bir hattatın hayatı:
Şeyh Musa Azmî, Zülfikâr Ağa'nın oğlu olarak 1891-1892 yıllarında Diyarbakır'da doğmuştur. Askerî Rüşdî Mektebi'nde eğitim almış ve çeşitli hocalardan hat ve resim dersleri almıştır. İstanbul'a giderek hukuk okumaya başlamış ancak ailevi sebeplerle okulu bırakmıştır. Matbaacılık işleriyle ilgilenmiş, hat sanatındaki yeteneğiyle tanınmış ve çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. Çeşitli dönemlerde farklı mahlaslar kullanmış ve yazı işleriyle uğraşmıştır. Son yıllarını mütevazı bir şekilde geçirerek yazıya olan tutkusunu sürdürmüş ve 1982 yılında vefat etmiştir.

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Hamit Aytaç-İçerik: Besmele-i Şerife Yazı Şekli: Talik Yazı Tarih: H.1309 - M.1891 - H.1402 - M.1982 Çerçeve:40x53 cm Yazı:21x34 cm Tezhip: Hatice Aksoylu Cankurt (H.A.C.) Not: Karacaahmet Hattatlar sofasında meftundur. Şeyh Hamdullah'ın mezarının yanındadır. Altın varaklı çerçeve ile çerçevelenmiştir. Hamid Aytaç "Şeyh Musa Azmî" veya gerçek adıyla Zülfikâr Ağa'nın oğlu olarak Diyarbakır'da doğduğu H. 1309/M. 1891-1892 yıllarında doğduğu, hat sanatında önemli bir yere sahip olduğu bilinen bir hattatın hayatı: Şeyh Musa Azmî, Zülfikâr Ağa'nın oğlu olarak 1891-1892 yıllarında Diyarbakır'da doğmuştur. Askerî Rüşdî Mektebi'nde eğitim almış ve çeşitli hocalardan hat ve resim dersleri almıştır. İstanbul'a giderek hukuk okumaya başlamış ancak ailevi sebeplerle okulu bırakmıştır. Matbaacılık işleriyle ilgilenmiş, hat sanatındaki yeteneğiyle tanınmış ve çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. Çeşitli dönemlerde farklı mahlaslar kullanmış ve yazı işleriyle uğraşmıştır. Son yıllarını mütevazı bir şekilde geçirerek yazıya olan tutkusunu sürdürmüş ve 1982 yılında vefat etmiştir.

  TLSold
 • Mehmet Hulusi-İçerik: Akkaseli Ebru Yazı "Tevekkeltü Alallahi." "Allah'a yöneldim."
Yazı Şekli: Celi Divani Yazı
Ebru ve Uygulama: Emine Güner (Merhume) (1977-2000)
Çerçeve:60x88 cm Yazı:40x67 cm 
Not: Paspartulu olarak çerçeve yapılmıştır.

Mehmet Hulusi 
Mehmet Hulusi, 27 Nisan 1869'da Fâtih Çarşamba'da doğmuştur. Sultan Selîm Mektebi'ni tamamladıktan sonra dînî ilimlerde eğitim alarak 1898 yılında mezun oldu. Hat sanatında yetenekli olan Hulusi, çeşitli hocalardan eğitim aldı ve icazetlerini aldı. Daha sonra çeşitli cami ve medreselerde hattatlık ve müezzinlik gibi görevler üstlendi. 8 Ocak 1940'ta vefat etmiş ve Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilmiştir.

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Mehmet Hulusi-İçerik: Akkaseli Ebru Yazı "Tevekkeltü Alallahi." "Allah'a yöneldim." Yazı Şekli: Celi Divani Yazı Ebru ve Uygulama: Emine Güner (Merhume) (1977-2000) Çerçeve:60x88 cm Yazı:40x67 cm Not: Paspartulu olarak çerçeve yapılmıştır. Mehmet Hulusi Mehmet Hulusi, 27 Nisan 1869'da Fâtih Çarşamba'da doğmuştur. Sultan Selîm Mektebi'ni tamamladıktan sonra dînî ilimlerde eğitim alarak 1898 yılında mezun oldu. Hat sanatında yetenekli olan Hulusi, çeşitli hocalardan eğitim aldı ve icazetlerini aldı. Daha sonra çeşitli cami ve medreselerde hattatlık ve müezzinlik gibi görevler üstlendi. 8 Ocak 1940'ta vefat etmiş ve Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilmiştir.

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Ayet-i Kerime Ali İmran 173. Ayet "…Hasbunallahü ve nimel vekil" "Allah bize yeter o ne güzel vekildir."
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Tarih: H.1421 - M.2000
Çerçeve:31x42 cm Yazı:10x20 cm

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Ayet-i Kerime Ali İmran 173. Ayet "…Hasbunallahü ve nimel vekil" "Allah bize yeter o ne güzel vekildir." Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Tarih: H.1421 - M.2000 Çerçeve:31x42 cm Yazı:10x20 cm

  TLSold
 • Ali Toy-İçerik: Besmele-i Şerife
Yazı Şekli: Tuğra Yazı
Tarih: H.1419 - M.1998 
Çerçeve: 69x69 cm Yazı:46x56 cm 
Not: Dönemin en iyi baskı tablolarından.

Ali Toy (Mimar Hattat) 
1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve - Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Ali Toy-İçerik: Besmele-i Şerife Yazı Şekli: Tuğra Yazı Tarih: H.1419 - M.1998 Çerçeve: 69x69 cm Yazı:46x56 cm Not: Dönemin en iyi baskı tablolarından. Ali Toy (Mimar Hattat) 1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve - Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Besmele-i Şerife
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1418 - M.1997
Tezhip: Hatice Aksoylu öğrencisi Sevcan Şaman
Çerçeve:40x66 cm Yazı:11x37 cm 

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Besmele-i Şerife Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1418 - M.1997 Tezhip: Hatice Aksoylu öğrencisi Sevcan Şaman Çerçeve:40x66 cm Yazı:11x37 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Hilmi Karasakal-İçerik: "HİÇ!"
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1416
Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik, sanatçı kendisine has tarzda Ebru ve Murakka'a yapmıştır.
Çerçeve:58x67 cm Yazı:26x36 cm

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Hilmi Karasakal-İçerik: "HİÇ!" Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1416 Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik, sanatçı kendisine has tarzda Ebru ve Murakka'a yapmıştır. Çerçeve:58x67 cm Yazı:26x36 cm

  TLSold
 • Kamil Ülgen-İçerik:
1. Satır: Mefahiril ulema-i muhakkiyn Üsküdar’dan Bağdat’a varıp gidince yol üzerinde vaki kazalar naib ve müffileri (zide ilmühüm) ve mefahirül emasil ce akran kaza müdürleri ve vücuhu memleket (zide meclühüm) ve tevkii refiki humayünüm.
2. Satır: Vasıl olucak malum olaki memaliki mahrusahum kain kira postahanelerinden murur ve ubur eden hademe ve memurini devleti diyyem ile zabıtan-ı aşakir-i şahanemden 
3. Yedlerinde menzil-i hükm-ü şerifim ve buyrulelyg-i serasker-i olanların ve düveli habbe postalarının rukublarına muktezi bagırlerinin be-her re’si için bundan böyle 
4. Kuruş ve bundan ma’âda sair murur ve ubur edenlerin dersaatimden Edirne’ye ve Üsküdar’dan, İzmir ve Geyve’ye kadar beş’er kuruş ücret alınması irade-i Seniyyey-i mülükanemle mukarrer.
5. Olan mizani İktisasından olmaktan naşi işbu Hükm-ü Şerifimle her kangızının taht-ı idaresinde Kain Kazaya dahil olursa rukubuna muktezi olan yed-i relsi bagırlerin derhal…
3. Sınıf Şakirdanından Mehmet Neş’et bendeleri Numru:197
Şayeste-i tahsiin ve takdir olunduğunuz tasdik olunur evladım.
Yazı Şekli: Divani Yazı (Divani Yazı İmtihan Kağıdı)

Kamil Ülgen
Doğum tarihi 11 Nisan 1891 olan bu hattat, Süleymaniye Camii müezzinlerinden Osmân Efendi'nin oğludur. İstanbul Beylerbeyi'nde dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra hat sanatına ilgi duymuş ve Bakkal Ârif Efendi'den sülüs ve nesih yazıları öğrenmiştir. Daha sonra Harbiye Nezâreti'nde kâtiblik yapmış ve Sâmî Efendi'den ta'lik dersleri almıştır.
1913 yılında askerlik görevine başlamış ve Millî Mücadele döneminde Ankara'ya giderek Büyük Millet Meclisi'nin matbaalarında hattatlık yapmıştır. Daha sonra farklı görevlerde bulunmuş, ancak askerlikte mutlu olamadığı için istifa etmiştir. İstanbul'a dönüp çeşitli matbaalarda hattatlık yapmış, ancak harf inkılâbıyla birlikte bu işlere devam etme imkânı kalmamıştır.
Sonrasında Adliye Vekâleti'ne başvurmuş ve Akçaabat Savcılığı'na atanmıştır. Daha sonra çeşitli adli görevlerde bulunmuş ve emekli olmuştur. 16 Ekim 1958 tarihinde vefat etmiştir.

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Kamil Ülgen-İçerik: 1. Satır: Mefahiril ulema-i muhakkiyn Üsküdar’dan Bağdat’a varıp gidince yol üzerinde vaki kazalar naib ve müffileri (zide ilmühüm) ve mefahirül emasil ce akran kaza müdürleri ve vücuhu memleket (zide meclühüm) ve tevkii refiki humayünüm. 2. Satır: Vasıl olucak malum olaki memaliki mahrusahum kain kira postahanelerinden murur ve ubur eden hademe ve memurini devleti diyyem ile zabıtan-ı aşakir-i şahanemden 3. Yedlerinde menzil-i hükm-ü şerifim ve buyrulelyg-i serasker-i olanların ve düveli habbe postalarının rukublarına muktezi bagırlerinin be-her re’si için bundan böyle 4. Kuruş ve bundan ma’âda sair murur ve ubur edenlerin dersaatimden Edirne’ye ve Üsküdar’dan, İzmir ve Geyve’ye kadar beş’er kuruş ücret alınması irade-i Seniyyey-i mülükanemle mukarrer. 5. Olan mizani İktisasından olmaktan naşi işbu Hükm-ü Şerifimle her kangızının taht-ı idaresinde Kain Kazaya dahil olursa rukubuna muktezi olan yed-i relsi bagırlerin derhal… 3. Sınıf Şakirdanından Mehmet Neş’et bendeleri Numru:197 Şayeste-i tahsiin ve takdir olunduğunuz tasdik olunur evladım. Yazı Şekli: Divani Yazı (Divani Yazı İmtihan Kağıdı) Kamil Ülgen Doğum tarihi 11 Nisan 1891 olan bu hattat, Süleymaniye Camii müezzinlerinden Osmân Efendi'nin oğludur. İstanbul Beylerbeyi'nde dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra hat sanatına ilgi duymuş ve Bakkal Ârif Efendi'den sülüs ve nesih yazıları öğrenmiştir. Daha sonra Harbiye Nezâreti'nde kâtiblik yapmış ve Sâmî Efendi'den ta'lik dersleri almıştır. 1913 yılında askerlik görevine başlamış ve Millî Mücadele döneminde Ankara'ya giderek Büyük Millet Meclisi'nin matbaalarında hattatlık yapmıştır. Daha sonra farklı görevlerde bulunmuş, ancak askerlikte mutlu olamadığı için istifa etmiştir. İstanbul'a dönüp çeşitli matbaalarda hattatlık yapmış, ancak harf inkılâbıyla birlikte bu işlere devam etme imkânı kalmamıştır. Sonrasında Adliye Vekâleti'ne başvurmuş ve Akçaabat Savcılığı'na atanmıştır. Daha sonra çeşitli adli görevlerde bulunmuş ve emekli olmuştur. 16 Ekim 1958 tarihinde vefat etmiştir.

  TLSold
 • Kamil Ülgen-Ressam: İsmail Acar “Yalovalı”
Tarih: 1886-1958
Kaynak: Son Hattatlar Sh.179
Çerçeve: 34x42 cm

Kamil Ülgen
Doğum tarihi 11 Nisan 1891 olan bu hattat, Süleymaniye Camii müezzinlerinden Osmân Efendi'nin oğludur. İstanbul Beylerbeyi'nde dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra hat sanatına ilgi duymuş ve Bakkal Ârif Efendi'den sülüs ve nesih yazıları öğrenmiştir. Daha sonra Harbiye Nezâreti'nde kâtiblik yapmış ve Sâmî Efendi'den ta'lik dersleri almıştır.
1913 yılında askerlik görevine başlamış ve Millî Mücadele döneminde Ankara'ya giderek Büyük Millet Meclisi'nin matbaalarında hattatlık yapmıştır. Daha sonra farklı görevlerde bulunmuş, ancak askerlikte mutlu olamadığı için istifa etmiştir. İstanbul'a dönüp çeşitli matbaalarda hattatlık yapmış, ancak harf inkılâbıyla birlikte bu işlere devam etme imkânı kalmamıştır.
Sonrasında Adliye Vekâleti'ne başvurmuş ve Akçaabat Savcılığı'na atanmıştır. Daha sonra çeşitli adli görevlerde bulunmuş ve emekli olmuştur. 16 Ekim 1958 tarihinde vefat etmiştir.

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Kamil Ülgen-Ressam: İsmail Acar “Yalovalı” Tarih: 1886-1958 Kaynak: Son Hattatlar Sh.179 Çerçeve: 34x42 cm Kamil Ülgen Doğum tarihi 11 Nisan 1891 olan bu hattat, Süleymaniye Camii müezzinlerinden Osmân Efendi'nin oğludur. İstanbul Beylerbeyi'nde dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra hat sanatına ilgi duymuş ve Bakkal Ârif Efendi'den sülüs ve nesih yazıları öğrenmiştir. Daha sonra Harbiye Nezâreti'nde kâtiblik yapmış ve Sâmî Efendi'den ta'lik dersleri almıştır. 1913 yılında askerlik görevine başlamış ve Millî Mücadele döneminde Ankara'ya giderek Büyük Millet Meclisi'nin matbaalarında hattatlık yapmıştır. Daha sonra farklı görevlerde bulunmuş, ancak askerlikte mutlu olamadığı için istifa etmiştir. İstanbul'a dönüp çeşitli matbaalarda hattatlık yapmış, ancak harf inkılâbıyla birlikte bu işlere devam etme imkânı kalmamıştır. Sonrasında Adliye Vekâleti'ne başvurmuş ve Akçaabat Savcılığı'na atanmıştır. Daha sonra çeşitli adli görevlerde bulunmuş ve emekli olmuştur. 16 Ekim 1958 tarihinde vefat etmiştir.

  TLSold
 • Prof. Dr. Bilal Sezer-İçerik: Besmele-i Şerife
Yazı Şekli: Celi Talik Yazı
Tarih: H.1423-M.2002
Tezhib: Fatma Gümüş
Yazı: 25x50 cm Çerçeve: 44x76 cm

Prof. Dr. Bilal Sezer 
1969 yılın da İzmir Beydağı için Kurudere köyünde doğdu ilkokul köyünde ortaokul ve lise öğrenimini Ödemiş imam hatip Lisesi’nde tamamladı. 1989 yılında Atatürk Üniversitesi ilahiyat fakültesini kazandı ve 1994 yılında lisans öğrenimini tamamlayarak mezun oldu. 14 Aralık 1994 tarihinde Atatürk Üniversitesi Güzelsanatlar fakültesi geleneksel Türk el sanatları bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü nde Yükseklisan çalışmadsına tamamladı ve aynı yıl Doktoraya başladı. 2000 yılında ünlü hattat Hasan Çelebiden, sülüs nesih yazılarından icazet aldı 2001 yılında ılıcanın tarafından düzenlenen Uluslararası hat yarışmasında celi sülüs dalında mansiyon aldı. 2001 yılında irticanın tarafından düzenlenen Uluslararası hat yarışmasında celi sülüs dalında mansiyon aldı. 18 Haziran 2004 tarihinde doktora çalışmasını tamamladı. 6 Ocak 2006 tarihinde Atatürk Üniversitesi Güzelsanatlar fakültesi geleneksel Türk el sanatları bölümüne yardımcı da yardımcı doçent olarak atandı. 19 Nisan 2010 tarihinde geleneksel Sanatlar alanında doçent oldu 12.01.2011 ile 10.07.2012 tarihleri arasında 9 Eylül ilahiyat fakültesi nde görev yaptığı. 7.09.2015 tarihinde profesör oldu. Halen Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi dekan olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan sanatçı, yurt içi ve yurt dışı bir çok sergiye katılmıştır.

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Prof. Dr. Bilal Sezer-İçerik: Besmele-i Şerife Yazı Şekli: Celi Talik Yazı Tarih: H.1423-M.2002 Tezhib: Fatma Gümüş Yazı: 25x50 cm Çerçeve: 44x76 cm Prof. Dr. Bilal Sezer 1969 yılın da İzmir Beydağı için Kurudere köyünde doğdu ilkokul köyünde ortaokul ve lise öğrenimini Ödemiş imam hatip Lisesi’nde tamamladı. 1989 yılında Atatürk Üniversitesi ilahiyat fakültesini kazandı ve 1994 yılında lisans öğrenimini tamamlayarak mezun oldu. 14 Aralık 1994 tarihinde Atatürk Üniversitesi Güzelsanatlar fakültesi geleneksel Türk el sanatları bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü nde Yükseklisan çalışmadsına tamamladı ve aynı yıl Doktoraya başladı. 2000 yılında ünlü hattat Hasan Çelebiden, sülüs nesih yazılarından icazet aldı 2001 yılında ılıcanın tarafından düzenlenen Uluslararası hat yarışmasında celi sülüs dalında mansiyon aldı. 2001 yılında irticanın tarafından düzenlenen Uluslararası hat yarışmasında celi sülüs dalında mansiyon aldı. 18 Haziran 2004 tarihinde doktora çalışmasını tamamladı. 6 Ocak 2006 tarihinde Atatürk Üniversitesi Güzelsanatlar fakültesi geleneksel Türk el sanatları bölümüne yardımcı da yardımcı doçent olarak atandı. 19 Nisan 2010 tarihinde geleneksel Sanatlar alanında doçent oldu 12.01.2011 ile 10.07.2012 tarihleri arasında 9 Eylül ilahiyat fakültesi nde görev yaptığı. 7.09.2015 tarihinde profesör oldu. Halen Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi dekan olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan sanatçı, yurt içi ve yurt dışı bir çok sergiye katılmıştır.

  TLSold
 • Suphi Efendi-İçerik: “Meyve vermeyen ağaç eşcar-ı müsmire cinsinden olsa bile, halk onu yine odun yerine istimal eder.”
Yazı Şekli: Rık’a Yazı
Yazı: 4x14 cm Çerçeve: 26x31 cm
Not: Üsk. Nasuhi Dergahı Şeyhi Subhi Efendi

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Suphi Efendi-İçerik: “Meyve vermeyen ağaç eşcar-ı müsmire cinsinden olsa bile, halk onu yine odun yerine istimal eder.” Yazı Şekli: Rık’a Yazı Yazı: 4x14 cm Çerçeve: 26x31 cm Not: Üsk. Nasuhi Dergahı Şeyhi Subhi Efendi

  TLSold
 • Subhi Efendi-İçerik: “Allah-ü vahdeh, Lâ şerikelehü, vala Nazira lehü Allah birdir, benzeri yoktur. Ortağı yoktur."
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Yazı: 9x13 cm Çerçeve: 26x31 cm
Not: Üsk. Nasuhi Dergahı Şeyhi Subhi Efendi

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Subhi Efendi-İçerik: “Allah-ü vahdeh, Lâ şerikelehü, vala Nazira lehü Allah birdir, benzeri yoktur. Ortağı yoktur." Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Yazı: 9x13 cm Çerçeve: 26x31 cm Not: Üsk. Nasuhi Dergahı Şeyhi Subhi Efendi

  TLSold
 • Yusuf Sezer-İçerik: “Allah c.c.”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1421-M.2000
Yazı: 31x40 cm Çerçeve: 48x58 cm
Not: Gül Ebrusu üzerine yazılmıştır.
Paspartu ile çerçeve yapılmıştır.

Hafız Yusuf Sezer
15 Temmuz 1961 tarihinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Baltacak köyünde doğmuştur. İlk tahsilini köyünde Şenlikpazarı Nahiyesinde tamamlamıştır. İlk tahsilini bitirdikten sonra bir yıl içinde hafız olmuştur. 1981 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa İmam Hatip okulundan mezun olmuştur. Sanatçı, evli ve iki çocuk babasıdır.Hat sanatıyla ilgilenmeye, abisinin kalemleriyle mürekkebe parmak batırıp tatmakla başlamıştır. Nuruosmaniye Camii baş müezzini Hafız Recep Berk'ten 1972 yılında ilk hat dersini almıştır. Bu dersler, Recep Berk'in 1978 yılında vefatına kadar devam etmiştir.Recep Berk, 1977 yılında Üstad Hamit Aytaç'tan ders alması için onu tavsiye etmiştir. Sırasıyla sülüs, muhakkak, reyhani, icaze, tevkii ve tuğra çalışmalarını takip etmiş ve 1980 yılında icazetini almaya hak kazanmıştır. Hamid Aytaç hocadan helallik istediğinde, hocası tarafından "Evlat, Hat sanatına hizmet edersen hakkımı helâl ederim. Bırakırsan kıyamette 10 parmağım yakanda olduğu halde senden davacı olurum." şeklinde bir vasiyet ile hattatlık çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Yusuf Sezer-İçerik: “Allah c.c.” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1421-M.2000 Yazı: 31x40 cm Çerçeve: 48x58 cm Not: Gül Ebrusu üzerine yazılmıştır. Paspartu ile çerçeve yapılmıştır. Hafız Yusuf Sezer 15 Temmuz 1961 tarihinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Baltacak köyünde doğmuştur. İlk tahsilini köyünde Şenlikpazarı Nahiyesinde tamamlamıştır. İlk tahsilini bitirdikten sonra bir yıl içinde hafız olmuştur. 1981 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa İmam Hatip okulundan mezun olmuştur. Sanatçı, evli ve iki çocuk babasıdır.Hat sanatıyla ilgilenmeye, abisinin kalemleriyle mürekkebe parmak batırıp tatmakla başlamıştır. Nuruosmaniye Camii baş müezzini Hafız Recep Berk'ten 1972 yılında ilk hat dersini almıştır. Bu dersler, Recep Berk'in 1978 yılında vefatına kadar devam etmiştir.Recep Berk, 1977 yılında Üstad Hamit Aytaç'tan ders alması için onu tavsiye etmiştir. Sırasıyla sülüs, muhakkak, reyhani, icaze, tevkii ve tuğra çalışmalarını takip etmiş ve 1980 yılında icazetini almaya hak kazanmıştır. Hamid Aytaç hocadan helallik istediğinde, hocası tarafından "Evlat, Hat sanatına hizmet edersen hakkımı helâl ederim. Bırakırsan kıyamette 10 parmağım yakanda olduğu halde senden davacı olurum." şeklinde bir vasiyet ile hattatlık çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Fatiha Suresi
"Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir."
Yazı Şekli: Nesih Yazı
Tarih: H-1440-M.2019
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu 
Çerçeve: 41x 54 cm Yazı: 13x21 cm

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Fatiha Suresi "Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir." Yazı Şekli: Nesih Yazı Tarih: H-1440-M.2019 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve: 41x 54 cm Yazı: 13x21 cm

  TLSold
 • Özgür Çetintaş-İçerik: "Rabbi-c’alnî mukîme-salâti vemin zurriyyetî rabbenâ vetekabbel dua"
“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.”
Tezhib:Feride kardaş 
Ebat:92x81 cm

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Özgür Çetintaş-İçerik: "Rabbi-c’alnî mukîme-salâti vemin zurriyyetî rabbenâ vetekabbel dua" “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” Tezhib:Feride kardaş Ebat:92x81 cm

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Besmele-i Şerife "Bismillahirrahmanirrahim" 
"Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. (işime başlarım)"
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H-1430-M.2009
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Yazı: 10x29 cm Çerçeve: 32x52 cm

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Besmele-i Şerife "Bismillahirrahmanirrahim" "Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. (işime başlarım)" Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H-1430-M.2009 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Yazı: 10x29 cm Çerçeve: 32x52 cm

  TLSold
 • Mustafa Düzgünman-İçerik: İkili ve Dört Yapraklı Kırmız Sümbül
Yapım Şekli: Ebru
Tarih: M.1977 - H.1397 
Ebru: 35x50cm Çerçeve: 50x65 cm
Mustafa Düzgünman
(M-1920/H-1338-M1990)

Mustafa Düzgünman 
9 Şubat 1920 tarihinde Üsküdar Sultantepesi'nde dünyaya gelen bu kişi, Azîz Mahmud Hüdâyî Camii imamı Sâ’im Efendi'nin oğludur. İlk eğitimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkânında çalışmaya başladı. Bu dükkân, dönemin önde gelen hattat ve musıkîşinâslarının uğrak yeri olmuş ve buradaki deneyimleri sanat sevgisini körüklemiştir.
1938 yılında, annesinin dayısı Necmeddîn Okyay'ın teşvikiyle Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk Tezyînî Sanatları Bölümü'ne kaydoldu. Burada eski tarz cilt ve ebrû sanatlarını Necmeddîn Okyay'dan öğrendi. Kabiliyeti ile kısa sürede dikkat çekmesine rağmen, savaş döneminin ağır şartları nedeniyle okulu bırakıp tekrar babasının işine döndü.
Babasının 1953 yılındaki vefatından sonra Azîz Mahmud Hüdâyî Dergâhı'nda türbedârlık hizmetine atanarak yirmi altı yıl boyunca hizmet etti ve aynı zamanda esnaf olarak çalıştı. Ayrıca uzun yıllar Azîz Mahmud Hüdâyî Camii'nde cuma kameti okudu ve Ramazan aylarında terâvih namazı sırasında ilâhileri icra etti. 12 Eylül 1990 tarihinde vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Mustafa Düzgünman-İçerik: İkili ve Dört Yapraklı Kırmız Sümbül Yapım Şekli: Ebru Tarih: M.1977 - H.1397 Ebru: 35x50cm Çerçeve: 50x65 cm Mustafa Düzgünman (M-1920/H-1338-M1990) Mustafa Düzgünman 9 Şubat 1920 tarihinde Üsküdar Sultantepesi'nde dünyaya gelen bu kişi, Azîz Mahmud Hüdâyî Camii imamı Sâ’im Efendi'nin oğludur. İlk eğitimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkânında çalışmaya başladı. Bu dükkân, dönemin önde gelen hattat ve musıkîşinâslarının uğrak yeri olmuş ve buradaki deneyimleri sanat sevgisini körüklemiştir. 1938 yılında, annesinin dayısı Necmeddîn Okyay'ın teşvikiyle Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk Tezyînî Sanatları Bölümü'ne kaydoldu. Burada eski tarz cilt ve ebrû sanatlarını Necmeddîn Okyay'dan öğrendi. Kabiliyeti ile kısa sürede dikkat çekmesine rağmen, savaş döneminin ağır şartları nedeniyle okulu bırakıp tekrar babasının işine döndü. Babasının 1953 yılındaki vefatından sonra Azîz Mahmud Hüdâyî Dergâhı'nda türbedârlık hizmetine atanarak yirmi altı yıl boyunca hizmet etti ve aynı zamanda esnaf olarak çalıştı. Ayrıca uzun yıllar Azîz Mahmud Hüdâyî Camii'nde cuma kameti okudu ve Ramazan aylarında terâvih namazı sırasında ilâhileri icra etti. 12 Eylül 1990 tarihinde vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

  TLSold
 • Muharrem Yalçın Akın-İçerik: Ayet-i Kerime; Cuma Suresi 1. Ayet
"Yusebbihu lillahi mai fissemavatı vema fil arzıl melikül kuddusil azizil hakim.”
"Göklerde ve yerlerde bulunanların tamamı üstün olan, en iyi hüküm veren Allah'ı tesbih etmektedir.
Yazı Şekli: Naht Sanatı (Ağacı Kabartma)
Yazı: 36x24cm Çerçeve: 45x64cm
Not: Kadife üzerine yapıştırılmıştır.

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Muharrem Yalçın Akın-İçerik: Ayet-i Kerime; Cuma Suresi 1. Ayet "Yusebbihu lillahi mai fissemavatı vema fil arzıl melikül kuddusil azizil hakim.” "Göklerde ve yerlerde bulunanların tamamı üstün olan, en iyi hüküm veren Allah'ı tesbih etmektedir. Yazı Şekli: Naht Sanatı (Ağacı Kabartma) Yazı: 36x24cm Çerçeve: 45x64cm Not: Kadife üzerine yapıştırılmıştır.

  TLSold
 • Osman Yayla-İçerik: Esma-ül Nebi’den (Peygamber s.a.v.) güzel isimlerinden “İlmûl Yakin” “Her şeyi bilen efendim!” 
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Yazı: 14x19 cm Çerçeve:26x31 cm 
Not: İçinde çiçekler ve yaprak olan el yapımı kağıt üzerine murakaa yapılıp, paspartulu çerçeve yapılmıştır. 
Not: Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Osman Yayla-İçerik: Esma-ül Nebi’den (Peygamber s.a.v.) güzel isimlerinden “İlmûl Yakin” “Her şeyi bilen efendim!” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Yazı: 14x19 cm Çerçeve:26x31 cm Not: İçinde çiçekler ve yaprak olan el yapımı kağıt üzerine murakaa yapılıp, paspartulu çerçeve yapılmıştır. Not: Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  TLSold
 • Mehlike Küllebi-İçerik: “Mazhar-ı Feyz olmaz düşmeyecek Hâke nebat, Mütevâzı olan Rahmet-i Rahman büyüktür."
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1425-M.2004
Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik 
Yazı: 40x50 cm Çerçeve: 62x75 cm

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Mehlike Küllebi-İçerik: “Mazhar-ı Feyz olmaz düşmeyecek Hâke nebat, Mütevâzı olan Rahmet-i Rahman büyüktür." Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1425-M.2004 Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik Yazı: 40x50 cm Çerçeve: 62x75 cm

  TLSold
 • Hilmi Karasakal-İçerik: Ayet-i Kerime (Nazar Ayetleri) 
Kalem Suresi 51 ve 52. Ayetler
Yazı Şekli: İcazi Yazı
Tarih: H.144/M.1993 Yazı: 25x35 cm 
Çerçeve: 50x61 cm 
Not: Hattat Hasan Çelebi tasdikli, Fuat Başardan icazetlidir. Mehmet Özçay’dan ile çalışmıştır. 
Mehmet Şevki tarzında yazdığı Kuran-ı Kerim basılmıştır.
Çeşitli hat yarışmalarından ödül almıştır.
Paspartu ile çerçeve yapılmıştır.

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Hilmi Karasakal-İçerik: Ayet-i Kerime (Nazar Ayetleri) Kalem Suresi 51 ve 52. Ayetler Yazı Şekli: İcazi Yazı Tarih: H.144/M.1993 Yazı: 25x35 cm Çerçeve: 50x61 cm Not: Hattat Hasan Çelebi tasdikli, Fuat Başardan icazetlidir. Mehmet Özçay’dan ile çalışmıştır. Mehmet Şevki tarzında yazdığı Kuran-ı Kerim basılmıştır. Çeşitli hat yarışmalarından ödül almıştır. Paspartu ile çerçeve yapılmıştır.

  TLSold
 • Osman Yayla-İçerik: Esma- ü Nebii’den
“Vakar Sahibi olan Peygamberim”
Yazı Şekli: Sülüs Yazı 
Yazı: 14x19 cm Çerçeve: 26x31 cm
Not: El yapımı kağıda murakaa yapılarak yapıştırılmış, paspartu ile çerçevelenmiştir.
Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Osman Yayla-İçerik: Esma- ü Nebii’den “Vakar Sahibi olan Peygamberim” Yazı Şekli: Sülüs Yazı Yazı: 14x19 cm Çerçeve: 26x31 cm Not: El yapımı kağıda murakaa yapılarak yapıştırılmış, paspartu ile çerçevelenmiştir. Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Ayet-i Kerime: Yusuf Suresi 21. Ayet
“Vallahu galibun alâ emrihi”
“Allah bütün işlerinde galip gelir”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H. 1427-M.2006
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Çerçeve: 45x47 cm Yazı:20x22 cm

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Ayet-i Kerime: Yusuf Suresi 21. Ayet “Vallahu galibun alâ emrihi” “Allah bütün işlerinde galip gelir” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H. 1427-M.2006 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve: 45x47 cm Yazı:20x22 cm

  TLSold
 • Subhi Efendi-İçerik: “Kişi Ettiğiyle Kalsın, Ettiğinden Utansın!”
Yazı Şekli: Sülüs Yazı
Tarih: 1326 Zilhicce 10 Perşembe 10 Ekim 1948 Iyd-Uzhıyye (Kurban Bayramı)
Yazı: 10x13 cm Çerçeve: 26x31 cm
Not: Subhi Üsk. Nasuhi Dergahı Şeyhi

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Subhi Efendi-İçerik: “Kişi Ettiğiyle Kalsın, Ettiğinden Utansın!” Yazı Şekli: Sülüs Yazı Tarih: 1326 Zilhicce 10 Perşembe 10 Ekim 1948 Iyd-Uzhıyye (Kurban Bayramı) Yazı: 10x13 cm Çerçeve: 26x31 cm Not: Subhi Üsk. Nasuhi Dergahı Şeyhi

  TLSold
 • Ali Toy-İçerik: Ayetül Kürsi Bakara Suresi: 255. Ayet
Yazı Şekli: Celi Talik Yazı
Tarih: H. 1419- M.1998
Çerçeve: 66x78cm Yazı: 43x57 cm
Not: Özgün Baskı Tablo 
Paspartu ile çerçevelenmiştir. 

Ali Toy (Mimar Hattat) 
1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve - Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Ali Toy-İçerik: Ayetül Kürsi Bakara Suresi: 255. Ayet Yazı Şekli: Celi Talik Yazı Tarih: H. 1419- M.1998 Çerçeve: 66x78cm Yazı: 43x57 cm Not: Özgün Baskı Tablo Paspartu ile çerçevelenmiştir. Ali Toy (Mimar Hattat) 1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve - Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

  TLSold
 • Irak’lı Hattat Efendi-İçerik: Ayet-i Kerime: Kehf Suresi 39. Ayet 
“Velevlâ iz dahatlr cenneteke kulte mââşallahü Lâ kuvvete illa billahi…”
Türkçesi: “…Bağına girdiğin zaman” Bu Allah’tandır, benim kuvvetimle değildir. Allah’ın kuvvetiyle olmuştur. 
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Yazı: 18x51 cm Çerçeve: 38x70 cm 
Not: Paspartu ve slip altın çıta ile çerçeve yapılmıştır.

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Irak’lı Hattat Efendi-İçerik: Ayet-i Kerime: Kehf Suresi 39. Ayet “Velevlâ iz dahatlr cenneteke kulte mââşallahü Lâ kuvvete illa billahi…” Türkçesi: “…Bağına girdiğin zaman” Bu Allah’tandır, benim kuvvetimle değildir. Allah’ın kuvvetiyle olmuştur. Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Yazı: 18x51 cm Çerçeve: 38x70 cm Not: Paspartu ve slip altın çıta ile çerçeve yapılmıştır.

  TLSold
 • Seyyit Abdül Hamid Fevzi-İçerik: Kelime-i Tevhid 
Yazı Şekli: Celi Sülüs Tuğra
Tarih: 22 Muharrem 1340-1921 M.
Çerçeve: 87x77 cm Yazı: 55x45 cm

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Seyyit Abdül Hamid Fevzi-İçerik: Kelime-i Tevhid Yazı Şekli: Celi Sülüs Tuğra Tarih: 22 Muharrem 1340-1921 M. Çerçeve: 87x77 cm Yazı: 55x45 cm

  TLSold
 • Subhi Efendi-İçerik: “Haktan bulur eden kötülük, benden olması!”
Yazı Şekli: Sülüs Yazı 
Tarih: 23 Ocak 1948
Yazı: 7x14 cm Çerçeve: 25x31 cm
Not: Üsk. Nasuhi Dergahı Şeyhi

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Subhi Efendi-İçerik: “Haktan bulur eden kötülük, benden olması!” Yazı Şekli: Sülüs Yazı Tarih: 23 Ocak 1948 Yazı: 7x14 cm Çerçeve: 25x31 cm Not: Üsk. Nasuhi Dergahı Şeyhi

  TLSold
 • Saim Özel-İçerik: Besmele-İ Şerife
Yazı Şekli: Celi Sülüs
Tarih: M. 1417- H. 1996
Tezhib: Fatma Gümüş 
Yazı: 10x32 cm Çerçeve: 33x58 cm
Saim Özel 
(M.1919/H 1337- M. 2005/ H. 126)

Saim Özel 
1919 yılında Taraklı'da Yunus Paşa Camii'nin imamı ve hatibi Hâfız Hüseyin Hamdî Efendi ile Hatice Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. İlk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra babasından kıra'at ve dini ilimleri öğrendi. 1937'de İstanbul'a giderek eğitimine orada devam etti.
27 Nisan 1938'de Yeni Vâlide Camii'ne müezzin vekili olarak atanmış, altı ay sonra da Koca Mustafa Paşa Camii'nde müezzin olarak görev almıştır. Bu süreçte Nûr-ı Osmaniye Cami Kur'an Kursu'nda Hâfız Hasan Akkuş'tan Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmiş ve Ömer Nasûhî Bilmen'in şahadetiyle icazet almıştır.Koca Mustafa Paşa Camii'nde kayyımlık görevini üstlendikten sonra Nûr-ı Osmaniye Camii'ne müezzin olarak nakledilmiştir. Ardından Gedik Paşa Camii'nde müezzinlik ve daha sonra imamlık yapmıştır. Bu süreçte tasavvuf musikisine ilgi duyarak çeşitli hafızlardan usul dersleri almış ve ilahiler bestelemiştir. Ayrıca fıkıh, akaid, siyer ve kıra'at dersleri almış ve 1952'deki tekamül kursundan başarıyla mezun olmuştur.1968 yılında Süleymaniye Camii'nin imamı olarak atanmış ve uzun yıllar hizmet vermiştir. Emekli olduktan bir süre sonra memleketine dönmüş ve 29 Ekim 2005 tarihinde doğduğu evde vefat etmiştir. Ömrünü insanlığa faydalı olmaya adayan, mütebessim, mütevazı, halim ve selim bir kişiliğe sahiptir.

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Saim Özel-İçerik: Besmele-İ Şerife Yazı Şekli: Celi Sülüs Tarih: M. 1417- H. 1996 Tezhib: Fatma Gümüş Yazı: 10x32 cm Çerçeve: 33x58 cm Saim Özel (M.1919/H 1337- M. 2005/ H. 126) Saim Özel 1919 yılında Taraklı'da Yunus Paşa Camii'nin imamı ve hatibi Hâfız Hüseyin Hamdî Efendi ile Hatice Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. İlk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra babasından kıra'at ve dini ilimleri öğrendi. 1937'de İstanbul'a giderek eğitimine orada devam etti. 27 Nisan 1938'de Yeni Vâlide Camii'ne müezzin vekili olarak atanmış, altı ay sonra da Koca Mustafa Paşa Camii'nde müezzin olarak görev almıştır. Bu süreçte Nûr-ı Osmaniye Cami Kur'an Kursu'nda Hâfız Hasan Akkuş'tan Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmiş ve Ömer Nasûhî Bilmen'in şahadetiyle icazet almıştır.Koca Mustafa Paşa Camii'nde kayyımlık görevini üstlendikten sonra Nûr-ı Osmaniye Camii'ne müezzin olarak nakledilmiştir. Ardından Gedik Paşa Camii'nde müezzinlik ve daha sonra imamlık yapmıştır. Bu süreçte tasavvuf musikisine ilgi duyarak çeşitli hafızlardan usul dersleri almış ve ilahiler bestelemiştir. Ayrıca fıkıh, akaid, siyer ve kıra'at dersleri almış ve 1952'deki tekamül kursundan başarıyla mezun olmuştur.1968 yılında Süleymaniye Camii'nin imamı olarak atanmış ve uzun yıllar hizmet vermiştir. Emekli olduktan bir süre sonra memleketine dönmüş ve 29 Ekim 2005 tarihinde doğduğu evde vefat etmiştir. Ömrünü insanlığa faydalı olmaya adayan, mütebessim, mütevazı, halim ve selim bir kişiliğe sahiptir.

  TLSold
 • Mustafa Halim Özyazıcı-İçerik: "Yâ Hazreti Pir Yusuf Sünbül-ü Sinan KS."
Yazı Şekli: Celi Talik yazı 
Tarih:1315/ M.1898 -1384 H/ 1964 
Tezhib: Safiye Ocaklı Çerçeve: 95x55 cm 
Yazı: 50x10 cm

Not: Şeyh Yusuf Sünbül Sinan Hazretleri;
Sünbülüye tarikatın kurucusudur. Sünbül lakabını şeyhi Cemal-i Halveti tarafından verilmiştir. 
Babası: Kayabeyoğlu Ali’dir.
Halvetiye tarikatının cemaliye kolunun şubesi olan sünbüliyye kolunu kurup şeyhi olmuştur. Çeşitli kitapları vardır. 

Mustafa Halim Özyazıcı
Nalıncı Hacı Cemâl Efendi’nin oğlu olarak H. 20 Şa'bân 1315/m. 14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Mustafa Abdülhalim’dir. Esekapısı İbtidâî Mektebi’nde ve daha sonra Haseki’deki Gülşen-i Ma’arif Rüşdî Mektebi’nde okudu. Mektebin yazı hocası olan Hâmid Aytaç’tan sülüs ve nesih, Ferîd Bey’den de dîvânî ve rık’a dersleri aldı. Mezun olduktan sonra Sanayi-i Nefîse Mektebi’nin hâk ve resim şubesine girdi. Ertesi sene, yeni açılmış olan Medresetü’l-hattatîn’e kaydoldu. Burada Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten yeniden sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den H. 20 Zi’l-hicce 1336/M. 27 Eylül 1918’de şahâdetnâme aldıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi.

Askere alınınca Matbaa-i Askeriye hattatlığına tayin edildi. Bilahare Evkaf Matbaası’nın hattatlığı da uhdesine verildi. Cumhuriyet’in ilanı üzerine terhis edilince Bâb-ı Âlî civârında bir yazıhâne açtı. Bir aralık Devlet Matbaası hattatlığını da yaptıysa da, harf inkılâbı ile bırakmak zorunda kaldı. Mısır’a yerleşme isteği de reddedilince yazıhânesini kapatarak Tepebağı’ndaki evine çekildi. Dileyenlere yazı yazdığı ve daha ziyade bağıyla ilgilendiği bu dönemdeki yazılarına “Ketebehü Hâlim sâbıkan hattat hâlen bağıbân” şeklinde ketebe koyan hattat, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olanlara verilen diplomaları da yazdı.

1940’lı yıllarda başlayan eski eserlerdeki restorasyon çalışmaları esnasında, bazı yapılardaki eski yazıların yenilenmesine memur edildi. Bu çalışmaları sayesinde 1948’te Güzel Sanatlar Akademisi’nin hocaları arasına girdi. Bu arada Hac fârizasını de ifâ etti. Akademi’den 1962’de emekli olduktan sonra çalışmaların Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, evine giderken geçirdiği bir trafik kazası neticesinde yaralanmış, bir müddet hasta yattıktan sonra 30 Eylül 1964’te vefât etmiştir. Kozlu Mezarlığı’nda medfundur.

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Mustafa Halim Özyazıcı-İçerik: "Yâ Hazreti Pir Yusuf Sünbül-ü Sinan KS." Yazı Şekli: Celi Talik yazı Tarih:1315/ M.1898 -1384 H/ 1964 Tezhib: Safiye Ocaklı Çerçeve: 95x55 cm Yazı: 50x10 cm Not: Şeyh Yusuf Sünbül Sinan Hazretleri; Sünbülüye tarikatın kurucusudur. Sünbül lakabını şeyhi Cemal-i Halveti tarafından verilmiştir. Babası: Kayabeyoğlu Ali’dir. Halvetiye tarikatının cemaliye kolunun şubesi olan sünbüliyye kolunu kurup şeyhi olmuştur. Çeşitli kitapları vardır. Mustafa Halim Özyazıcı Nalıncı Hacı Cemâl Efendi’nin oğlu olarak H. 20 Şa'bân 1315/m. 14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Mustafa Abdülhalim’dir. Esekapısı İbtidâî Mektebi’nde ve daha sonra Haseki’deki Gülşen-i Ma’arif Rüşdî Mektebi’nde okudu. Mektebin yazı hocası olan Hâmid Aytaç’tan sülüs ve nesih, Ferîd Bey’den de dîvânî ve rık’a dersleri aldı. Mezun olduktan sonra Sanayi-i Nefîse Mektebi’nin hâk ve resim şubesine girdi. Ertesi sene, yeni açılmış olan Medresetü’l-hattatîn’e kaydoldu. Burada Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten yeniden sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den H. 20 Zi’l-hicce 1336/M. 27 Eylül 1918’de şahâdetnâme aldıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi. Askere alınınca Matbaa-i Askeriye hattatlığına tayin edildi. Bilahare Evkaf Matbaası’nın hattatlığı da uhdesine verildi. Cumhuriyet’in ilanı üzerine terhis edilince Bâb-ı Âlî civârında bir yazıhâne açtı. Bir aralık Devlet Matbaası hattatlığını da yaptıysa da, harf inkılâbı ile bırakmak zorunda kaldı. Mısır’a yerleşme isteği de reddedilince yazıhânesini kapatarak Tepebağı’ndaki evine çekildi. Dileyenlere yazı yazdığı ve daha ziyade bağıyla ilgilendiği bu dönemdeki yazılarına “Ketebehü Hâlim sâbıkan hattat hâlen bağıbân” şeklinde ketebe koyan hattat, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olanlara verilen diplomaları da yazdı. 1940’lı yıllarda başlayan eski eserlerdeki restorasyon çalışmaları esnasında, bazı yapılardaki eski yazıların yenilenmesine memur edildi. Bu çalışmaları sayesinde 1948’te Güzel Sanatlar Akademisi’nin hocaları arasına girdi. Bu arada Hac fârizasını de ifâ etti. Akademi’den 1962’de emekli olduktan sonra çalışmaların Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, evine giderken geçirdiği bir trafik kazası neticesinde yaralanmış, bir müddet hasta yattıktan sonra 30 Eylül 1964’te vefât etmiştir. Kozlu Mezarlığı’nda medfundur.

  TLSold
 • Subhi Efendi-İçerik: "Çok söyleyenin hatası çok, Hatası çok olanın günahı kesir (çok), günahı kesir (çok) olanın dahi mazhar-ı azab-ı sair olur. 
Yazı Şekli: Rık’a Yazı 
Tarih: 16 Aralık 1948-H. 
Çerçeve:26x31 cm Yazı:10x14 cm 
Not: Üsk. Nasuhi dergahı şeyhi Subhi Efendi.

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Subhi Efendi-İçerik: "Çok söyleyenin hatası çok, Hatası çok olanın günahı kesir (çok), günahı kesir (çok) olanın dahi mazhar-ı azab-ı sair olur. Yazı Şekli: Rık’a Yazı Tarih: 16 Aralık 1948-H. Çerçeve:26x31 cm Yazı:10x14 cm Not: Üsk. Nasuhi dergahı şeyhi Subhi Efendi.

  TLSold
 • Kabe-i Muazzama’nın İç Örtülerinden-İçerik: Kabe-i Muazzama’nın İç Örtülerinden 
19.yy ın başlarında bir dönem yeşil, turkuaz ve bordo renk kullanılmıştır. Allah C.C. Muhammet A.S. Dört Büyük Halifenin isimleri. 
Ahzap Suresinin 55. Ayet-i Kerimesi yazılıdır.
Çerçeve: 63x47 cm

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Kabe-i Muazzama’nın İç Örtülerinden-İçerik: Kabe-i Muazzama’nın İç Örtülerinden 19.yy ın başlarında bir dönem yeşil, turkuaz ve bordo renk kullanılmıştır. Allah C.C. Muhammet A.S. Dört Büyük Halifenin isimleri. Ahzap Suresinin 55. Ayet-i Kerimesi yazılıdır. Çerçeve: 63x47 cm

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Hadis-İ Şerif
“Men Lâ Yeşkürunnase, Lâ yeşkurullahi”
“ insanlara teşekkür edemeyen Allah’a (c.c.) da edemez”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1441-M.2020
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Çerçeve: 40x48 cm Yazı:16x25 cm

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Hadis-İ Şerif “Men Lâ Yeşkürunnase, Lâ yeşkurullahi” “ insanlara teşekkür edemeyen Allah’a (c.c.) da edemez” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1441-M.2020 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve: 40x48 cm Yazı:16x25 cm

  TLSold
 • Subhi Efendi-İçerik: “Aşk-ı Hakiki lâ yetegayyer olandır, tahavvul eden değildir. Aşkından vazgeçen zaten ciddi bir muhabbetle sevmiş ad olmaz”
Yazı Şekli: Rık’a Yazı
Yazı: 6x18 cm Çerçeve: 26x31 cm
Not: Üsk. Nasuhi Dergahı Şeyhi Subhi Efendi

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Subhi Efendi-İçerik: “Aşk-ı Hakiki lâ yetegayyer olandır, tahavvul eden değildir. Aşkından vazgeçen zaten ciddi bir muhabbetle sevmiş ad olmaz” Yazı Şekli: Rık’a Yazı Yazı: 6x18 cm Çerçeve: 26x31 cm Not: Üsk. Nasuhi Dergahı Şeyhi Subhi Efendi

  TLSold
 • Mustafa Halim Özyazıcı-İçerik: “El-Emir Abdül Mün’im, Neslişah Sultan”
Son halife II. AbdülMecidin torunu ve Mısır kral Naibi Muhammed Abdülmunimin eşidir.
Yazı Şekli: Celi Nesih Yazı
Tarih: M.1898/H.1318-M.1964/1384H.
Tezhib: Hatice Aksoylu’nun öğrencisi Sevcan Şaman-2017 
Yazı: 15x15 cm Çerçeve: 35x40cm

Mustafa Halim Özyazıcı
Nalıncı Hacı Cemâl Efendi’nin oğlu olarak H. 20 Şa'bân 1315/m. 14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Mustafa Abdülhalim’dir. Esekapısı İbtidâî Mektebi’nde ve daha sonra Haseki’deki Gülşen-i Ma’arif Rüşdî Mektebi’nde okudu. Mektebin yazı hocası olan Hâmid Aytaç’tan sülüs ve nesih, Ferîd Bey’den de dîvânî ve rık’a dersleri aldı. Mezun olduktan sonra Sanayi-i Nefîse Mektebi’nin hâk ve resim şubesine girdi. Ertesi sene, yeni açılmış olan Medresetü’l-hattatîn’e kaydoldu. Burada Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten yeniden sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den H. 20 Zi’l-hicce 1336/M. 27 Eylül 1918’de şahâdetnâme aldıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi.

Askere alınınca Matbaa-i Askeriye hattatlığına tayin edildi. Bilahare Evkaf Matbaası’nın hattatlığı da uhdesine verildi. Cumhuriyet’in ilanı üzerine terhis edilince Bâb-ı Âlî civârında bir yazıhâne açtı. Bir aralık Devlet Matbaası hattatlığını da yaptıysa da, harf inkılâbı ile bırakmak zorunda kaldı. Mısır’a yerleşme isteği de reddedilince yazıhânesini kapatarak Tepebağı’ndaki evine çekildi. Dileyenlere yazı yazdığı ve daha ziyade bağıyla ilgilendiği bu dönemdeki yazılarına “Ketebehü Hâlim sâbıkan hattat hâlen bağıbân” şeklinde ketebe koyan hattat, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olanlara verilen diplomaları da yazdı.

1940’lı yıllarda başlayan eski eserlerdeki restorasyon çalışmaları esnasında, bazı yapılardaki eski yazıların yenilenmesine memur edildi. Bu çalışmaları sayesinde 1948’te Güzel Sanatlar Akademisi’nin hocaları arasına girdi. Bu arada Hac fârizasını de ifâ etti. Akademi’den 1962’de emekli olduktan sonra çalışmaların Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, evine giderken geçirdiği bir trafik kazası neticesinde yaralanmış, bir müddet hasta yattıktan sonra 30 Eylül 1964’te vefât etmiştir. Kozlu Mezarlığı’nda medfundur.

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Mustafa Halim Özyazıcı-İçerik: “El-Emir Abdül Mün’im, Neslişah Sultan” Son halife II. AbdülMecidin torunu ve Mısır kral Naibi Muhammed Abdülmunimin eşidir. Yazı Şekli: Celi Nesih Yazı Tarih: M.1898/H.1318-M.1964/1384H. Tezhib: Hatice Aksoylu’nun öğrencisi Sevcan Şaman-2017 Yazı: 15x15 cm Çerçeve: 35x40cm Mustafa Halim Özyazıcı Nalıncı Hacı Cemâl Efendi’nin oğlu olarak H. 20 Şa'bân 1315/m. 14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Mustafa Abdülhalim’dir. Esekapısı İbtidâî Mektebi’nde ve daha sonra Haseki’deki Gülşen-i Ma’arif Rüşdî Mektebi’nde okudu. Mektebin yazı hocası olan Hâmid Aytaç’tan sülüs ve nesih, Ferîd Bey’den de dîvânî ve rık’a dersleri aldı. Mezun olduktan sonra Sanayi-i Nefîse Mektebi’nin hâk ve resim şubesine girdi. Ertesi sene, yeni açılmış olan Medresetü’l-hattatîn’e kaydoldu. Burada Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten yeniden sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den H. 20 Zi’l-hicce 1336/M. 27 Eylül 1918’de şahâdetnâme aldıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi. Askere alınınca Matbaa-i Askeriye hattatlığına tayin edildi. Bilahare Evkaf Matbaası’nın hattatlığı da uhdesine verildi. Cumhuriyet’in ilanı üzerine terhis edilince Bâb-ı Âlî civârında bir yazıhâne açtı. Bir aralık Devlet Matbaası hattatlığını da yaptıysa da, harf inkılâbı ile bırakmak zorunda kaldı. Mısır’a yerleşme isteği de reddedilince yazıhânesini kapatarak Tepebağı’ndaki evine çekildi. Dileyenlere yazı yazdığı ve daha ziyade bağıyla ilgilendiği bu dönemdeki yazılarına “Ketebehü Hâlim sâbıkan hattat hâlen bağıbân” şeklinde ketebe koyan hattat, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olanlara verilen diplomaları da yazdı. 1940’lı yıllarda başlayan eski eserlerdeki restorasyon çalışmaları esnasında, bazı yapılardaki eski yazıların yenilenmesine memur edildi. Bu çalışmaları sayesinde 1948’te Güzel Sanatlar Akademisi’nin hocaları arasına girdi. Bu arada Hac fârizasını de ifâ etti. Akademi’den 1962’de emekli olduktan sonra çalışmaların Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Halim Özyazıcı, evine giderken geçirdiği bir trafik kazası neticesinde yaralanmış, bir müddet hasta yattıktan sonra 30 Eylül 1964’te vefât etmiştir. Kozlu Mezarlığı’nda medfundur.

  TLSold
 • Subhi Efendi-İçerik: Ayaşlı Muallim Şakir Efendimin Şiiri
“Herperi simaya bakmaz düde-i nâ-dide
Her sevâd-ı zülfe meyletmez dil-i seyda
Afitab-ı hüsn-ü hûban akibet, karin, eyler ufül.”
Ben muhibb-i La Yuhibbü âfilin.
Yazı Şekli: Sülüs Yazı
Tarih: 17 Aralık 1949
Yazı: 18x24 cm Çerçeve: 26x31 cm

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Subhi Efendi-İçerik: Ayaşlı Muallim Şakir Efendimin Şiiri “Herperi simaya bakmaz düde-i nâ-dide Her sevâd-ı zülfe meyletmez dil-i seyda Afitab-ı hüsn-ü hûban akibet, karin, eyler ufül.” Ben muhibb-i La Yuhibbü âfilin. Yazı Şekli: Sülüs Yazı Tarih: 17 Aralık 1949 Yazı: 18x24 cm Çerçeve: 26x31 cm

  TLSold
 • Yusuf Coşkun Benefşe-Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Celi Talik Yazı
Çerçeve: 70x55 cm
Not: Altın tezhibli paspartuya takılmıştır. Baskı Tasarım.

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Yusuf Coşkun Benefşe-Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Celi Talik Yazı Çerçeve: 70x55 cm Not: Altın tezhibli paspartuya takılmıştır. Baskı Tasarım.

  TLSold
 • Osman Fevzi Olcay-İçerik: “Fa’lem ennehu La İlahe İllah, Muhammedün Rasulullah”
“Sen bil ki; O’ (Hz. Allah)’ tan başka ilah yoktur, Muhammed A.S. O’nun rasulüdür.”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Çerçeve: 97x55 cm Yazı:63x25 cm
Not: Amasya Tarihçisi- Hattat, yazar, şair.
(1887-1973) Karacaahmet Mezarlığı Şeyh Hamdullah’ın mezarı civarında meftundur.
Beyaz ve sarı üstübeç mürekkebiyle yazılmıştır.

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Osman Fevzi Olcay-İçerik: “Fa’lem ennehu La İlahe İllah, Muhammedün Rasulullah” “Sen bil ki; O’ (Hz. Allah)’ tan başka ilah yoktur, Muhammed A.S. O’nun rasulüdür.” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Çerçeve: 97x55 cm Yazı:63x25 cm Not: Amasya Tarihçisi- Hattat, yazar, şair. (1887-1973) Karacaahmet Mezarlığı Şeyh Hamdullah’ın mezarı civarında meftundur. Beyaz ve sarı üstübeç mürekkebiyle yazılmıştır.

  TLSold
 • Subhi Efendi-İçerik: “İdare etmek kazanmaktır lakin haset idare değildir”
Yazı: 4x17 cm Çerçeve: 26x31 cm
Not: Üsk Nasuhi dergahı şeyhi Subhi Efendi

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Subhi Efendi-İçerik: “İdare etmek kazanmaktır lakin haset idare değildir” Yazı: 4x17 cm Çerçeve: 26x31 cm Not: Üsk Nasuhi dergahı şeyhi Subhi Efendi

  TLSold
 • Hilmi Karasakal-Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1420
Çerçeve: 72x53 cm Yazı: 40x17 cm
Tezhip: Safiye Ocaklı
Not: Hasan Çelebi hocadan tastikli. Fuat Başar hocadan icazet almıştır. Mehmet Özçay ile çalışmalarına devam etmektedir. Yurt içinde hat yarışmalarında çeşitli ödüller almıştır. Mehmet Şevki ekolünde Kur’an-ı Kerim yazmış olup baskıya hazırlanmaktadır.

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Hilmi Karasakal-Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1420 Çerçeve: 72x53 cm Yazı: 40x17 cm Tezhip: Safiye Ocaklı Not: Hasan Çelebi hocadan tastikli. Fuat Başar hocadan icazet almıştır. Mehmet Özçay ile çalışmalarına devam etmektedir. Yurt içinde hat yarışmalarında çeşitli ödüller almıştır. Mehmet Şevki ekolünde Kur’an-ı Kerim yazmış olup baskıya hazırlanmaktadır.

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Besmele-i Şerife 
“Bismillahirrahmanirrahim”
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla (işime başlarım)
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
arih: H.1432-M.2012
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Çerçeve: 30x51 cm Yazı: 9x29 cm

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Besmele-i Şerife “Bismillahirrahmanirrahim” Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla (işime başlarım) Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı arih: H.1432-M.2012 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve: 30x51 cm Yazı: 9x29 cm

  TLSold
 • Ahmet Yaşar Arpacı-İçerik: Ayet-i Kerime Hûd Suresi 112
“Festekim kema ümiite” “ Emrolunduğu gibi dosdoğru ol”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1423-M.2000
Ebru ve uygulama: Muhammet
Çevik. Öğt. Görevlisi- Adıyaman Sanatçının kendisine özgü ebru ve uygulanmasıdır.
Çerçeve:52x65 cm Yazı: 32x44 cm

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Ahmet Yaşar Arpacı-İçerik: Ayet-i Kerime Hûd Suresi 112 “Festekim kema ümiite” “ Emrolunduğu gibi dosdoğru ol” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1423-M.2000 Ebru ve uygulama: Muhammet Çevik. Öğt. Görevlisi- Adıyaman Sanatçının kendisine özgü ebru ve uygulanmasıdır. Çerçeve:52x65 cm Yazı: 32x44 cm

  TLSold
 • Süleyman Hilmi Tunahan-Yazı Şekli: Tuğra Yazı
Çerçeve: 65x56 cm Yazı: 36x28cm
Not: Paspartu içine alınıp çerçeve yapılmıştır.

Süleyman Hilmi Tunahan
Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde bulunan Silistre’nin Hezargrad (Razgrad) kasabasının Ferhatlar köyünde doğdu. Babası Silistre’de Hacı Ahmed Paşa Medresesi müderrislerinden Hocazâde Osman Fevzi Efendi, dedesi Kaymak Hâfız diye bilinen Mahmud Efendi’dir. Hocazâdeler diye tanınan ailesinin Fâtih Sultan Mehmed’in, kız kardeşiyle evlendirip Tuna bölgesine yönetici (Tuna hanı) olarak gönderdiği Hz. Peygamber neslinden Seyyid İdris Bey’e dayandığı kabul edilir. Kendisi de Hocazâde lakabıyla anılan Süleyman Hilmi, sonradan Tunahan soyadını almış, üç yaşında ölen oğlu Fâruk’tan dolayı Ebülfâruk künyesiyle tanınmıştır.

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Süleyman Hilmi Tunahan-Yazı Şekli: Tuğra Yazı Çerçeve: 65x56 cm Yazı: 36x28cm Not: Paspartu içine alınıp çerçeve yapılmıştır. Süleyman Hilmi Tunahan Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde bulunan Silistre’nin Hezargrad (Razgrad) kasabasının Ferhatlar köyünde doğdu. Babası Silistre’de Hacı Ahmed Paşa Medresesi müderrislerinden Hocazâde Osman Fevzi Efendi, dedesi Kaymak Hâfız diye bilinen Mahmud Efendi’dir. Hocazâdeler diye tanınan ailesinin Fâtih Sultan Mehmed’in, kız kardeşiyle evlendirip Tuna bölgesine yönetici (Tuna hanı) olarak gönderdiği Hz. Peygamber neslinden Seyyid İdris Bey’e dayandığı kabul edilir. Kendisi de Hocazâde lakabıyla anılan Süleyman Hilmi, sonradan Tunahan soyadını almış, üç yaşında ölen oğlu Fâruk’tan dolayı Ebülfâruk künyesiyle tanınmıştır.

  TLSold
 • 19. Yüzyıl Ravza-i Şerif Örtüsü-İçerik: 19. Yüzyıl Ravza-i Şerif Örtüsü (Peygamberimizin Kabri Şerifine Asılan)
Çerçeve:69x91 cm

  Lot No: 84

  Lot: 84

  19. Yüzyıl Ravza-i Şerif Örtüsü-İçerik: 19. Yüzyıl Ravza-i Şerif Örtüsü (Peygamberimizin Kabri Şerifine Asılan) Çerçeve:69x91 cm

  TLSold
 • Kamil Nazik-İçerik: Besmele-i Şerife
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı 
Tarih: H.1426-M.2005
Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik. Öğrt. Görevlisi - Adıyaman 
Sanatçının Türkiye’de kendisine özel tasarım ve uygulamasıdır. 
Çerçeve: 56x66 cm Yazı:30x44 cm

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Kamil Nazik-İçerik: Besmele-i Şerife Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1426-M.2005 Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik. Öğrt. Görevlisi - Adıyaman Sanatçının Türkiye’de kendisine özel tasarım ve uygulamasıdır. Çerçeve: 56x66 cm Yazı:30x44 cm

  TLSold
 • Ahmet Yaşar Arpacı-İçerik: “4’lü Vav”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1428- M. 2007
Ebru ve Uygulama: Muhammed Çevik- Adıyaman Öğretim Görevlisi
Hattatlar, Vav harflerinde harflerin bütün kıvrımları olduğu için ustalıklarını göstermek için yazarlar. 
Çerçeve:50x60 cm Yazı:32x42 cm

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Ahmet Yaşar Arpacı-İçerik: “4’lü Vav” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1428- M. 2007 Ebru ve Uygulama: Muhammed Çevik- Adıyaman Öğretim Görevlisi Hattatlar, Vav harflerinde harflerin bütün kıvrımları olduğu için ustalıklarını göstermek için yazarlar. Çerçeve:50x60 cm Yazı:32x42 cm

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: “Vasıtalara binerken okunacak duadır”
Ayet-i Kerime: Hûd Suresi 41. Ayet
Bismillahi mecrâgr ve mürsâhe inne rabbi Legâfur rahim.”
Türkçesi: Yürüme ve durma anında Allahû Teâlânın ismiyle Onun (geminin) içine girin. Muhakkak Rabbim müminleri mağfiret edici ve merhametiyle felaketten kurtarıcıdır.”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H. 1424 - M. 2008
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Çerçeve:30x50 cm Yazı:7x26 cm

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Ahmet Yazıcı-İçerik: “Vasıtalara binerken okunacak duadır” Ayet-i Kerime: Hûd Suresi 41. Ayet Bismillahi mecrâgr ve mürsâhe inne rabbi Legâfur rahim.” Türkçesi: Yürüme ve durma anında Allahû Teâlânın ismiyle Onun (geminin) içine girin. Muhakkak Rabbim müminleri mağfiret edici ve merhametiyle felaketten kurtarıcıdır.” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H. 1424 - M. 2008 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve:30x50 cm Yazı:7x26 cm

  TLSold
 • Süleyman Hilmi Turkan (Ketebesiz)-İçerik: Süleyman Hilmi Turkan
Yazı Şekli: Tuğra Yazı
Çerçeve: 65x56 cm Yazı: 36x28 cm 
Not: Paspartu içine alınarak çerçeve yapılmıştır.

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Süleyman Hilmi Turkan (Ketebesiz)-İçerik: Süleyman Hilmi Turkan Yazı Şekli: Tuğra Yazı Çerçeve: 65x56 cm Yazı: 36x28 cm Not: Paspartu içine alınarak çerçeve yapılmıştır.

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Ayet-i Kerime; Ahzap Suresi 3. Ayet
“Ve Kefa billahi vekile”
“Allah C.C.’ye güvenip, dayanma sana kefil olarak yeter.”
Yazı Şekli: Sülüs Yazı
Tarih: H.1440 - M.2019
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Çerçeve: 37x46 cm Yazı: 16x24 cm

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Ayet-i Kerime; Ahzap Suresi 3. Ayet “Ve Kefa billahi vekile” “Allah C.C.’ye güvenip, dayanma sana kefil olarak yeter.” Yazı Şekli: Sülüs Yazı Tarih: H.1440 - M.2019 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve: 37x46 cm Yazı: 16x24 cm

  TLSold
 • Osman Yayla-İçerik: Ayet-i Kerime Cuma Suresi 4. Ayet
“…Vallahü zül fazlil azim”
“Hz. Allah, büyük lütüf sahibidir.”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik. Öğt. Görevlisi- Adıyaman 
Sanatçının Türkiye’de sadece kendine özgü uygulamasıdır .
Çerçeve:63x72 cm Yazı:45x52 cm 
Not: Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Osman Yayla-İçerik: Ayet-i Kerime Cuma Suresi 4. Ayet “…Vallahü zül fazlil azim” “Hz. Allah, büyük lütüf sahibidir.” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik. Öğt. Görevlisi- Adıyaman Sanatçının Türkiye’de sadece kendine özgü uygulamasıdır . Çerçeve:63x72 cm Yazı:45x52 cm Not: Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  TLSold
 • Hilmi Karasakal-İçerik: Ayeti Kerime, Bakara Suresi 255. Ayet
“Allahü Lâ İlahe İlle Hüvel Hayyul Kayyum. Lâ te’huzuhü sinetun vela nevm. Lehu mâ fissemati vemafil arz. Men zellezi yeşfeu indehu illa bi- iznih. Ya lemü ma beyne eydihim vema halfehüm. Vela yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şââe vesia kursiy yuhus semati vel arz. Vela yeuduhu hıfzuhuma vehüvel aliyyül azim. 
Türkçesi: 
“ Allahu Teala ki ondan başka ilah yoktur. Diri ve halen vardır. Onu uyuklama ve uykusu yoktur. Göklerde yerde ne varsa ona aittir. Onun izni olmadan kim şefaat edebilir? O yaratıklarının geçmiş ve geleceklerini hepsini bilir. O’nun bilgisi dışında hiçbir şeyi kaplayamazlar. Onun kürsüsü (makamı) göklerden ve yerlerden daha geniştir. Gökleri ve yerleri korunmak On’a ağır gelmez. En yüce ve en büyük olanda odur. 
Yazı Şekli: İcazi Yazı
Tarih: H.1414- M. 1993
Yazı: 23x34 cm Çerçeve:50x60 cm 
Not: Hattat Fuat Başardan icazetli. Hattat Hasan Çelebiden tastiklidir . Hattat Mehmet Özçaydan Mehmet Şevki tarzında çalışmalar yapmış ve Kuran-ı Kerim yazmıştır yurt içindeki hat yarışmalarında dereceler de almıştır.
Paspartu ve slip çıta ile çerçeve yapılmıştır.

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Hilmi Karasakal-İçerik: Ayeti Kerime, Bakara Suresi 255. Ayet “Allahü Lâ İlahe İlle Hüvel Hayyul Kayyum. Lâ te’huzuhü sinetun vela nevm. Lehu mâ fissemati vemafil arz. Men zellezi yeşfeu indehu illa bi- iznih. Ya lemü ma beyne eydihim vema halfehüm. Vela yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şââe vesia kursiy yuhus semati vel arz. Vela yeuduhu hıfzuhuma vehüvel aliyyül azim. Türkçesi: “ Allahu Teala ki ondan başka ilah yoktur. Diri ve halen vardır. Onu uyuklama ve uykusu yoktur. Göklerde yerde ne varsa ona aittir. Onun izni olmadan kim şefaat edebilir? O yaratıklarının geçmiş ve geleceklerini hepsini bilir. O’nun bilgisi dışında hiçbir şeyi kaplayamazlar. Onun kürsüsü (makamı) göklerden ve yerlerden daha geniştir. Gökleri ve yerleri korunmak On’a ağır gelmez. En yüce ve en büyük olanda odur. Yazı Şekli: İcazi Yazı Tarih: H.1414- M. 1993 Yazı: 23x34 cm Çerçeve:50x60 cm Not: Hattat Fuat Başardan icazetli. Hattat Hasan Çelebiden tastiklidir . Hattat Mehmet Özçaydan Mehmet Şevki tarzında çalışmalar yapmış ve Kuran-ı Kerim yazmıştır yurt içindeki hat yarışmalarında dereceler de almıştır. Paspartu ve slip çıta ile çerçeve yapılmıştır.

  TLSold
 • Osman Yayla-İçerik: Ayet-i Kerime Yasin Suresi 58. Ayet
“Selamün Kaulen min Rabbirrahim.”
Türkçesi: “Merhametli olan Allah C.C.’den onlara selam selamette olacaksınız diye sözü vardır.”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1424-M.2003
Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik. Öğrt. Görevlisi- Adıyaman.
Sanatçının Türkiyede ilk defa kendisine özgü uygulamasıdır. 
Çerçeve: 76x82 cm Yazı:52x57 cm
Not: Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Osman Yayla-İçerik: Ayet-i Kerime Yasin Suresi 58. Ayet “Selamün Kaulen min Rabbirrahim.” Türkçesi: “Merhametli olan Allah C.C.’den onlara selam selamette olacaksınız diye sözü vardır.” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1424-M.2003 Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik. Öğrt. Görevlisi- Adıyaman. Sanatçının Türkiyede ilk defa kendisine özgü uygulamasıdır. Çerçeve: 76x82 cm Yazı:52x57 cm Not: Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  TLSold
 • Prof. Dr. Bilal Sezer-İçerik: “İlahi ente maksudi ve rızake matlubi.”
“Allah’ım seni arzuluyorum ve rızanı taleb ediyorum”
“Selamün Kavlen min Rabbirrahim.”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tezhip: Safiye Ocaklı
Tarih: H.1423-M.2002
Çerçeve: 70x70 cm Yazı:48x48cm

Prof. Dr. Bilal Sezer 
1969 yılın da İzmir Beydağı için Kurudere köyünde doğdu ilkokul köyünde ortaokul ve lise öğrenimini Ödemiş imam hatip Lisesi’nde tamamladı. 1989 yılında Atatürk Üniversitesi ilahiyat fakültesini kazandı ve 1994 yılında lisans öğrenimini tamamlayarak mezun oldu. 14 Aralık 1994 tarihinde Atatürk Üniversitesi Güzelsanatlar fakültesi geleneksel Türk el sanatları bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü nde Yükseklisan çalışmadsına tamamladı ve aynı yıl Doktoraya başladı. 2000 yılında ünlü hattat Hasan Çelebiden, sülüs nesih yazılarından icazet aldı 2001 yılında ılıcanın tarafından düzenlenen Uluslararası hat yarışmasında celi sülüs dalında mansiyon aldı. 2001 yılında irticanın tarafından düzenlenen Uluslararası hat yarışmasında celi sülüs dalında mansiyon aldı. 18 Haziran 2004 tarihinde doktora çalışmasını tamamladı. 6 Ocak 2006 tarihinde Atatürk Üniversitesi Güzelsanatlar fakültesi geleneksel Türk el sanatları bölümüne yardımcı da yardımcı doçent olarak atandı. 19 Nisan 2010 tarihinde geleneksel Sanatlar alanında doçent oldu 12.01.2011 ile 10.07.2012 tarihleri arasında 9 Eylül ilahiyat fakültesi nde görev yaptığı. 7.09.2015 tarihinde profesör oldu. Halen Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi dekan olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan sanatçı, yurt içi ve yurt dışı bir çok sergiye katılmıştır.

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Prof. Dr. Bilal Sezer-İçerik: “İlahi ente maksudi ve rızake matlubi.” “Allah’ım seni arzuluyorum ve rızanı taleb ediyorum” “Selamün Kavlen min Rabbirrahim.” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tezhip: Safiye Ocaklı Tarih: H.1423-M.2002 Çerçeve: 70x70 cm Yazı:48x48cm Prof. Dr. Bilal Sezer 1969 yılın da İzmir Beydağı için Kurudere köyünde doğdu ilkokul köyünde ortaokul ve lise öğrenimini Ödemiş imam hatip Lisesi’nde tamamladı. 1989 yılında Atatürk Üniversitesi ilahiyat fakültesini kazandı ve 1994 yılında lisans öğrenimini tamamlayarak mezun oldu. 14 Aralık 1994 tarihinde Atatürk Üniversitesi Güzelsanatlar fakültesi geleneksel Türk el sanatları bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü nde Yükseklisan çalışmadsına tamamladı ve aynı yıl Doktoraya başladı. 2000 yılında ünlü hattat Hasan Çelebiden, sülüs nesih yazılarından icazet aldı 2001 yılında ılıcanın tarafından düzenlenen Uluslararası hat yarışmasında celi sülüs dalında mansiyon aldı. 2001 yılında irticanın tarafından düzenlenen Uluslararası hat yarışmasında celi sülüs dalında mansiyon aldı. 18 Haziran 2004 tarihinde doktora çalışmasını tamamladı. 6 Ocak 2006 tarihinde Atatürk Üniversitesi Güzelsanatlar fakültesi geleneksel Türk el sanatları bölümüne yardımcı da yardımcı doçent olarak atandı. 19 Nisan 2010 tarihinde geleneksel Sanatlar alanında doçent oldu 12.01.2011 ile 10.07.2012 tarihleri arasında 9 Eylül ilahiyat fakültesi nde görev yaptığı. 7.09.2015 tarihinde profesör oldu. Halen Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi dekan olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan sanatçı, yurt içi ve yurt dışı bir çok sergiye katılmıştır.

  TLSold
 • Mustafa Düzgünman-Yapım Şekli: Şal Ebru
Ebru: 34x34 cm Çerçeve: 53x53 cm
Not: Mustafa Düzgünman M.1920-1990
Tarih: H.1388-1410
Paspartu ile çerçevelenmiştir.

Mustafa Düzgünman 
9 Şubat 1920 tarihinde Üsküdar Sultantepesi'nde dünyaya gelen bu kişi, Azîz Mahmud Hüdâyî Camii imamı Sâ’im Efendi'nin oğludur. İlk eğitimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkânında çalışmaya başladı. Bu dükkân, dönemin önde gelen hattat ve musıkîşinâslarının uğrak yeri olmuş ve buradaki deneyimleri sanat sevgisini körüklemiştir.
1938 yılında, annesinin dayısı Necmeddîn Okyay'ın teşvikiyle Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk Tezyînî Sanatları Bölümü'ne kaydoldu. Burada eski tarz cilt ve ebrû sanatlarını Necmeddîn Okyay'dan öğrendi. Kabiliyeti ile kısa sürede dikkat çekmesine rağmen, savaş döneminin ağır şartları nedeniyle okulu bırakıp tekrar babasının işine döndü.
Babasının 1953 yılındaki vefatından sonra Azîz Mahmud Hüdâyî Dergâhı'nda türbedârlık hizmetine atanarak yirmi altı yıl boyunca hizmet etti ve aynı zamanda esnaf olarak çalıştı. Ayrıca uzun yıllar Azîz Mahmud Hüdâyî Camii'nde cuma kameti okudu ve Ramazan aylarında terâvih namazı sırasında ilâhileri icra etti. 12 Eylül 1990 tarihinde vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Mustafa Düzgünman-Yapım Şekli: Şal Ebru Ebru: 34x34 cm Çerçeve: 53x53 cm Not: Mustafa Düzgünman M.1920-1990 Tarih: H.1388-1410 Paspartu ile çerçevelenmiştir. Mustafa Düzgünman 9 Şubat 1920 tarihinde Üsküdar Sultantepesi'nde dünyaya gelen bu kişi, Azîz Mahmud Hüdâyî Camii imamı Sâ’im Efendi'nin oğludur. İlk eğitimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkânında çalışmaya başladı. Bu dükkân, dönemin önde gelen hattat ve musıkîşinâslarının uğrak yeri olmuş ve buradaki deneyimleri sanat sevgisini körüklemiştir. 1938 yılında, annesinin dayısı Necmeddîn Okyay'ın teşvikiyle Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk Tezyînî Sanatları Bölümü'ne kaydoldu. Burada eski tarz cilt ve ebrû sanatlarını Necmeddîn Okyay'dan öğrendi. Kabiliyeti ile kısa sürede dikkat çekmesine rağmen, savaş döneminin ağır şartları nedeniyle okulu bırakıp tekrar babasının işine döndü. Babasının 1953 yılındaki vefatından sonra Azîz Mahmud Hüdâyî Dergâhı'nda türbedârlık hizmetine atanarak yirmi altı yıl boyunca hizmet etti ve aynı zamanda esnaf olarak çalıştı. Ayrıca uzun yıllar Azîz Mahmud Hüdâyî Camii'nde cuma kameti okudu ve Ramazan aylarında terâvih namazı sırasında ilâhileri icra etti. 12 Eylül 1990 tarihinde vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Hadis-i Şerif
“El Cennetü” tahte akdemül ümmehât” 
Türkçesi: "Cennet annelerin ayakları altındadır”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H. 1428-M.2007
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Çerçeve: 38x44 cm Yazı: 16x19 cm

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Hadis-i Şerif “El Cennetü” tahte akdemül ümmehât” Türkçesi: "Cennet annelerin ayakları altındadır” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H. 1428-M.2007 Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve: 38x44 cm Yazı: 16x19 cm

  TLSold
 • Hilmi Karasakal-İçerik:Ayet-i Kerime; Bakara Suresi 254. Ayet 
“Allahü Lâ ilahe hüvel Haytul Kayyum. Lâ te’huzuhü sinetün vela neum. Lehü ma fissemavati vema filarz. Men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih. Ya’lemu ma beyne eydihim vema halfehum. Vela yuhitune bi şey in min işmihi illa bima şââe. Vesia Kursiyyu hüsaemavati vel arz. Velâ yuduhu hıfzu huma vehüvel aliyyûl azîm. 
Türkçe: Allahû Teâla ki, o’ndan başka ilah yoktur. Diri ve halen vardır. O’nu uyuklama ve uykusu yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa ona aittir. Onun izni olmadan kim şefaat edebilir. O yarattıklarının geçmiş ve geleceklerinin hepsini bilir. Onun bilgisi dışında hiçbir şey kaplayamaz. Onun kürsüsü (makamı) göklerden ve yerlerden daha geniştir. Gökleri ve yerleri korumak ona ağır gelmez. En yüce ve en büyük olan da O’dur. 
Yazı Şekli: Cel-i Sülüs ve Nesih Kıt’a Yazı
Tarih: H. 1417-M.1996
Çerçeve: 67x50 cm Yazı: 23x43 cm
Not: Hattat Hasan Çelebiden tasdikli ve hattat Fuat Başardan icazetlidir. Hattat Mehmet Özçaydan, Mehmet Şevki tarzında Nesih yazısı çalışmalar yaparak kuranı kerim yazmış ve basılmıştır. 
Pasportu ve slip çerçeve ile çerçeve yapılmıştır.

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Hilmi Karasakal-İçerik:Ayet-i Kerime; Bakara Suresi 254. Ayet “Allahü Lâ ilahe hüvel Haytul Kayyum. Lâ te’huzuhü sinetün vela neum. Lehü ma fissemavati vema filarz. Men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih. Ya’lemu ma beyne eydihim vema halfehum. Vela yuhitune bi şey in min işmihi illa bima şââe. Vesia Kursiyyu hüsaemavati vel arz. Velâ yuduhu hıfzu huma vehüvel aliyyûl azîm. Türkçe: Allahû Teâla ki, o’ndan başka ilah yoktur. Diri ve halen vardır. O’nu uyuklama ve uykusu yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa ona aittir. Onun izni olmadan kim şefaat edebilir. O yarattıklarının geçmiş ve geleceklerinin hepsini bilir. Onun bilgisi dışında hiçbir şey kaplayamaz. Onun kürsüsü (makamı) göklerden ve yerlerden daha geniştir. Gökleri ve yerleri korumak ona ağır gelmez. En yüce ve en büyük olan da O’dur. Yazı Şekli: Cel-i Sülüs ve Nesih Kıt’a Yazı Tarih: H. 1417-M.1996 Çerçeve: 67x50 cm Yazı: 23x43 cm Not: Hattat Hasan Çelebiden tasdikli ve hattat Fuat Başardan icazetlidir. Hattat Mehmet Özçaydan, Mehmet Şevki tarzında Nesih yazısı çalışmalar yaparak kuranı kerim yazmış ve basılmıştır. Pasportu ve slip çerçeve ile çerçeve yapılmıştır.

  TLSold
 • Mehmet Vehbi-İçerik: Hilye-i Şerife 
Tarih: H.1316
Yazı: 25x35 cm Yazı: 44x54 cm Çerçeve: 44x54 cm
Ketebe Mehmet Vehbi (H. 1298/M.1880-H.1372/M.1953)
Not: El yapımı Nepal Kağıdına dönemin özgün baskı ile basılmıştır.

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Mehmet Vehbi-İçerik: Hilye-i Şerife Tarih: H.1316 Yazı: 25x35 cm Yazı: 44x54 cm Çerçeve: 44x54 cm Ketebe Mehmet Vehbi (H. 1298/M.1880-H.1372/M.1953) Not: El yapımı Nepal Kağıdına dönemin özgün baskı ile basılmıştır.

  TLSold
 • Yusuf Sezer-İçerik: Ayet-i Kerime: Fatiha Suresi 5. Ayet-i Kerime 
“İhdinas sıratal müstekim” 
“Bizi doğru yoluna sevket”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Ebru: Yunus Özel 
Tarih: H.1416-M.1995
Hatib Ebrusu ile süslemmiştir.
Çerçeve: 49x65 cm Yazı: 30x46 cm

Hafız Yusuf Sezer
15 Temmuz 1961 tarihinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Baltacak köyünde doğmuştur. İlk tahsilini köyünde Şenlikpazarı Nahiyesinde tamamlamıştır. İlk tahsilini bitirdikten sonra bir yıl içinde hafız olmuştur. 1981 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa İmam Hatip okulundan mezun olmuştur. Sanatçı, evli ve iki çocuk babasıdır.Hat sanatıyla ilgilenmeye, abisinin kalemleriyle mürekkebe parmak batırıp tatmakla başlamıştır. Nuruosmaniye Camii baş müezzini Hafız Recep Berk'ten 1972 yılında ilk hat dersini almıştır. Bu dersler, Recep Berk'in 1978 yılında vefatına kadar devam etmiştir.Recep Berk, 1977 yılında Üstad Hamit Aytaç'tan ders alması için onu tavsiye etmiştir. Sırasıyla sülüs, muhakkak, reyhani, icaze, tevkii ve tuğra çalışmalarını takip etmiş ve 1980 yılında icazetini almaya hak kazanmıştır. Hamid Aytaç hocadan helallik istediğinde, hocası tarafından "Evlat, Hat sanatına hizmet edersen hakkımı helâl ederim. Bırakırsan kıyamette 10 parmağım yakanda olduğu halde senden davacı olurum." şeklinde bir vasiyet ile hattatlık çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Yusuf Sezer-İçerik: Ayet-i Kerime: Fatiha Suresi 5. Ayet-i Kerime “İhdinas sıratal müstekim” “Bizi doğru yoluna sevket” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Ebru: Yunus Özel Tarih: H.1416-M.1995 Hatib Ebrusu ile süslemmiştir. Çerçeve: 49x65 cm Yazı: 30x46 cm Hafız Yusuf Sezer 15 Temmuz 1961 tarihinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Baltacak köyünde doğmuştur. İlk tahsilini köyünde Şenlikpazarı Nahiyesinde tamamlamıştır. İlk tahsilini bitirdikten sonra bir yıl içinde hafız olmuştur. 1981 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa İmam Hatip okulundan mezun olmuştur. Sanatçı, evli ve iki çocuk babasıdır.Hat sanatıyla ilgilenmeye, abisinin kalemleriyle mürekkebe parmak batırıp tatmakla başlamıştır. Nuruosmaniye Camii baş müezzini Hafız Recep Berk'ten 1972 yılında ilk hat dersini almıştır. Bu dersler, Recep Berk'in 1978 yılında vefatına kadar devam etmiştir.Recep Berk, 1977 yılında Üstad Hamit Aytaç'tan ders alması için onu tavsiye etmiştir. Sırasıyla sülüs, muhakkak, reyhani, icaze, tevkii ve tuğra çalışmalarını takip etmiş ve 1980 yılında icazetini almaya hak kazanmıştır. Hamid Aytaç hocadan helallik istediğinde, hocası tarafından "Evlat, Hat sanatına hizmet edersen hakkımı helâl ederim. Bırakırsan kıyamette 10 parmağım yakanda olduğu halde senden davacı olurum." şeklinde bir vasiyet ile hattatlık çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

  TLSold
 • Mustafa Düzgünman-İçerik: “ Dört Beyaz Goncalı ve Dört Yapraklı”
Uygulama Şekli: Ebru
Tarih: M.1920/H.1338-1990 M/ H. 1397
Ebru: 35x50 cm Çerçeve: 50x65 cm

Mustafa Düzgünman 
9 Şubat 1920 tarihinde Üsküdar Sultantepesi'nde dünyaya gelen bu kişi, Azîz Mahmud Hüdâyî Camii imamı Sâ’im Efendi'nin oğludur. İlk eğitimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkânında çalışmaya başladı. Bu dükkân, dönemin önde gelen hattat ve musıkîşinâslarının uğrak yeri olmuş ve buradaki deneyimleri sanat sevgisini körüklemiştir.
1938 yılında, annesinin dayısı Necmeddîn Okyay'ın teşvikiyle Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk Tezyînî Sanatları Bölümü'ne kaydoldu. Burada eski tarz cilt ve ebrû sanatlarını Necmeddîn Okyay'dan öğrendi. Kabiliyeti ile kısa sürede dikkat çekmesine rağmen, savaş döneminin ağır şartları nedeniyle okulu bırakıp tekrar babasının işine döndü.
Babasının 1953 yılındaki vefatından sonra Azîz Mahmud Hüdâyî Dergâhı'nda türbedârlık hizmetine atanarak yirmi altı yıl boyunca hizmet etti ve aynı zamanda esnaf olarak çalıştı. Ayrıca uzun yıllar Azîz Mahmud Hüdâyî Camii'nde cuma kameti okudu ve Ramazan aylarında terâvih namazı sırasında ilâhileri icra etti. 12 Eylül 1990 tarihinde vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Mustafa Düzgünman-İçerik: “ Dört Beyaz Goncalı ve Dört Yapraklı” Uygulama Şekli: Ebru Tarih: M.1920/H.1338-1990 M/ H. 1397 Ebru: 35x50 cm Çerçeve: 50x65 cm Mustafa Düzgünman 9 Şubat 1920 tarihinde Üsküdar Sultantepesi'nde dünyaya gelen bu kişi, Azîz Mahmud Hüdâyî Camii imamı Sâ’im Efendi'nin oğludur. İlk eğitimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkânında çalışmaya başladı. Bu dükkân, dönemin önde gelen hattat ve musıkîşinâslarının uğrak yeri olmuş ve buradaki deneyimleri sanat sevgisini körüklemiştir. 1938 yılında, annesinin dayısı Necmeddîn Okyay'ın teşvikiyle Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk Tezyînî Sanatları Bölümü'ne kaydoldu. Burada eski tarz cilt ve ebrû sanatlarını Necmeddîn Okyay'dan öğrendi. Kabiliyeti ile kısa sürede dikkat çekmesine rağmen, savaş döneminin ağır şartları nedeniyle okulu bırakıp tekrar babasının işine döndü. Babasının 1953 yılındaki vefatından sonra Azîz Mahmud Hüdâyî Dergâhı'nda türbedârlık hizmetine atanarak yirmi altı yıl boyunca hizmet etti ve aynı zamanda esnaf olarak çalıştı. Ayrıca uzun yıllar Azîz Mahmud Hüdâyî Camii'nde cuma kameti okudu ve Ramazan aylarında terâvih namazı sırasında ilâhileri icra etti. 12 Eylül 1990 tarihinde vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

  TLSold
 • Levent Karaduman-İçerik: Ayet-i Kerime: Bakara Suresi 
115. Ayet: Ve Lillahil meşriku vel meğribu fe eyne mafüvellü fe semme vechullahi innellahe vasium alim. 
Türkçesi: Doğu’da batı’da Allah’ a aittir. Yüzünüzü neredeyseniz Allah’a çevirin. Şüphe yok ki Hz. Allah c.c. İşitici ve her şeyi bilicidir.
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik, Öğrt. Görevlisi Sanatçı Kendisine has tarzda yazı etrafını tezyin ederek Türkiye’de ilk uygulayandır.
Yazı: 49x51 cm Çerçeve: 72x74 cm
Not: Hattat Fuat Başar’ın icazetli öğrencisidir. Dünya çapında bir çok organizasyonda klasik ve modern tarzda eserler üreterek üst düzey devlet başkan ve müzelere eserlerini vermiştir.
Tarih: H.1426-M.2005
Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik, Öğrt. Görevlisi Sanatçı Kendisine has tarzda yazı etrafını tezyin ederek Türkiye’de ilk uygulayandır.


Levent Karaduman
Levent (Levent Karaduman) Hattat Fuat Başar'ın icazetli öğrencisidir. Dünya çapında birçok devlet başkanı ve müzelere eserlerini vermiştir.
Tarih, H:1426 M:2005
Ebru ve uygulama: Muhammet Çevik
Öğretim Görevlisi sanatçı kendisine has tarzda yazı etrafını tezyin ederek Türkiye'de ilk uygulayandır.

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Levent Karaduman-İçerik: Ayet-i Kerime: Bakara Suresi 115. Ayet: Ve Lillahil meşriku vel meğribu fe eyne mafüvellü fe semme vechullahi innellahe vasium alim. Türkçesi: Doğu’da batı’da Allah’ a aittir. Yüzünüzü neredeyseniz Allah’a çevirin. Şüphe yok ki Hz. Allah c.c. İşitici ve her şeyi bilicidir. Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik, Öğrt. Görevlisi Sanatçı Kendisine has tarzda yazı etrafını tezyin ederek Türkiye’de ilk uygulayandır. Yazı: 49x51 cm Çerçeve: 72x74 cm Not: Hattat Fuat Başar’ın icazetli öğrencisidir. Dünya çapında bir çok organizasyonda klasik ve modern tarzda eserler üreterek üst düzey devlet başkan ve müzelere eserlerini vermiştir. Tarih: H.1426-M.2005 Ebru ve Uygulama: Muhammet Çevik, Öğrt. Görevlisi Sanatçı Kendisine has tarzda yazı etrafını tezyin ederek Türkiye’de ilk uygulayandır. Levent Karaduman Levent (Levent Karaduman) Hattat Fuat Başar'ın icazetli öğrencisidir. Dünya çapında birçok devlet başkanı ve müzelere eserlerini vermiştir. Tarih, H:1426 M:2005 Ebru ve uygulama: Muhammet Çevik Öğretim Görevlisi sanatçı kendisine has tarzda yazı etrafını tezyin ederek Türkiye'de ilk uygulayandır.

  TLSold
 • Tevfik Kalb-İçerik: “Allahu Ekber”
“Allah çok büyüktür.” 
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1421- M.2000
Çerçeve:38x40 cm Yazı:20x20 cm
Not: Hasan Çelebi’nin icazetli öğrencisi.

Tevfik Kalb
Tevfik Kalp, 1973 yılında Kastamonu'da doğmuştur. Orta ve lise eğitimini 1992 yılında Kastamonu'da tamamlamıştır. Aynı yıl Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne başlamış ve 1997 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Tez danışmanlığını Prof. Dr. Muhittin Serin'in yaptığı tezi, "Hoca Mehmed Rasim Efendi ve Hakkında Yazılmış Bir Risalenin İncelenmesi" adını taşımaktadır.
Hat sanatına olan ilgisi lise yıllarında başlamıştır. Kastamonu İmam Hatip Lisesi'nde Musa Özdağ ve Rafet Küllüoğlu gibi hocalardan hat çalışmıştır. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandıktan sonra Hattat Hasan Çelebi'den sülüs ve nesih yazılarını çalışmaya başlamış ve Temmuz 1996 tarihinde bu yazılardan icazet (diploma) almıştır. İcazet merasimi IRCICA'da yapılmıştır.
Fakülte döneminde Prof. Dr. Muhittin Serin'den rik‘a çalıştı. Ayrıca Prof. Dr. Hüsrev Subaşı Hoca'nın da desteğiyle sanat sohbetlerine katılmıştır. Hüsrev Hoca vasıtasıyla Hattat Mehmet Özçay'la tanışmış ve ondan tenkitlerini almıştır.
Şubat 1997'de Kuveyt'te düzenlenen “Uluslararası Şehit Hat Yarışması”nda ikinci olmuş ve 1998'de IRCICA tarafından organize edilen “Uluslararası Şeyh Hamdullah Hat Yarışma”nda teşvik ödülü almıştır.

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Tevfik Kalb-İçerik: “Allahu Ekber” “Allah çok büyüktür.” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1421- M.2000 Çerçeve:38x40 cm Yazı:20x20 cm Not: Hasan Çelebi’nin icazetli öğrencisi. Tevfik Kalb Tevfik Kalp, 1973 yılında Kastamonu'da doğmuştur. Orta ve lise eğitimini 1992 yılında Kastamonu'da tamamlamıştır. Aynı yıl Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne başlamış ve 1997 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Tez danışmanlığını Prof. Dr. Muhittin Serin'in yaptığı tezi, "Hoca Mehmed Rasim Efendi ve Hakkında Yazılmış Bir Risalenin İncelenmesi" adını taşımaktadır. Hat sanatına olan ilgisi lise yıllarında başlamıştır. Kastamonu İmam Hatip Lisesi'nde Musa Özdağ ve Rafet Küllüoğlu gibi hocalardan hat çalışmıştır. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandıktan sonra Hattat Hasan Çelebi'den sülüs ve nesih yazılarını çalışmaya başlamış ve Temmuz 1996 tarihinde bu yazılardan icazet (diploma) almıştır. İcazet merasimi IRCICA'da yapılmıştır. Fakülte döneminde Prof. Dr. Muhittin Serin'den rik‘a çalıştı. Ayrıca Prof. Dr. Hüsrev Subaşı Hoca'nın da desteğiyle sanat sohbetlerine katılmıştır. Hüsrev Hoca vasıtasıyla Hattat Mehmet Özçay'la tanışmış ve ondan tenkitlerini almıştır. Şubat 1997'de Kuveyt'te düzenlenen “Uluslararası Şehit Hat Yarışması”nda ikinci olmuş ve 1998'de IRCICA tarafından organize edilen “Uluslararası Şeyh Hamdullah Hat Yarışma”nda teşvik ödülü almıştır.

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Ayet-i Kerime; Saff Suresi 6. Ayet
“…ve mübeşşirian bi rasulan yeti min bag’dihismühü”
Türkçesi:…ben sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeliyici olarak geldim…”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Çerçeve: 36x38 cm Yazı: 13x15 cm

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Ayet-i Kerime; Saff Suresi 6. Ayet “…ve mübeşşirian bi rasulan yeti min bag’dihismühü” Türkçesi:…ben sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeliyici olarak geldim…” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve: 36x38 cm Yazı: 13x15 cm

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: Besmele-i Şerif
“Bismillahirrahmanirrahim”
Rahman ve Rahim olan Allah ‘ın adıyla! (İşime başlarım) 
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu
Çerçeve : 38x39 cm Yazı: 15x16 cm

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Ahmet Yazıcı-İçerik: Besmele-i Şerif “Bismillahirrahmanirrahim” Rahman ve Rahim olan Allah ‘ın adıyla! (İşime başlarım) Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Ebru ve Uygulama: Burcu Kansu Çerçeve : 38x39 cm Yazı: 15x16 cm

  TLSold
 • Oprt. Dr. Sadi Belger-İçerik: Şait Fuzulu’nin 4 satırlık şiirinin 1. Ve 3. Satırlarındaki yazılardır.
“İlim kesbiyle Paye-i Rifat, Aşk imiş her ne var alemde”
Yazı Şekli: Celi Talik Yazı 
Yazı: 27x44 cm Çerçeve:65x51 cm
Tezhib: Fehmiyenur Sönmezgül 2023 
Not: Alemde kelimesi (alemde) diye eksik yazılmış.
Altınvarak Slip çıta, Bordo renk paspartu. Altınvarak çerçeve.

Oprt. Dr. Sadi Belger
Babası Albay Hasan Tevfik Beyin en küçük oğludur. 1940 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesinde göreve başladı. 1948 yılında Operatör Doktor oldu. Hattat Hamit Aytaç’ın son döneminde de doktoru oldu. 2 Mart 1976’ da vefat etti. 
Hattat Necmettin Okyay’dan 1963 yılında icazet almıştır.

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Oprt. Dr. Sadi Belger-İçerik: Şait Fuzulu’nin 4 satırlık şiirinin 1. Ve 3. Satırlarındaki yazılardır. “İlim kesbiyle Paye-i Rifat, Aşk imiş her ne var alemde” Yazı Şekli: Celi Talik Yazı Yazı: 27x44 cm Çerçeve:65x51 cm Tezhib: Fehmiyenur Sönmezgül 2023 Not: Alemde kelimesi (alemde) diye eksik yazılmış. Altınvarak Slip çıta, Bordo renk paspartu. Altınvarak çerçeve. Oprt. Dr. Sadi Belger Babası Albay Hasan Tevfik Beyin en küçük oğludur. 1940 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesinde göreve başladı. 1948 yılında Operatör Doktor oldu. Hattat Hamit Aytaç’ın son döneminde de doktoru oldu. 2 Mart 1976’ da vefat etti. Hattat Necmettin Okyay’dan 1963 yılında icazet almıştır.

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Hadis-i Şerif: “Ek Cennetü Tahte Akdamil Ümmethât. Cennet Annelerin Ayakları Altındadır.
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1418-M.1997 
Tezhib: Fatma Gümüş 
Yazı: 50x30 cm Çerçeve: 50x74 cm 


Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Hadis-i Şerif: “Ek Cennetü Tahte Akdamil Ümmethât. Cennet Annelerin Ayakları Altındadır. Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1418-M.1997 Tezhib: Fatma Gümüş Yazı: 50x30 cm Çerçeve: 50x74 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "Ya Vacidu c.c."
Yazı Şekli: Celi Sülüs
Tarih: H.1429
Ölçü: 10x12 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "Ya Vacidu c.c." Yazı Şekli: Celi Sülüs Tarih: H.1429 Ölçü: 10x12 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "Tuğra Besleme İran Ebrusu"
Tarih: H.1423
Uygulama: Zemin Üzerine Yaprağa Aplike
Ölçü: 13x18 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "Tuğra Besleme İran Ebrusu" Tarih: H.1423 Uygulama: Zemin Üzerine Yaprağa Aplike Ölçü: 13x18 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "Esma-ül Hüsna" 
Tarih: H.1429 imzalı
Ölçü: 10x15 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "Esma-ül Hüsna" Tarih: H.1429 imzalı Ölçü: 10x15 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • El- Macidu c.c. (Ketebesiz)-İçerik: "El- Macidu c.c."
Yazı Şekli: Nesih Yazı
Yazı: 10x7 cm Çerçeve: 34x30 cm

  Lot No: 109

  Lot: 109

  El- Macidu c.c. (Ketebesiz)-İçerik: "El- Macidu c.c." Yazı Şekli: Nesih Yazı Yazı: 10x7 cm Çerçeve: 34x30 cm

  TLSold
 • El Baki (Ketebesiz)-İçerik: "El Baki"
Yazı: 15x10 cm Çerçeve: 35x30 cm

  Lot No: 110

  Lot: 110

  El Baki (Ketebesiz)-İçerik: "El Baki" Yazı: 15x10 cm Çerçeve: 35x30 cm

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "Er Rauf"
Yazı: 15x11 cm Çerçeve: 38x33 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "Er Rauf" Yazı: 15x11 cm Çerçeve: 38x33 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Besmele-i Şerife
Yazı Şekli: Celi Divani
Tarih: H.1429
Yazı: 8x15 cm Çerçeve: 45x55 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Besmele-i Şerife Yazı Şekli: Celi Divani Tarih: H.1429 Yazı: 8x15 cm Çerçeve: 45x55 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: İhlas Suresi
Yazı Şekli: Nesih Yazı
Yazı: 9x11 cm  Çerçeve: 30x40 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: İhlas Suresi Yazı Şekli: Nesih Yazı Yazı: 9x11 cm  Çerçeve: 30x40 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Ya Berr (Ketebesiz)-İçerik: "Ya Berr" "İhsanı Bol"
Yazı: 8x10 cm Çerçeve: 23x26 cm

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Ya Berr (Ketebesiz)-İçerik: "Ya Berr" "İhsanı Bol" Yazı: 8x10 cm Çerçeve: 23x26 cm

  TLSold
 • Ya Muhyi (Ketebesiz)-İçerik: "Ya Muhyi" "Yaşatan, Dirilten, Can Veren"
Yazı: 11x10 cm Çerçeve: 27x24 cm

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Ya Muhyi (Ketebesiz)-İçerik: "Ya Muhyi" "Yaşatan, Dirilten, Can Veren" Yazı: 11x10 cm Çerçeve: 27x24 cm

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Ya Macidü C.C.
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H. 1429
Yazı: 8x12 cm Çerçeve: 25x27 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Ya Macidü C.C. Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H. 1429 Yazı: 8x12 cm Çerçeve: 25x27 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "HİÇ" (Üç Adet)
Yazı Şekli: Divani Yazı
Tarih: H.1429
Yazı: 10x15 cm Çerçeve: 30x34 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "HİÇ" (Üç Adet) Yazı Şekli: Divani Yazı Tarih: H.1429 Yazı: 10x15 cm Çerçeve: 30x34 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Nazar Ayeti 
Yazı Şekli: Nesih Yazı
Tarih: H.1428
Yazı: 16x26 cm Çerçeve: 37x48 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Nazar Ayeti Yazı Şekli: Nesih Yazı Tarih: H.1428 Yazı: 16x26 cm Çerçeve: 37x48 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Süleyman-İçerik: Amentü Gemisi / Amentü Duası
Yazı Şekli: Celi Sülüs
Tarih: H.1432
Yazı: 26x16 Çerçeve: 44x36 cm

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Süleyman-İçerik: Amentü Gemisi / Amentü Duası Yazı Şekli: Celi Sülüs Tarih: H.1432 Yazı: 26x16 Çerçeve: 44x36 cm

  TLSold
 • Ya Vehhab (Ketebesiz)-İçerik: "Ya Vehhab" "Çok Bağışlayan, Cömertçe İhsan Eden"
Yazı:10x10 cm Çerçeve:27x27 cm

  Lot No: 120

  Lot: 120

  Ya Vehhab (Ketebesiz)-İçerik: "Ya Vehhab" "Çok Bağışlayan, Cömertçe İhsan Eden" Yazı:10x10 cm Çerçeve:27x27 cm

  TLSold
 • Selamün Aleyküm (Ketebesiz)-İçerik: "Selamün Aleyküm"
Yazı Şekli: Celi Divani Yazı
Yazı: 14x13 cm Çerçeve: 29x28 cm

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Selamün Aleyküm (Ketebesiz)-İçerik: "Selamün Aleyküm" Yazı Şekli: Celi Divani Yazı Yazı: 14x13 cm Çerçeve: 29x28 cm

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "Sevelim Sevilelim"
Tarih: H.1423
Yazı: 17x25 cm Çerçeve:40x46 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 122

  Lot: 122

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "Sevelim Sevilelim" Tarih: H.1423 Yazı: 17x25 cm Çerçeve:40x46 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-Uygulama: İran ebrusu üzerine hiç yazısı ve özel tezhib 
Tarih: H.1425 imzalı
Yazı: 15x18 cm Çerçeve: 32x36 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 123

  Lot: 123

  Ali Hüsrevoğlu-Uygulama: İran ebrusu üzerine hiç yazısı ve özel tezhib Tarih: H.1425 imzalı Yazı: 15x18 cm Çerçeve: 32x36 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "HİÇ" (Üç Adet)
Yazı: 10x15 cm Çerçeve: 43x50 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 124

  Lot: 124

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "HİÇ" (Üç Adet) Yazı: 10x15 cm Çerçeve: 43x50 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Ya Rahman
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H. 1429
Yazı: 10x15 cm Çerçeve: 37x45 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 125

  Lot: 125

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Ya Rahman Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H. 1429 Yazı: 10x15 cm Çerçeve: 37x45 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Ya Fettah (Ketebesiz)-İçerik: Ya Fettah
Yazı: 10x13 cm Çerçeve: 38x40 cm

  Lot No: 126

  Lot: 126

  Ya Fettah (Ketebesiz)-İçerik: Ya Fettah Yazı: 10x13 cm Çerçeve: 38x40 cm

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Nazar Ayeti
Yazı Şekli: Nesih Yazı
Tarih: H.1426
Çap:13 cm Çerçeve: 42x42 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Nazar Ayeti Yazı Şekli: Nesih Yazı Tarih: H.1426 Çap:13 cm Çerçeve: 42x42 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Ali İmran Suresi Ayetleri (Ketebesiz)-İçerik: Ali İmran 26. ve 27. ayetleri
Yazı Şekli: Sülüs ve Nesih Yazı
Yazı: 20x26 cm  Çerçeve: 44x50 cm

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Ali İmran Suresi Ayetleri (Ketebesiz)-İçerik: Ali İmran 26. ve 27. ayetleri Yazı Şekli: Sülüs ve Nesih Yazı Yazı: 20x26 cm Çerçeve: 44x50 cm

  TLSold
 • Kerküklü Faris-İçerik: Besmele-i Şerife "Bismillahirrahmanirrahim"
Çerçeve: 125x55 cm Yazı: 100x27 cm

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Kerküklü Faris-İçerik: Besmele-i Şerife "Bismillahirrahmanirrahim" Çerçeve: 125x55 cm Yazı: 100x27 cm

  TLSold
 • Muhammet Mağ-İçerik: "Maşallah"
Çerçeve: 80x119 cm


Muhammet Mağ
1976 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Bölümü mezunu olan Mağ, talik ve celî talik alanında Hasan Çelebi’den icazet sahibidir. Neslihan Duran, Elif Birkan, Firdevs Yağcı, Kamer Demircan, Yavuz Albayrak, Hacer Bingöl, Merve Olgun, Hilal Güçlü, Fatma Betül Özer ve Kübra Zencer, Mağ’ın yetiştirdiği öğrencilerden birkaçıdır.

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Muhammet Mağ-İçerik: "Maşallah" Çerçeve: 80x119 cm Muhammet Mağ 1976 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Bölümü mezunu olan Mağ, talik ve celî talik alanında Hasan Çelebi’den icazet sahibidir. Neslihan Duran, Elif Birkan, Firdevs Yağcı, Kamer Demircan, Yavuz Albayrak, Hacer Bingöl, Merve Olgun, Hilal Güçlü, Fatma Betül Özer ve Kübra Zencer, Mağ’ın yetiştirdiği öğrencilerden birkaçıdır.

  TLSold
 • Muhammet Mağ-İçerik: "Maşallah"
Yazı: 53x37 cm Çerçeve: 93x76 cm

Muhammet Mağ
1976 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Bölümü mezunu olan Mağ, talik ve celî talik alanında Hasan Çelebi’den icazet sahibidir. Neslihan Duran, Elif Birkan, Firdevs Yağcı, Kamer Demircan, Yavuz Albayrak, Hacer Bingöl, Merve Olgun, Hilal Güçlü, Fatma Betül Özer ve Kübra Zencer, Mağ’ın yetiştirdiği öğrencilerden birkaçıdır.

  Lot No: 131

  Lot: 131

  Muhammet Mağ-İçerik: "Maşallah" Yazı: 53x37 cm Çerçeve: 93x76 cm Muhammet Mağ 1976 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Bölümü mezunu olan Mağ, talik ve celî talik alanında Hasan Çelebi’den icazet sahibidir. Neslihan Duran, Elif Birkan, Firdevs Yağcı, Kamer Demircan, Yavuz Albayrak, Hacer Bingöl, Merve Olgun, Hilal Güçlü, Fatma Betül Özer ve Kübra Zencer, Mağ’ın yetiştirdiği öğrencilerden birkaçıdır.

  TLSold
 • Muhammet Mağ-İçerik: "Zülüflü Elif"
Yazı: 24x69 cm Çerçeve: 48x93 cm

Muhammet Mağ
1976 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Bölümü mezunu olan Mağ, talik ve celî talik alanında Hasan Çelebi’den icazet sahibidir. Neslihan Duran, Elif Birkan, Firdevs Yağcı, Kamer Demircan, Yavuz Albayrak, Hacer Bingöl, Merve Olgun, Hilal Güçlü, Fatma Betül Özer ve Kübra Zencer, Mağ’ın yetiştirdiği öğrencilerden birkaçıdır.

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Muhammet Mağ-İçerik: "Zülüflü Elif" Yazı: 24x69 cm Çerçeve: 48x93 cm Muhammet Mağ 1976 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Bölümü mezunu olan Mağ, talik ve celî talik alanında Hasan Çelebi’den icazet sahibidir. Neslihan Duran, Elif Birkan, Firdevs Yağcı, Kamer Demircan, Yavuz Albayrak, Hacer Bingöl, Merve Olgun, Hilal Güçlü, Fatma Betül Özer ve Kübra Zencer, Mağ’ın yetiştirdiği öğrencilerden birkaçıdır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: Besmele-i Şerife "Bismillahirrahmanirrahim"
Yazı: 88x18 cm Çerçeve: 107x39 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 133

  Lot: 133

  İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: Besmele-i Şerife "Bismillahirrahmanirrahim" Yazı: 88x18 cm Çerçeve: 107x39 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-Ölçü: 48x70 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 134

  Lot: 134

  İranlı Hattat Amir Zarghami-Ölçü: 48x70 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: Besmele-i Şerife "Bismillahirrahmanirrahim"
Yazı: 34x24 cm Çerçeve: 53x43 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 135

  Lot: 135

  İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: Besmele-i Şerife "Bismillahirrahmanirrahim" Yazı: 34x24 cm Çerçeve: 53x43 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: Besmele-i Şerife "Bismillahirrahmanirrahim"
Yazı: 38x21 cm Çerçeve: 56x36 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 136

  Lot: 136

  İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: Besmele-i Şerife "Bismillahirrahmanirrahim" Yazı: 38x21 cm Çerçeve: 56x36 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "Nas Suresi"
Yazı: 18x29 cm Çerçeve: 35x46 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 137

  Lot: 137

  İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "Nas Suresi" Yazı: 18x29 cm Çerçeve: 35x46 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "Ve Huve Alâ Külli Şeyin Kadir"
Yazı: 31x20 cm Çerçeve: 34x44 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 138

  Lot: 138

  İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "Ve Huve Alâ Külli Şeyin Kadir" Yazı: 31x20 cm Çerçeve: 34x44 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "İhlas Suresi"
Yazı: 32x19 cm Çerçeve: 50x37 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 139

  Lot: 139

  İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "İhlas Suresi" Yazı: 32x19 cm Çerçeve: 50x37 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "Ya Zikrillahi Teâlâ"
Yazı: 32x19 cm. Çerçeve: 50x 37 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 140

  Lot: 140

  İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "Ya Zikrillahi Teâlâ" Yazı: 32x19 cm. Çerçeve: 50x 37 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: Ayet-i Kerime "Ela bi zikrillahi tetmeinnul kulub" "Dikkat ediniz kalpler zikirle rahata kavuşur "
Yazı Şekli: Talik Yazı
Yazı: 31x19 cm Çerçeve: 45x33 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 141

  Lot: 141

  İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: Ayet-i Kerime "Ela bi zikrillahi tetmeinnul kulub" "Dikkat ediniz kalpler zikirle rahata kavuşur " Yazı Şekli: Talik Yazı Yazı: 31x19 cm Çerçeve: 45x33 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "Kün Fe Yekün"
Yazı: 30x19 cm Çerçeve: 48x36 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 142

  Lot: 142

  İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "Kün Fe Yekün" Yazı: 30x19 cm Çerçeve: 48x36 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: Besmele-i Şerife "Bismillahirrahmanirrahim"
Yazı: 25x19 cm Çerçeve: 45x39 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 143

  Lot: 143

  İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: Besmele-i Şerife "Bismillahirrahmanirrahim" Yazı: 25x19 cm Çerçeve: 45x39 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "Allah C.C."
Yazı: 12x11 cm Çerçeve: 34x33 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 144

  Lot: 144

  İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "Allah C.C." Yazı: 12x11 cm Çerçeve: 34x33 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "Rabbi Yessir Ve La Tü Essir Rabbi Temmim Bil Hayr"
Yazı: 24x15 cm Çerçeve: 33x26 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 145

  Lot: 145

  İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "Rabbi Yessir Ve La Tü Essir Rabbi Temmim Bil Hayr" Yazı: 24x15 cm Çerçeve: 33x26 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-Yazı Şekli: Talik Yazı 
Yazı: 16x22 cm Çerçeve: 30x34 cm
Not: Meşki Noktalı

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 146

  Lot: 146

  İranlı Hattat Amir Zarghami-Yazı Şekli: Talik Yazı Yazı: 16x22 cm Çerçeve: 30x34 cm Not: Meşki Noktalı Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-Yazı: 22x19 cm Çerçeve: 39x34 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 147

  Lot: 147

  İranlı Hattat Amir Zarghami-Yazı: 22x19 cm Çerçeve: 39x34 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: İran Meşk Çalışması
Yazı Şekli: Talik Yazı
Yazı: 25x19 cm Çerçeve: 39x33 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 148

  Lot: 148

  İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: İran Meşk Çalışması Yazı Şekli: Talik Yazı Yazı: 25x19 cm Çerçeve: 39x33 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "Hacı Kabe Yolunda Ben Hakkın Didarina Talibim, O Evi Arıyor Ben İse Ev Sahibini" Beyit
Yazı: 22x14 cm Çerçeve: 47x38 cm

Amir Zarghami
1982 yılında İran'da doğmuştur. 
2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans.
1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir.
2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır.
2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır.
2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur.

Karma Sergiler
2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır.

Kişisel Segiler
2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur.
2010: Ankara resim ve heykel müzesi
2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi

Sanat ve festival yarışmaları
2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir.
2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır.
2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır.
2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır.
2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  Lot No: 149

  Lot: 149

  İranlı Hattat Amir Zarghami-İçerik: "Hacı Kabe Yolunda Ben Hakkın Didarina Talibim, O Evi Arıyor Ben İse Ev Sahibini" Beyit Yazı: 22x14 cm Çerçeve: 47x38 cm Amir Zarghami 1982 yılında İran'da doğmuştur. 2002- 2005: Marand Üniversitesi Matematik Lisans. 1996-2006: Deneyimli eğitmenler gözetiminde özel sınıflarda kaligrafi ve boyama öğrenmiştir. 2006: İranlı Hattatlar Derneği onur derecesi almıştır. 2008-2013: Tahran U.A.S.T Üniversitesi hat ve grafik bölümlerinde eğitmenlik yapmıştır. 2009-2012: Tahran'da görsel sanatlar okulu kuruluşunda bulunmuştur. Karma Sergiler 2004-2015: Yurt içinde ve yurt dışında 60'dan fazla karma sergiye ve sanat festivallerine katılmıştır. Kişisel Segiler 2007-2013: İran'ın Tahran, Tebriz ve Marand şehirlerinde 7 kişisel sergide bulunmuştur. 2010: Ankara resim ve heykel müzesi 2016: Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sergisi Sanat ve festival yarışmaları 2004: İran'da sanat festivallerinde gençlik grubunda seçilen kişiler arasında derecelenmiştir. 2006: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2007: İran'da sanat festivalleri ve dini edebiyat forumunda derecelendirmede ikinci sırada yer almıştır. 2009: İran'ın Tahran şehrinde kaligrafi ve modern hat yarışmasında derecelendirmede ilk sırada yer almıştır. 2012: İran'da nevruz küresel kutlama uluslararası festivalinde modern sanat hat sanatında derece almıştır. 2013: İran'da Kur'an-ı Kerim uluslararası sergisinde modern hat sanatında derece almıştır.

  TLSold
 • Said Abuzeroğlu-İçerik: "Hilye -i Şerif"
Yazı: 32x46 cm Çerçeve: 70x84 cm

Said Abuzeroğlu
1980 yinda Rusya Federasyonuna bağlı Başkurdistan Cumhuriyetinin başkenti Ufa'da doğdu. İlk,orta ve lise tahsilini memleketinde tamamladı. 2001 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul'da hattat Mümtaz Seçkin Durdu ile tanıştı, sülüs ve nesih yazılarını meşk etmeye başladı. Hocasının tavsiyesi üzerine hattat Hasan Çelebi'den ders çalışmaya başladı. 2004 yılında hocaları Hasan Çelebi ve Mümtaz Seçkin Durdu'dan sülüs ve nesih dallarında icazetini aldı. Halen İstanbul'da sayıları devam etmektedir.

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Said Abuzeroğlu-İçerik: "Hilye -i Şerif" Yazı: 32x46 cm Çerçeve: 70x84 cm Said Abuzeroğlu 1980 yinda Rusya Federasyonuna bağlı Başkurdistan Cumhuriyetinin başkenti Ufa'da doğdu. İlk,orta ve lise tahsilini memleketinde tamamladı. 2001 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul'da hattat Mümtaz Seçkin Durdu ile tanıştı, sülüs ve nesih yazılarını meşk etmeye başladı. Hocasının tavsiyesi üzerine hattat Hasan Çelebi'den ders çalışmaya başladı. 2004 yılında hocaları Hasan Çelebi ve Mümtaz Seçkin Durdu'dan sülüs ve nesih dallarında icazetini aldı. Halen İstanbul'da sayıları devam etmektedir.

  TLSold
 • Said Abuzeroğlu-İçerik: Nahl Suresi 18. Ayet
Yazı: 23x33 cm Çerçeve: 66x 105 cm

Said Abuzeroğlu
1980 yinda Rusya Federasyonuna bağlı Başkurdistan Cumhuriyetinin başkenti Ufa'da doğdu. İlk,orta ve lise tahsilini memleketinde tamamladı. 2001 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul'da hattat Mümtaz Seçkin Durdu ile tanıştı, sülüs ve nesih yazılarını meşk etmeye başladı. Hocasının tavsiyesi üzerine hattat Hasan Çelebi'den ders çalışmaya başladı. 2004 yılında hocaları Hasan Çelebi ve Mümtaz Seçkin Durdu'dan sülüs ve nesih dallarında icazetini aldı. Halen İstanbul'da sayıları devam etmektedir.

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Said Abuzeroğlu-İçerik: Nahl Suresi 18. Ayet Yazı: 23x33 cm Çerçeve: 66x 105 cm Said Abuzeroğlu 1980 yinda Rusya Federasyonuna bağlı Başkurdistan Cumhuriyetinin başkenti Ufa'da doğdu. İlk,orta ve lise tahsilini memleketinde tamamladı. 2001 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul'da hattat Mümtaz Seçkin Durdu ile tanıştı, sülüs ve nesih yazılarını meşk etmeye başladı. Hocasının tavsiyesi üzerine hattat Hasan Çelebi'den ders çalışmaya başladı. 2004 yılında hocaları Hasan Çelebi ve Mümtaz Seçkin Durdu'dan sülüs ve nesih dallarında icazetini aldı. Halen İstanbul'da sayıları devam etmektedir.

  TLSold
 • 1860 Tarihli Baskı Hat (Ketebesiz)-İçerik: Kubbe Yazısı
Yazı Şekli: Sülüs Yazı
Yazı: 20x30 cm Çerçeve: 35x44 cm

  Lot No: 152

  Lot: 152

  1860 Tarihli Baskı Hat (Ketebesiz)-İçerik: Kubbe Yazısı Yazı Şekli: Sülüs Yazı Yazı: 20x30 cm Çerçeve: 35x44 cm

  TLSold
 • Destimal Mendili-Yazı: 28x30 cm Çerçeve: 44x46 cm

Destimal Mendili
Osmanlı'dan gelen geleneğe göre hırka-i Şerif ziyaretinde hırka-ı Şerif e hürmeten ve deforme olmaması için herkes Kendi destimalini getirip hırka-ı Şerifin üzerine serip onu öpüp hatıra olarak saklar.

  Lot No: 153

  Lot: 153

  Destimal Mendili-Yazı: 28x30 cm Çerçeve: 44x46 cm Destimal Mendili Osmanlı'dan gelen geleneğe göre hırka-i Şerif ziyaretinde hırka-ı Şerif e hürmeten ve deforme olmaması için herkes Kendi destimalini getirip hırka-ı Şerifin üzerine serip onu öpüp hatıra olarak saklar.

  TLSold
 • Zeki-İçerik: El Kasib Habibullah
Yazı Şekli: Celi Divani Yazı 
Ölçü: 25x20 cm

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Zeki-İçerik: El Kasib Habibullah Yazı Şekli: Celi Divani Yazı Ölçü: 25x20 cm

  TLSold
 • Meşk Yazı (Ketebesiz)-Yazı Şekli: Sülüs yazı ( Meşk yazı )
Yazı: 21x9 cm Çerçeve: 39x28 cm

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Meşk Yazı (Ketebesiz)-Yazı Şekli: Sülüs yazı ( Meşk yazı ) Yazı: 21x9 cm Çerçeve: 39x28 cm

  TLSold
 • Marifet İltifata Tabidir Müşterisiz Meta Zayidir (Ketebesiz)-İçerik: "Marifet iltifata tabidir müşterisiz meta zayidir."
Yazı Şekli: Talik Yazı
Yazı: 28x17 cm Çerçeve: 40x29 cm

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Marifet İltifata Tabidir Müşterisiz Meta Zayidir (Ketebesiz)-İçerik: "Marifet iltifata tabidir müşterisiz meta zayidir." Yazı Şekli: Talik Yazı Yazı: 28x17 cm Çerçeve: 40x29 cm

  TLSold
 • Zeki Yavaş-İçerik: Ayet- i Kerime "Ve Allahi Fel Yetevekkelil Mülevekkilün"
Türkçesi: "Allaha yönelenler, Artık Allah'a yönelsinler" İbrahim Suresi 12. Ayet
Yazı: 33x33 cm Çerçeve: 47x47 cm
Not: Bursalı Zeki Yavaş

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Zeki Yavaş-İçerik: Ayet- i Kerime "Ve Allahi Fel Yetevekkelil Mülevekkilün" Türkçesi: "Allaha yönelenler, Artık Allah'a yönelsinler" İbrahim Suresi 12. Ayet Yazı: 33x33 cm Çerçeve: 47x47 cm Not: Bursalı Zeki Yavaş

  TLSold
 • Kufi Yazı (Ketebesiz)-Yazı Şekli: Kufi yazı
Yazı: 39x14 cm Çerçeve: 57x37 cm

  Lot No: 158

  Lot: 158

  Kufi Yazı (Ketebesiz)-Yazı Şekli: Kufi yazı Yazı: 39x14 cm Çerçeve: 57x37 cm

  TLSold
 • Hattat Hecazi-İçerik: Nazar Ayeti
Yazı Şekli: Talik Yazı
Ölçü: 35x52 cm

  Lot No: 159

  Lot: 159

  Hattat Hecazi-İçerik: Nazar Ayeti Yazı Şekli: Talik Yazı Ölçü: 35x52 cm

  TLSold
 • Kâbe İç Örtüsü-İçerik: Ravza Örtüsü 
1850'li Yıllar
Yazı: 47x22 cm Çerçeve: 70x45 cm

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Kâbe İç Örtüsü-İçerik: Ravza Örtüsü 1850'li Yıllar Yazı: 47x22 cm Çerçeve: 70x45 cm

  TLSold
 • Ravza Örtüsü-İçerik: Ravza Örtüsü ( Peygamberimizin S.A.V. Kabri Şerif Örtüsü )
Yazı: 37x22 cm Çerçeve: 63x46 cm

  Lot No: 161

  Lot: 161

  Ravza Örtüsü-İçerik: Ravza Örtüsü ( Peygamberimizin S.A.V. Kabri Şerif Örtüsü ) Yazı: 37x22 cm Çerçeve: 63x46 cm

  TLSold
 • Ali Alparslan-İçerik: "Edep Ya Hu"
Yazı: 45x21 cm Çerçeve: 79x54 cm

Ali Alparslan
Hattat, edebiyat ve sanat tarihçisi (D.1923, Çorlu / Tekirdağ – Ö. 24 Ocak 2006, İstanbul). Annesi Atiye Hanım, babası Çiftçi Mehmet Bey’dir. İlk ve ortaokulu Üsküdar’da, liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde tamamladı. 1948’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Fars Edebiyatı bölümlerini bitirdi. 1952 yılında Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde “İran Milli Bayramları ve Edebiyatta Yeri” araştırmasıyla yüksek lisans derecesini aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde “Yunus Emre’de Tasavvuf” teziyle doktorasını yapan Alparslan, 1962’de "Fazlullah-ı Hurûfî'nin Seyyid Nesimi'ye Tesiri" teziyle doçent, 1982’de “Kadı Burhaneddin Divanı’ndan Seçmeler ve Şerhi” ile de profesör unvanını aldı.

Prof. Dr Ali Alparslan, 1953–56 yılları arasında Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı’nda memurluk yaptı. 1956 yılından itibaren üniversitelerde öğretim üyesi olarak hizmet veren Ali Alpaslan, 1956–59 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi asistanı, 1959–89 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. Aynı zamanda, Türkçe ve Türk Edebiyatı doçenti olarak Londra (1963–66) ile Chicago (1967–68) üniversitelerinde hocalık ve Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü (1980–89) yaptı.

  Lot No: 162

  Lot: 162

  Ali Alparslan-İçerik: "Edep Ya Hu" Yazı: 45x21 cm Çerçeve: 79x54 cm Ali Alparslan Hattat, edebiyat ve sanat tarihçisi (D.1923, Çorlu / Tekirdağ – Ö. 24 Ocak 2006, İstanbul). Annesi Atiye Hanım, babası Çiftçi Mehmet Bey’dir. İlk ve ortaokulu Üsküdar’da, liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde tamamladı. 1948’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Fars Edebiyatı bölümlerini bitirdi. 1952 yılında Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde “İran Milli Bayramları ve Edebiyatta Yeri” araştırmasıyla yüksek lisans derecesini aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde “Yunus Emre’de Tasavvuf” teziyle doktorasını yapan Alparslan, 1962’de "Fazlullah-ı Hurûfî'nin Seyyid Nesimi'ye Tesiri" teziyle doçent, 1982’de “Kadı Burhaneddin Divanı’ndan Seçmeler ve Şerhi” ile de profesör unvanını aldı. Prof. Dr Ali Alparslan, 1953–56 yılları arasında Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı’nda memurluk yaptı. 1956 yılından itibaren üniversitelerde öğretim üyesi olarak hizmet veren Ali Alpaslan, 1956–59 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi asistanı, 1959–89 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. Aynı zamanda, Türkçe ve Türk Edebiyatı doçenti olarak Londra (1963–66) ile Chicago (1967–68) üniversitelerinde hocalık ve Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü (1980–89) yaptı.

  TLSold
 • Ekrem Eşkin-İçerik: "Ya Hz. Yunus Emre"
Yazı: 65x65 cm Çerçeve: 87x87 cm

  Lot No: 163

  Lot: 163

  Ekrem Eşkin-İçerik: "Ya Hz. Yunus Emre" Yazı: 65x65 cm Çerçeve: 87x87 cm

  TLSold
 • Ekrem Eşkin-İçerik: (Davut Bektaş'tan nakil) "Ahmed, Mahmud, Mustafa (S.A.V)"
Yazı: 43x16 cm Çerçeve: 65x36 cm

  Lot No: 164

  Lot: 164

  Ekrem Eşkin-İçerik: (Davut Bektaş'tan nakil) "Ahmed, Mahmud, Mustafa (S.A.V)" Yazı: 43x16 cm Çerçeve: 65x36 cm

  TLSold
 • Bismillahirrahmanirrahim (Ketebesiz)-İçerik: "Bismillahirrahmanirrahim"
Yazı: 29x12 cm Çerçeve: 65x46 cm

  Lot No: 165

  Lot: 165

  Bismillahirrahmanirrahim (Ketebesiz)-İçerik: "Bismillahirrahmanirrahim" Yazı: 29x12 cm Çerçeve: 65x46 cm

  TLSold
 • Hattat Hecazi-İçerik: "Elem Ya´lem Biennallahe Yera" Alak Suresi 14 Ayet
Yazı: 37x18 cm Çerçeve: 55x35 cm

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Hattat Hecazi-İçerik: "Elem Ya´lem Biennallahe Yera" Alak Suresi 14 Ayet Yazı: 37x18 cm Çerçeve: 55x35 cm

  TLSold
 • Ferhat Kurlu-BASKI 
İçerik: "Hilye -i Şerif"
Yazı: 58x97 cm Çerçeve: 76x115 cm

  Lot No: 167

  Lot: 167

  Ferhat Kurlu-BASKI İçerik: "Hilye -i Şerif" Yazı: 58x97 cm Çerçeve: 76x115 cm

  TLSold
 • Ekrem Eşkin-İçerik: Haze min Fazli Rabbi 
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1442 
Yazı: 60x34 cm Çerçeve: 87x61 cm

  Lot No: 168

  Lot: 168

  Ekrem Eşkin-İçerik: Haze min Fazli Rabbi Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H.1442 Yazı: 60x34 cm Çerçeve: 87x61 cm

  TLSold
 • Ekrem Eşkin-İçerik: "Ya Hz. Dost Mevlana"
Yazı: 105x44 cm Çerçeve: 144x82 cm

  Lot No: 169

  Lot: 169

  Ekrem Eşkin-İçerik: "Ya Hz. Dost Mevlana" Yazı: 105x44 cm Çerçeve: 144x82 cm

  TLSold
 • Fatiha Suresi-İçerik: Fatiha Suresi
Özel Tuval Üzerine Baskı
Yazı: 28x46 cm Çerçeve: 64x82 cm

  Lot No: 170

  Lot: 170

  Fatiha Suresi-İçerik: Fatiha Suresi Özel Tuval Üzerine Baskı Yazı: 28x46 cm Çerçeve: 64x82 cm

  TLSold
 • Naghme Hesari-Ölçü: 70x60 cm

Naghme Hesari
1980 yılında doğmuş, sanat alanında mezun olmuş bir sanatçıdır. Türkiye'de yaşamaktadır. Uzun yılardır resim sanatı ile uğraşmaktadır. Birçok sanat sergisine ve festivaline katılmıştır.

  Lot No: 171

  Lot: 171

  Naghme Hesari-Ölçü: 70x60 cm Naghme Hesari 1980 yılında doğmuş, sanat alanında mezun olmuş bir sanatçıdır. Türkiye'de yaşamaktadır. Uzun yılardır resim sanatı ile uğraşmaktadır. Birçok sanat sergisine ve festivaline katılmıştır.

  TLSold
 • Naghme Hesari-Ölçü: 60x80 cm

Naghme Hesari
1980 yılında doğmuş, sanat alanında mezun olmuş bir sanatçıdır. Türkiye'de yaşamaktadır. Uzun yılardır resim sanatı ile uğraşmaktadır. Birçok sanat sergisine ve festivaline katılmıştır.

  Lot No: 172

  Lot: 172

  Naghme Hesari-Ölçü: 60x80 cm Naghme Hesari 1980 yılında doğmuş, sanat alanında mezun olmuş bir sanatçıdır. Türkiye'de yaşamaktadır. Uzun yılardır resim sanatı ile uğraşmaktadır. Birçok sanat sergisine ve festivaline katılmıştır.

  TLSold
 • Kelime-i Tevhid-İçerik: Kelime-i Tevhid
Yazı: 63x29 cm Çerçeve: 87x53 cm

  Lot No: 173

  Lot: 173

  Kelime-i Tevhid-İçerik: Kelime-i Tevhid Yazı: 63x29 cm Çerçeve: 87x53 cm

  TLSold
 • Davut Bektaş-Serigrafi Baskı
Ölçü: 53x40 cm

Davut Bektaş 
Davut Bektaş, 1963 yılında Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1981 yılında Hattat Yusuf Ergün’den (Erzincanî) sülüs, 1982 yılından itibaren de Hattat Hasan Çelebi’den sülüs, nesih ve rika meşk eden Bektaş, 1994 yılında icâzet aldı. 2002 yılından itibaren Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik ve divanî meşk eden Bektaş, İslam Konferansı Teşkilatına bağlı IRCICA'nın düzenlediği Milletlerarası Hat Yarışmalarında 1986 yılında celî-sülüste birincilik, talik tarzı yazıda mansiyon; 1986 yılında celî-sülüste birincilik, 1993 yılında sülüste birincilik ödülleri kazandı. Tahran'da 1997 yılında yapılan 1. İslam Alemi Hat Festivalinde birincilik ödülü bulunan Bektaş, Birleşik Arap Emirliklerindeki Şarja'da 2006 yılında ikincisi düzenlenen Uluslararası Arap Hat Sanatı sergisinde de katıldığı levhayla ödül almaya hak kazandı. Bektaş, hâlen Süleymaniye Kütüphanesi ile Klasik Türk Sanatları Vakfında dersler vermektedir.

  Lot No: 174

  Lot: 174

  Davut Bektaş-Serigrafi Baskı Ölçü: 53x40 cm Davut Bektaş Davut Bektaş, 1963 yılında Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1981 yılında Hattat Yusuf Ergün’den (Erzincanî) sülüs, 1982 yılından itibaren de Hattat Hasan Çelebi’den sülüs, nesih ve rika meşk eden Bektaş, 1994 yılında icâzet aldı. 2002 yılından itibaren Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik ve divanî meşk eden Bektaş, İslam Konferansı Teşkilatına bağlı IRCICA'nın düzenlediği Milletlerarası Hat Yarışmalarında 1986 yılında celî-sülüste birincilik, talik tarzı yazıda mansiyon; 1986 yılında celî-sülüste birincilik, 1993 yılında sülüste birincilik ödülleri kazandı. Tahran'da 1997 yılında yapılan 1. İslam Alemi Hat Festivalinde birincilik ödülü bulunan Bektaş, Birleşik Arap Emirliklerindeki Şarja'da 2006 yılında ikincisi düzenlenen Uluslararası Arap Hat Sanatı sergisinde de katıldığı levhayla ödül almaya hak kazandı. Bektaş, hâlen Süleymaniye Kütüphanesi ile Klasik Türk Sanatları Vakfında dersler vermektedir.

  TLSold
 • Davut Bektaş-Serigrafi Baskı
Ölçü: 53x40 cm

Davut Bektaş 
Davut Bektaş, 1963 yılında Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1981 yılında Hattat Yusuf Ergün’den (Erzincanî) sülüs, 1982 yılından itibaren de Hattat Hasan Çelebi’den sülüs, nesih ve rika meşk eden Bektaş, 1994 yılında icâzet aldı. 2002 yılından itibaren Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik ve divanî meşk eden Bektaş, İslam Konferansı Teşkilatına bağlı IRCICA'nın düzenlediği Milletlerarası Hat Yarışmalarında 1986 yılında celî-sülüste birincilik, talik tarzı yazıda mansiyon; 1986 yılında celî-sülüste birincilik, 1993 yılında sülüste birincilik ödülleri kazandı. Tahran'da 1997 yılında yapılan 1. İslam Alemi Hat Festivalinde birincilik ödülü bulunan Bektaş, Birleşik Arap Emirliklerindeki Şarja'da 2006 yılında ikincisi düzenlenen Uluslararası Arap Hat Sanatı sergisinde de katıldığı levhayla ödül almaya hak kazandı. Bektaş, hâlen Süleymaniye Kütüphanesi ile Klasik Türk Sanatları Vakfında dersler vermektedir.

  Lot No: 175

  Lot: 175

  Davut Bektaş-Serigrafi Baskı Ölçü: 53x40 cm Davut Bektaş Davut Bektaş, 1963 yılında Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1981 yılında Hattat Yusuf Ergün’den (Erzincanî) sülüs, 1982 yılından itibaren de Hattat Hasan Çelebi’den sülüs, nesih ve rika meşk eden Bektaş, 1994 yılında icâzet aldı. 2002 yılından itibaren Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik ve divanî meşk eden Bektaş, İslam Konferansı Teşkilatına bağlı IRCICA'nın düzenlediği Milletlerarası Hat Yarışmalarında 1986 yılında celî-sülüste birincilik, talik tarzı yazıda mansiyon; 1986 yılında celî-sülüste birincilik, 1993 yılında sülüste birincilik ödülleri kazandı. Tahran'da 1997 yılında yapılan 1. İslam Alemi Hat Festivalinde birincilik ödülü bulunan Bektaş, Birleşik Arap Emirliklerindeki Şarja'da 2006 yılında ikincisi düzenlenen Uluslararası Arap Hat Sanatı sergisinde de katıldığı levhayla ödül almaya hak kazandı. Bektaş, hâlen Süleymaniye Kütüphanesi ile Klasik Türk Sanatları Vakfında dersler vermektedir.

  TLSold
 • Davut Bektaş-İçerik: "Bismillahirrahmanirrahim"
Serigrafi Baskı
Ölçü: 53x40 cm

Davut Bektaş 
Davut Bektaş, 1963 yılında Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1981 yılında Hattat Yusuf Ergün’den (Erzincanî) sülüs, 1982 yılından itibaren de Hattat Hasan Çelebi’den sülüs, nesih ve rika meşk eden Bektaş, 1994 yılında icâzet aldı. 2002 yılından itibaren Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik ve divanî meşk eden Bektaş, İslam Konferansı Teşkilatına bağlı IRCICA'nın düzenlediği Milletlerarası Hat Yarışmalarında 1986 yılında celî-sülüste birincilik, talik tarzı yazıda mansiyon; 1986 yılında celî-sülüste birincilik, 1993 yılında sülüste birincilik ödülleri kazandı. Tahran'da 1997 yılında yapılan 1. İslam Alemi Hat Festivalinde birincilik ödülü bulunan Bektaş, Birleşik Arap Emirliklerindeki Şarja'da 2006 yılında ikincisi düzenlenen Uluslararası Arap Hat Sanatı sergisinde de katıldığı levhayla ödül almaya hak kazandı. Bektaş, hâlen Süleymaniye Kütüphanesi ile Klasik Türk Sanatları Vakfında dersler vermektedir.

  Lot No: 176

  Lot: 176

  Davut Bektaş-İçerik: "Bismillahirrahmanirrahim" Serigrafi Baskı Ölçü: 53x40 cm Davut Bektaş Davut Bektaş, 1963 yılında Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1981 yılında Hattat Yusuf Ergün’den (Erzincanî) sülüs, 1982 yılından itibaren de Hattat Hasan Çelebi’den sülüs, nesih ve rika meşk eden Bektaş, 1994 yılında icâzet aldı. 2002 yılından itibaren Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik ve divanî meşk eden Bektaş, İslam Konferansı Teşkilatına bağlı IRCICA'nın düzenlediği Milletlerarası Hat Yarışmalarında 1986 yılında celî-sülüste birincilik, talik tarzı yazıda mansiyon; 1986 yılında celî-sülüste birincilik, 1993 yılında sülüste birincilik ödülleri kazandı. Tahran'da 1997 yılında yapılan 1. İslam Alemi Hat Festivalinde birincilik ödülü bulunan Bektaş, Birleşik Arap Emirliklerindeki Şarja'da 2006 yılında ikincisi düzenlenen Uluslararası Arap Hat Sanatı sergisinde de katıldığı levhayla ödül almaya hak kazandı. Bektaş, hâlen Süleymaniye Kütüphanesi ile Klasik Türk Sanatları Vakfında dersler vermektedir.

  TLSold
 • Tolga Ayvazlar-İçerik: Mevleviler
Minyatür Sanatı
Yazı: 12x34 cm Çerçeve: 35x56 cm

Tolga Ayvazlar
1975 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Hat ve Tezhip Sanatı eğitimi alarak mezun oldu. İlk kişisel sergisini 2004 yılında Yeşilköy Spor Kulübü’nde açtı. Bakırköy Ray Sanat Atölyesi’nde sanatsal çalışmalarını yirmi yılı aşkın bir süredir devam ettirmektedir. Çalışmalarında suluboya, hat, tezhip ve minyatür sanatlarını harmanlayarak yorumlanmaktadır.

  Lot No: 177

  Lot: 177

  Tolga Ayvazlar-İçerik: Mevleviler Minyatür Sanatı Yazı: 12x34 cm Çerçeve: 35x56 cm Tolga Ayvazlar 1975 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Hat ve Tezhip Sanatı eğitimi alarak mezun oldu. İlk kişisel sergisini 2004 yılında Yeşilköy Spor Kulübü’nde açtı. Bakırköy Ray Sanat Atölyesi’nde sanatsal çalışmalarını yirmi yılı aşkın bir süredir devam ettirmektedir. Çalışmalarında suluboya, hat, tezhip ve minyatür sanatlarını harmanlayarak yorumlanmaktadır.

  TLSold
 • Tolga Ayvazlar-İçerik: Mevleviler
Minyatür Sanatı
Yazı: 16x24 cm Çerçeve: 38x45 cm

Tolga Ayvazlar
1975 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Hat ve Tezhip Sanatı eğitimi alarak mezun oldu. İlk kişisel sergisini 2004 yılında Yeşilköy Spor Kulübü’nde açtı. Bakırköy Ray Sanat Atölyesi’nde sanatsal çalışmalarını yirmi yılı aşkın bir süredir devam ettirmektedir. Çalışmalarında suluboya, hat, tezhip ve minyatür sanatlarını harmanlayarak yorumlanmaktadır.

  Lot No: 178

  Lot: 178

  Tolga Ayvazlar-İçerik: Mevleviler Minyatür Sanatı Yazı: 16x24 cm Çerçeve: 38x45 cm Tolga Ayvazlar 1975 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Hat ve Tezhip Sanatı eğitimi alarak mezun oldu. İlk kişisel sergisini 2004 yılında Yeşilköy Spor Kulübü’nde açtı. Bakırköy Ray Sanat Atölyesi’nde sanatsal çalışmalarını yirmi yılı aşkın bir süredir devam ettirmektedir. Çalışmalarında suluboya, hat, tezhip ve minyatür sanatlarını harmanlayarak yorumlanmaktadır.

  TLSold
 • Tolga Ayvazlar-İçerik: Mevleviler
Minyatür Sanatı
Yazı: 23x14 cm Çerçeve: 41x32 cm

Tolga Ayvazlar
1975 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Hat ve Tezhip Sanatı eğitimi alarak mezun oldu. İlk kişisel sergisini 2004 yılında Yeşilköy Spor Kulübü’nde açtı. Bakırköy Ray Sanat Atölyesi’nde sanatsal çalışmalarını yirmi yılı aşkın bir süredir devam ettirmektedir. Çalışmalarında suluboya, hat, tezhip ve minyatür sanatlarını harmanlayarak yorumlanmaktadır.

  Lot No: 179

  Lot: 179

  Tolga Ayvazlar-İçerik: Mevleviler Minyatür Sanatı Yazı: 23x14 cm Çerçeve: 41x32 cm Tolga Ayvazlar 1975 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Hat ve Tezhip Sanatı eğitimi alarak mezun oldu. İlk kişisel sergisini 2004 yılında Yeşilköy Spor Kulübü’nde açtı. Bakırköy Ray Sanat Atölyesi’nde sanatsal çalışmalarını yirmi yılı aşkın bir süredir devam ettirmektedir. Çalışmalarında suluboya, hat, tezhip ve minyatür sanatlarını harmanlayarak yorumlanmaktadır.

  TLSold
 • Tolga Ayvazlar-İçerik: Mevleviler
Minyatür Sanatı
Yazı: 30x10 cm Çerçeve: 45x25 cm

Tolga Ayvazlar
1975 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Hat ve Tezhip Sanatı eğitimi alarak mezun oldu. İlk kişisel sergisini 2004 yılında Yeşilköy Spor Kulübü’nde açtı. Bakırköy Ray Sanat Atölyesi’nde sanatsal çalışmalarını yirmi yılı aşkın bir süredir devam ettirmektedir. Çalışmalarında suluboya, hat, tezhip ve minyatür sanatlarını harmanlayarak yorumlanmaktadır.

  Lot No: 180

  Lot: 180

  Tolga Ayvazlar-İçerik: Mevleviler Minyatür Sanatı Yazı: 30x10 cm Çerçeve: 45x25 cm Tolga Ayvazlar 1975 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Hat ve Tezhip Sanatı eğitimi alarak mezun oldu. İlk kişisel sergisini 2004 yılında Yeşilköy Spor Kulübü’nde açtı. Bakırköy Ray Sanat Atölyesi’nde sanatsal çalışmalarını yirmi yılı aşkın bir süredir devam ettirmektedir. Çalışmalarında suluboya, hat, tezhip ve minyatür sanatlarını harmanlayarak yorumlanmaktadır.

  TLSold
 • Mustafa Düzgünman-(1920-1990) Ebru Sanatı
Yazı: 32x43 cm Çerçeve: 46x57 cm

Mustafa Düzgünman 
9 Şubat 1920 tarihinde Üsküdar Sultantepesi'nde dünyaya gelen bu kişi, Azîz Mahmud Hüdâyî Camii imamı Sâ’im Efendi'nin oğludur. İlk eğitimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkânında çalışmaya başladı. Bu dükkân, dönemin önde gelen hattat ve musıkîşinâslarının uğrak yeri olmuş ve buradaki deneyimleri sanat sevgisini körüklemiştir.
1938 yılında, annesinin dayısı Necmeddîn Okyay'ın teşvikiyle Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk Tezyînî Sanatları Bölümü'ne kaydoldu. Burada eski tarz cilt ve ebrû sanatlarını Necmeddîn Okyay'dan öğrendi. Kabiliyeti ile kısa sürede dikkat çekmesine rağmen, savaş döneminin ağır şartları nedeniyle okulu bırakıp tekrar babasının işine döndü.
Babasının 1953 yılındaki vefatından sonra Azîz Mahmud Hüdâyî Dergâhı'nda türbedârlık hizmetine atanarak yirmi altı yıl boyunca hizmet etti ve aynı zamanda esnaf olarak çalıştı. Ayrıca uzun yıllar Azîz Mahmud Hüdâyî Camii'nde cuma kameti okudu ve Ramazan aylarında terâvih namazı sırasında ilâhileri icra etti. 12 Eylül 1990 tarihinde vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

  Lot No: 181

  Lot: 181

  Mustafa Düzgünman-(1920-1990) Ebru Sanatı Yazı: 32x43 cm Çerçeve: 46x57 cm Mustafa Düzgünman 9 Şubat 1920 tarihinde Üsküdar Sultantepesi'nde dünyaya gelen bu kişi, Azîz Mahmud Hüdâyî Camii imamı Sâ’im Efendi'nin oğludur. İlk eğitimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkânında çalışmaya başladı. Bu dükkân, dönemin önde gelen hattat ve musıkîşinâslarının uğrak yeri olmuş ve buradaki deneyimleri sanat sevgisini körüklemiştir. 1938 yılında, annesinin dayısı Necmeddîn Okyay'ın teşvikiyle Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk Tezyînî Sanatları Bölümü'ne kaydoldu. Burada eski tarz cilt ve ebrû sanatlarını Necmeddîn Okyay'dan öğrendi. Kabiliyeti ile kısa sürede dikkat çekmesine rağmen, savaş döneminin ağır şartları nedeniyle okulu bırakıp tekrar babasının işine döndü. Babasının 1953 yılındaki vefatından sonra Azîz Mahmud Hüdâyî Dergâhı'nda türbedârlık hizmetine atanarak yirmi altı yıl boyunca hizmet etti ve aynı zamanda esnaf olarak çalıştı. Ayrıca uzun yıllar Azîz Mahmud Hüdâyî Camii'nde cuma kameti okudu ve Ramazan aylarında terâvih namazı sırasında ilâhileri icra etti. 12 Eylül 1990 tarihinde vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

  TLSold
 • Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı
(Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) 
Ölçü: 32x50 cm

Timuçin Tanarslan
1943 yılında doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Adana ve Mersin'de tamamladıktan sonra 1970 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Baba mesleği olan sahaflığı yaparken ebru sanatı ile tanıştı. 20 yıl kadar Ankara'da "ebru kitabevi"ni işletti. O dönem kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarımızdan olan ebruyu, destansı bir alâka ve ihtirasla Ankara-İstanbul arasında mekik dokuyarak hocası Mustafa Düzgünman'dan öğrendi.

Prof.Dr. Uğur Derman'ın ifadesi ile "Cumhuriyet tarihinin ilk icazetini" aldı. Türk kültürünü ve sanatını su yüzünde aksettirdi ve levhalar halinde ölümsüzleştirdi. Ulusal ve Uluslararası birçok sergi açtı (ilk sergisini Topkapı Sarayında rekor sayıda eserle açtı), seminer ve konferanslar verdi. Başta Kültür Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluş adına; Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika’dan Uzak Doğu'ya ve Avusturalya'ya kadar farklı kıtalarda kültür ve sanat bayrağını en yüksek burçlara dikti. Son olarak da yıllarca hizmet ettiği bu sanatın UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" olarak "Ebru: TÜRK Kağıt Süsleme Sanatı" şeklinde Aralık 2014'te tescilinin alınmasında bizzat görev aldı.

  Lot No: 182

  Lot: 182

  Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı (Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) Ölçü: 32x50 cm Timuçin Tanarslan 1943 yılında doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Adana ve Mersin'de tamamladıktan sonra 1970 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Baba mesleği olan sahaflığı yaparken ebru sanatı ile tanıştı. 20 yıl kadar Ankara'da "ebru kitabevi"ni işletti. O dönem kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarımızdan olan ebruyu, destansı bir alâka ve ihtirasla Ankara-İstanbul arasında mekik dokuyarak hocası Mustafa Düzgünman'dan öğrendi. Prof.Dr. Uğur Derman'ın ifadesi ile "Cumhuriyet tarihinin ilk icazetini" aldı. Türk kültürünü ve sanatını su yüzünde aksettirdi ve levhalar halinde ölümsüzleştirdi. Ulusal ve Uluslararası birçok sergi açtı (ilk sergisini Topkapı Sarayında rekor sayıda eserle açtı), seminer ve konferanslar verdi. Başta Kültür Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluş adına; Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika’dan Uzak Doğu'ya ve Avusturalya'ya kadar farklı kıtalarda kültür ve sanat bayrağını en yüksek burçlara dikti. Son olarak da yıllarca hizmet ettiği bu sanatın UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" olarak "Ebru: TÜRK Kağıt Süsleme Sanatı" şeklinde Aralık 2014'te tescilinin alınmasında bizzat görev aldı.

  TLSold
 • Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı
(Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) 
Ölçü: 32x50 cm

Timuçin Tanarslan
1943 yılında doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Adana ve Mersin'de tamamladıktan sonra 1970 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Baba mesleği olan sahaflığı yaparken ebru sanatı ile tanıştı. 20 yıl kadar Ankara'da "ebru kitabevi"ni işletti. O dönem kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarımızdan olan ebruyu, destansı bir alâka ve ihtirasla Ankara-İstanbul arasında mekik dokuyarak hocası Mustafa Düzgünman'dan öğrendi.

Prof.Dr. Uğur Derman'ın ifadesi ile "Cumhuriyet tarihinin ilk icazetini" aldı. Türk kültürünü ve sanatını su yüzünde aksettirdi ve levhalar halinde ölümsüzleştirdi. Ulusal ve Uluslararası birçok sergi açtı (ilk sergisini Topkapı Sarayında rekor sayıda eserle açtı), seminer ve konferanslar verdi. Başta Kültür Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluş adına; Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika’dan Uzak Doğu'ya ve Avusturalya'ya kadar farklı kıtalarda kültür ve sanat bayrağını en yüksek burçlara dikti. Son olarak da yıllarca hizmet ettiği bu sanatın UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" olarak "Ebru: TÜRK Kağıt Süsleme Sanatı" şeklinde Aralık 2014'te tescilinin alınmasında bizzat görev aldı.

  Lot No: 183

  Lot: 183

  Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı (Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) Ölçü: 32x50 cm Timuçin Tanarslan 1943 yılında doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Adana ve Mersin'de tamamladıktan sonra 1970 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Baba mesleği olan sahaflığı yaparken ebru sanatı ile tanıştı. 20 yıl kadar Ankara'da "ebru kitabevi"ni işletti. O dönem kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarımızdan olan ebruyu, destansı bir alâka ve ihtirasla Ankara-İstanbul arasında mekik dokuyarak hocası Mustafa Düzgünman'dan öğrendi. Prof.Dr. Uğur Derman'ın ifadesi ile "Cumhuriyet tarihinin ilk icazetini" aldı. Türk kültürünü ve sanatını su yüzünde aksettirdi ve levhalar halinde ölümsüzleştirdi. Ulusal ve Uluslararası birçok sergi açtı (ilk sergisini Topkapı Sarayında rekor sayıda eserle açtı), seminer ve konferanslar verdi. Başta Kültür Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluş adına; Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika’dan Uzak Doğu'ya ve Avusturalya'ya kadar farklı kıtalarda kültür ve sanat bayrağını en yüksek burçlara dikti. Son olarak da yıllarca hizmet ettiği bu sanatın UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" olarak "Ebru: TÜRK Kağıt Süsleme Sanatı" şeklinde Aralık 2014'te tescilinin alınmasında bizzat görev aldı.

  TLSold
 • Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı
(Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) 
Ölçü: 32x50 cm

  Lot No: 184

  Lot: 184

  Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı (Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) Ölçü: 32x50 cm

  TLSold
 • Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı
(Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) 
Ölçü: 32x50 cm

  Lot No: 185

  Lot: 185

  Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı (Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) Ölçü: 32x50 cm

  TLSold
 • Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı
(Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) 
Ölçü: 32x50 cm

  Lot No: 186

  Lot: 186

  Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı (Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) Ölçü: 32x50 cm

  TLSold
 • Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı
(Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) 
Ölçü: 32x50 cm

  Lot No: 187

  Lot: 187

  Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı (Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) Ölçü: 32x50 cm

  TLSold
 • Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı
(Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) 
Ölçü: 32x50 cm

  Lot No: 188

  Lot: 188

  Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı (Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) Ölçü: 32x50 cm

  TLSold
 • Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı
(Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) 
Ölçü: 32x50 cm

  Lot No: 189

  Lot: 189

  Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı (Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) Ölçü: 32x50 cm

  TLSold
 • Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı
(Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) 
Ölçü: 32x50 cm

  Lot No: 190

  Lot: 190

  Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı (Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) Ölçü: 32x50 cm

  TLSold
 • Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı
(Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) 
Ölçü: 32x50 cm

  Lot No: 191

  Lot: 191

  Timuçin Tanarslan-(1943-2015) Ebru Sanatı (Not: Aile tarafından onaylı ve imzalıdır.) Ölçü: 32x50 cm

  TLSold
 • İranlı Hattat-Yazı Şekli: Talik Meşk (Farsça)
Yazı: 16x23 cm 
Çerçeve: 39x46 cm

  Lot No: 192

  Lot: 192

  İranlı Hattat-Yazı Şekli: Talik Meşk (Farsça) Yazı: 16x23 cm Çerçeve: 39x46 cm

  TLSold
 • Ayşe Kiraz-Kütahya Çini Pano (1963)
Ölçü: 20x20 cm

  Lot No: 193

  Lot: 193

  Ayşe Kiraz-Kütahya Çini Pano (1963) Ölçü: 20x20 cm

  TLSold
 • Ruhan-Minyatür Sanatı
Ölçü: 50x14 cm

  Lot No: 194

  Lot: 194

  Ruhan-Minyatür Sanatı Ölçü: 50x14 cm

  TLSold
 • Davut Bektaş-FINE ART BASKI
İçerik: "Sadece şu söz: "Size esenlikler, size mutluluklar!" (Vâkıa Suresi 26.)
Ölçü: 46x46 cm

Davut Bektaş 
Davut Bektaş, 1963 yılında Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1981 yılında Hattat Yusuf Ergün’den (Erzincanî) sülüs, 1982 yılından itibaren de Hattat Hasan Çelebi’den sülüs, nesih ve rika meşk eden Bektaş, 1994 yılında icâzet aldı. 2002 yılından itibaren Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik ve divanî meşk eden Bektaş, İslam Konferansı Teşkilatına bağlı IRCICA'nın düzenlediği Milletlerarası Hat Yarışmalarında 1986 yılında celî-sülüste birincilik, talik tarzı yazıda mansiyon; 1986 yılında celî-sülüste birincilik, 1993 yılında sülüste birincilik ödülleri kazandı. Tahran'da 1997 yılında yapılan 1. İslam Alemi Hat Festivalinde birincilik ödülü bulunan Bektaş, Birleşik Arap Emirliklerindeki Şarja'da 2006 yılında ikincisi düzenlenen Uluslararası Arap Hat Sanatı sergisinde de katıldığı levhayla ödül almaya hak kazandı. Bektaş, hâlen Süleymaniye Kütüphanesi ile Klasik Türk Sanatları Vakfında dersler vermektedir.

  Lot No: 195

  Lot: 195

  Davut Bektaş-FINE ART BASKI İçerik: "Sadece şu söz: "Size esenlikler, size mutluluklar!" (Vâkıa Suresi 26.) Ölçü: 46x46 cm Davut Bektaş Davut Bektaş, 1963 yılında Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1981 yılında Hattat Yusuf Ergün’den (Erzincanî) sülüs, 1982 yılından itibaren de Hattat Hasan Çelebi’den sülüs, nesih ve rika meşk eden Bektaş, 1994 yılında icâzet aldı. 2002 yılından itibaren Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik ve divanî meşk eden Bektaş, İslam Konferansı Teşkilatına bağlı IRCICA'nın düzenlediği Milletlerarası Hat Yarışmalarında 1986 yılında celî-sülüste birincilik, talik tarzı yazıda mansiyon; 1986 yılında celî-sülüste birincilik, 1993 yılında sülüste birincilik ödülleri kazandı. Tahran'da 1997 yılında yapılan 1. İslam Alemi Hat Festivalinde birincilik ödülü bulunan Bektaş, Birleşik Arap Emirliklerindeki Şarja'da 2006 yılında ikincisi düzenlenen Uluslararası Arap Hat Sanatı sergisinde de katıldığı levhayla ödül almaya hak kazandı. Bektaş, hâlen Süleymaniye Kütüphanesi ile Klasik Türk Sanatları Vakfında dersler vermektedir.

  TLSold
 • Hakan Arslan-FINE ART BASKI
İçerik: Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. (Ahzâb Sûresi 41-42) Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. (Hadîs-i Şerîf) Allah'a hamd ederek O'nu noksanlıklardan tenzih ederim. Yüce Allah'ı tenzih ederim. (Hadis-i Şerîf)
Ölçü: 46x46 cm

Hakan Arslan
1985'te Kahramanmaraş, Afşin'de doğdu. İlk ve ortaokulu Hüyüklü köyünde tamamladı. Afşin İmam Hatip Lisesi'nin ardından Sakarya İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Akabinde FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde hat sanatı alanında yüksek lisans eğitimine başladı. İlk meşklerini 2003'de Hattat Ahmet Arpacı'dan aldı. 2009'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde tanıdığı Üstad Davud Bektaş'tan 3 yıl e-posta iletimi ile, daha sonra bizzat derslere katılarak Sülüs-Nesih, kısa bir süre de Rik'a meşk etti. 2018'de icazetini yazdı. Halen hocasından istifadeye devam etmektedir. Ircıca ve Albaraka gibi uluslararası hat müsabakalarında 6'sı birincilik olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü. Yurt içinde ve etkinliklerde çeşitli sergilere katıldı. Dubai'de düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yazımı Ramazan Buluşması'na katılarak çeşitli hat türleri ile 3 cüz yazdı. Çok sayıda resmi ve hususi koleksiyonda eserler bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak Sülüs-Nesih dallarında eser üretmeye ve masal yetiştirmeye devam etmektedir.

  Lot No: 196

  Lot: 196

  Hakan Arslan-FINE ART BASKI İçerik: Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. (Ahzâb Sûresi 41-42) Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. (Hadîs-i Şerîf) Allah'a hamd ederek O'nu noksanlıklardan tenzih ederim. Yüce Allah'ı tenzih ederim. (Hadis-i Şerîf) Ölçü: 46x46 cm Hakan Arslan 1985'te Kahramanmaraş, Afşin'de doğdu. İlk ve ortaokulu Hüyüklü köyünde tamamladı. Afşin İmam Hatip Lisesi'nin ardından Sakarya İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Akabinde FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde hat sanatı alanında yüksek lisans eğitimine başladı. İlk meşklerini 2003'de Hattat Ahmet Arpacı'dan aldı. 2009'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde tanıdığı Üstad Davud Bektaş'tan 3 yıl e-posta iletimi ile, daha sonra bizzat derslere katılarak Sülüs-Nesih, kısa bir süre de Rik'a meşk etti. 2018'de icazetini yazdı. Halen hocasından istifadeye devam etmektedir. Ircıca ve Albaraka gibi uluslararası hat müsabakalarında 6'sı birincilik olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü. Yurt içinde ve etkinliklerde çeşitli sergilere katıldı. Dubai'de düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yazımı Ramazan Buluşması'na katılarak çeşitli hat türleri ile 3 cüz yazdı. Çok sayıda resmi ve hususi koleksiyonda eserler bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak Sülüs-Nesih dallarında eser üretmeye ve masal yetiştirmeye devam etmektedir.

  TLSold
 • Zeki Seyidoğlu-FINE ART BASKI
İçerik: "Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla... Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur." (Kadir Suresi)
Ölçü: 47x43 cm

Zeki Seyidoğlu
1982’de Yemen’de doğdu. 2012-2013 yıllarında Hattat Hasan Çelebi’den Sülüs ve Nesih meşk etmeye başladı. Eğitimine daha sonra Ferhat Kurlu ve Mümtaz Seçkin Durdu ile devam ederek 2013 yılında icazetini aldı. Fatih’teki atölyesinde çalışmalarını sürdüren sanatkar evli ve iki çocuk babasıdır.

  Lot No: 197

  Lot: 197

  Zeki Seyidoğlu-FINE ART BASKI İçerik: "Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla... Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur." (Kadir Suresi) Ölçü: 47x43 cm Zeki Seyidoğlu 1982’de Yemen’de doğdu. 2012-2013 yıllarında Hattat Hasan Çelebi’den Sülüs ve Nesih meşk etmeye başladı. Eğitimine daha sonra Ferhat Kurlu ve Mümtaz Seçkin Durdu ile devam ederek 2013 yılında icazetini aldı. Fatih’teki atölyesinde çalışmalarını sürdüren sanatkar evli ve iki çocuk babasıdır.

  TLSold
 • Said Abuzeroğlu-FINE ART BASKI
İçerik: "Onlar, boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size; esen kalın; bizim cahillerle işimiz yok' derler." (Kasas Suresi 55.)
Ölçü: 45x45 cm

Said Abuzeroğlu
1980 yinda Rusya Federasyonuna bağlı Başkurdistan Cumhuriyetinin başkenti Ufa'da doğdu. İlk,orta ve lise tahsilini memleketinde tamamladı. 2001 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul'da hattat Mümtaz Seçkin Durdu ile tanıştı, sülüs ve nesih yazılarını meşk etmeye başladı. Hocasının tavsiyesi üzerine hattat Hasan Çelebi'den ders çalışmaya başladı. 2004 yılında hocaları Hasan Çelebi ve Mümtaz Seçkin Durdu'dan sülüs ve nesih dallarında icazetini aldı. Halen İstanbul'da sayıları devam etmektedir.

  Lot No: 198

  Lot: 198

  Said Abuzeroğlu-FINE ART BASKI İçerik: "Onlar, boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size; esen kalın; bizim cahillerle işimiz yok' derler." (Kasas Suresi 55.) Ölçü: 45x45 cm Said Abuzeroğlu 1980 yinda Rusya Federasyonuna bağlı Başkurdistan Cumhuriyetinin başkenti Ufa'da doğdu. İlk,orta ve lise tahsilini memleketinde tamamladı. 2001 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul'da hattat Mümtaz Seçkin Durdu ile tanıştı, sülüs ve nesih yazılarını meşk etmeye başladı. Hocasının tavsiyesi üzerine hattat Hasan Çelebi'den ders çalışmaya başladı. 2004 yılında hocaları Hasan Çelebi ve Mümtaz Seçkin Durdu'dan sülüs ve nesih dallarında icazetini aldı. Halen İstanbul'da sayıları devam etmektedir.

  TLSold
 • Davut Bektaş-FINE ART BASKI
İçerik: "Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun (birbirinize dayanıp bağlanın), Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz." (Âl-i İmrân Sûresi 200. Ayet)
Ölçü: 38x46 cm

Davut Bektaş 
Davut Bektaş, 1963 yılında Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1981 yılında Hattat Yusuf Ergün’den (Erzincanî) sülüs, 1982 yılından itibaren de Hattat Hasan Çelebi’den sülüs, nesih ve rika meşk eden Bektaş, 1994 yılında icâzet aldı. 2002 yılından itibaren Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik ve divanî meşk eden Bektaş, İslam Konferansı Teşkilatına bağlı IRCICA'nın düzenlediği Milletlerarası Hat Yarışmalarında 1986 yılında celî-sülüste birincilik, talik tarzı yazıda mansiyon; 1986 yılında celî-sülüste birincilik, 1993 yılında sülüste birincilik ödülleri kazandı. Tahran'da 1997 yılında yapılan 1. İslam Alemi Hat Festivalinde birincilik ödülü bulunan Bektaş, Birleşik Arap Emirliklerindeki Şarja'da 2006 yılında ikincisi düzenlenen Uluslararası Arap Hat Sanatı sergisinde de katıldığı levhayla ödül almaya hak kazandı. Bektaş, hâlen Süleymaniye Kütüphanesi ile Klasik Türk Sanatları Vakfında dersler vermektedir.

  Lot No: 199

  Lot: 199

  Davut Bektaş-FINE ART BASKI İçerik: "Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun (birbirinize dayanıp bağlanın), Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz." (Âl-i İmrân Sûresi 200. Ayet) Ölçü: 38x46 cm Davut Bektaş Davut Bektaş, 1963 yılında Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1981 yılında Hattat Yusuf Ergün’den (Erzincanî) sülüs, 1982 yılından itibaren de Hattat Hasan Çelebi’den sülüs, nesih ve rika meşk eden Bektaş, 1994 yılında icâzet aldı. 2002 yılından itibaren Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik ve divanî meşk eden Bektaş, İslam Konferansı Teşkilatına bağlı IRCICA'nın düzenlediği Milletlerarası Hat Yarışmalarında 1986 yılında celî-sülüste birincilik, talik tarzı yazıda mansiyon; 1986 yılında celî-sülüste birincilik, 1993 yılında sülüste birincilik ödülleri kazandı. Tahran'da 1997 yılında yapılan 1. İslam Alemi Hat Festivalinde birincilik ödülü bulunan Bektaş, Birleşik Arap Emirliklerindeki Şarja'da 2006 yılında ikincisi düzenlenen Uluslararası Arap Hat Sanatı sergisinde de katıldığı levhayla ödül almaya hak kazandı. Bektaş, hâlen Süleymaniye Kütüphanesi ile Klasik Türk Sanatları Vakfında dersler vermektedir.

  TLSold
 • Muhammed Yaman-FINE ART BASKI
İçerik: "Sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun! Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu!" (Ra'd Suresi 24.)
Tezhip: Gülsüm Gügercin
Ölçü: 54x51 cm

Muhammed Yaman
1984 yılında İstanbul’da doğdu. 2002 yılında Ümraniye İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 2001 yılında Ali Hüsrevoğlu’ndan hat dersleri almaya başladı. Yaklaşık bir yıl kadar nesih ve rik’a meşk ettikten sonra, kendisinin izniyle 2002’den itibaren Osman Özçay’a devamla sülüs hattını meşketti. Ayrıca Mehmed Özçay’dan kağıt âharlama, murakka germe ve yazı restorasyonunu öğrendi. 2008 de Albaraka Türk Uluslararası Hat Müsabakası, 2010 da IRCICA’nın düzenlediği 8.Milletlerarası Hat Müsabakası ve 2011 de BAE Kültür Bakanlığının düzenlediği 9. Dönem El Burde Uluslararası Hat Müsabakasında celî sülüs dalında birincilik ödüllerine layık görüldü. Halen Osman Özçay’dan sülüs ve Mehmed Özçay’dan nesih derslerine devam etmektedir.

  Lot No: 200

  Lot: 200

  Muhammed Yaman-FINE ART BASKI İçerik: "Sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun! Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu!" (Ra'd Suresi 24.) Tezhip: Gülsüm Gügercin Ölçü: 54x51 cm Muhammed Yaman 1984 yılında İstanbul’da doğdu. 2002 yılında Ümraniye İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 2001 yılında Ali Hüsrevoğlu’ndan hat dersleri almaya başladı. Yaklaşık bir yıl kadar nesih ve rik’a meşk ettikten sonra, kendisinin izniyle 2002’den itibaren Osman Özçay’a devamla sülüs hattını meşketti. Ayrıca Mehmed Özçay’dan kağıt âharlama, murakka germe ve yazı restorasyonunu öğrendi. 2008 de Albaraka Türk Uluslararası Hat Müsabakası, 2010 da IRCICA’nın düzenlediği 8.Milletlerarası Hat Müsabakası ve 2011 de BAE Kültür Bakanlığının düzenlediği 9. Dönem El Burde Uluslararası Hat Müsabakasında celî sülüs dalında birincilik ödüllerine layık görüldü. Halen Osman Özçay’dan sülüs ve Mehmed Özçay’dan nesih derslerine devam etmektedir.

  TLSold
 • Ahmet Koçak-FINE ART BASKI
İçerik: Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. (Muhammed Sûresi 7. Ayet)
Ölçü: 51x51 cm

Ahmet Koçak
Elazığ da doğdu. 1973 .Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünü bitirdi. 1998. 10 sene çeşitli kurumlarda Tasarımcı olarak çalıştı. İstanbul Ulaşım A.Ş - İston A.Ş. Yerli tramvay aracı ve şehir mobilyaları tasarımları yaptı. Ambalaj, Vitrifiye, Mobilya, Ayakkabı ve Otomobil alanlarında çeşitli endüstriyel tasarım ödüller aldı; 2001’de Davud BEKTAŞ tan Sülüs Nesih, Prof Dr Ali ALPARSLAN dan Talik derslerine başladı. 2007’de Davud BEKTAŞ ve Hasan ÇELEBİ Hocalardan Sülüs Nesih İcazeti aldı. Süleymaniye Kütüphanesi’nde 3 sene Davud Bektaş’ın asistanlığını yaptı. 2009-2011. Medine, Dubai, Doha, Cezayir, Kuveyt, İstanbul ve Ankara’da çeşitli karma sergilere katıldı. Dubai buluşmaları Ramazan Mushaf’ı projelerine dört defa iştirak etti, 2009-2013- 2015-2017 Medine Mushaf Buluşması’na katıldı. 2010. Cezayir Uluslararası Arap Hat Sanatı Festivali’ne katıldı 2013. Cezayir Uluslararası Arap Hat Sanatı Festivali’ne katıldı 2016. Trablusşam Arap Hat Sanatı Buluşması’na katıldı 2019. 2009 yılından itibaren sadece Hat sanatıyla meşgul olmaya başlamıştır. İstanbul'da ikamet etmektedir.

  Lot No: 201

  Lot: 201

  Ahmet Koçak-FINE ART BASKI İçerik: Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. (Muhammed Sûresi 7. Ayet) Ölçü: 51x51 cm Ahmet Koçak Elazığ da doğdu. 1973 .Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünü bitirdi. 1998. 10 sene çeşitli kurumlarda Tasarımcı olarak çalıştı. İstanbul Ulaşım A.Ş - İston A.Ş. Yerli tramvay aracı ve şehir mobilyaları tasarımları yaptı. Ambalaj, Vitrifiye, Mobilya, Ayakkabı ve Otomobil alanlarında çeşitli endüstriyel tasarım ödüller aldı; 2001’de Davud BEKTAŞ tan Sülüs Nesih, Prof Dr Ali ALPARSLAN dan Talik derslerine başladı. 2007’de Davud BEKTAŞ ve Hasan ÇELEBİ Hocalardan Sülüs Nesih İcazeti aldı. Süleymaniye Kütüphanesi’nde 3 sene Davud Bektaş’ın asistanlığını yaptı. 2009-2011. Medine, Dubai, Doha, Cezayir, Kuveyt, İstanbul ve Ankara’da çeşitli karma sergilere katıldı. Dubai buluşmaları Ramazan Mushaf’ı projelerine dört defa iştirak etti, 2009-2013- 2015-2017 Medine Mushaf Buluşması’na katıldı. 2010. Cezayir Uluslararası Arap Hat Sanatı Festivali’ne katıldı 2013. Cezayir Uluslararası Arap Hat Sanatı Festivali’ne katıldı 2016. Trablusşam Arap Hat Sanatı Buluşması’na katıldı 2019. 2009 yılından itibaren sadece Hat sanatıyla meşgul olmaya başlamıştır. İstanbul'da ikamet etmektedir.

  TLSold
 • Hilye-i Şerife (Ketebesiz)-FINE ART BASKI
İçerik: Hilye-i Şerife
Çerçeve:34x44 cm Yazı:20x30 cm

  Lot No: 202

  Lot: 202

  Hilye-i Şerife (Ketebesiz)-FINE ART BASKI İçerik: Hilye-i Şerife Çerçeve:34x44 cm Yazı:20x30 cm

  TLSold
 • Hüseyin Konevi Öksüz-FINE ART BASKI
Tarih: H.1417
Çerçeve:38x40 cm Yazı:29x32 cm

  Lot No: 203

  Lot: 203

  Hüseyin Konevi Öksüz-FINE ART BASKI Tarih: H.1417 Çerçeve:38x40 cm Yazı:29x32 cm

  TLSold
 • Alak Suresi (Ketebesiz)-FINE ART BASKI
İçerik: Alak Suresi
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı 
Çerçeve:41x34 cm Yazı:29x23 cm

  Lot No: 204

  Lot: 204

  Alak Suresi (Ketebesiz)-FINE ART BASKI İçerik: Alak Suresi Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Çerçeve:41x34 cm Yazı:29x23 cm

  TLSold
 • Abdülhadi Erol Dönmez-FINE ART BASKI
İçerik: Nübüvvet Mührü
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Ölçü: 30x30 cm

Abdülhadi Erol Dönmez
1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1984 yılında Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu, aynı yıl Hüseyin Kutlu’dan sülüs - nesih yazı meşkine başladı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne kaydoldu. Lise yıllarında mûsikîye olan ilgisi fakülte yıllarında da devam etti. Yrd. Doç. Nuri Özcan’dan dînî mûsikî eğitimi aldı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılından itibaren M.Sadreddin Özçimi ve Ahmed Şahin'den ney dersleri aldı.

1990-1992 yıllarında Kadıköy Belediye Konservatuarı’nda Prof. Dr. Ruhi Ayangil’den mûsikî dersleri aldı. Dînî mûsikî topluluklarında nâyî ve ses sanatçısı olarak bulundu.
1993 yılında Hüseyin Kutlu’dan sülüs - nesih yazılarında icâzetnâme aldı. 1994-1998 yılları arasında Atatürk Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak vazife yaptı. Adana Sabancı Merkez Camii ve Japonya Tokyo Cami başta olmak üzere birçok camide ve yerli - yabancı koleksiyonlarda yazıları bulunmaktadır.

Topkapı Sarayı Süsleme Kursu, Türk Edebiyatı Vakfı ve Tarih- Kültür Araştırmaları Derneği’nde hat dersleri verdi. 2000 yılından beri BİKSAD'da hüsn-i hat hocalığı yapmaktadır.

  Lot No: 205

  Lot: 205

  Abdülhadi Erol Dönmez-FINE ART BASKI İçerik: Nübüvvet Mührü Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Ölçü: 30x30 cm Abdülhadi Erol Dönmez 1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1984 yılında Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu, aynı yıl Hüseyin Kutlu’dan sülüs - nesih yazı meşkine başladı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne kaydoldu. Lise yıllarında mûsikîye olan ilgisi fakülte yıllarında da devam etti. Yrd. Doç. Nuri Özcan’dan dînî mûsikî eğitimi aldı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılından itibaren M.Sadreddin Özçimi ve Ahmed Şahin'den ney dersleri aldı. 1990-1992 yıllarında Kadıköy Belediye Konservatuarı’nda Prof. Dr. Ruhi Ayangil’den mûsikî dersleri aldı. Dînî mûsikî topluluklarında nâyî ve ses sanatçısı olarak bulundu. 1993 yılında Hüseyin Kutlu’dan sülüs - nesih yazılarında icâzetnâme aldı. 1994-1998 yılları arasında Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak vazife yaptı. Adana Sabancı Merkez Camii ve Japonya Tokyo Cami başta olmak üzere birçok camide ve yerli - yabancı koleksiyonlarda yazıları bulunmaktadır. Topkapı Sarayı Süsleme Kursu, Türk Edebiyatı Vakfı ve Tarih- Kültür Araştırmaları Derneği’nde hat dersleri verdi. 2000 yılından beri BİKSAD'da hüsn-i hat hocalığı yapmaktadır.

  TLSold
 • Hüseyin-FINE ART BASKI
İçerik: Nas Suresi
Yazı Şekli: Sülüs Nesih
Ölçü: 32x30 cm

  Lot No: 206

  Lot: 206

  Hüseyin-FINE ART BASKI İçerik: Nas Suresi Yazı Şekli: Sülüs Nesih Ölçü: 32x30 cm

  TLSold
 • Hüseyin Kutlu-FINE ART BASKI
İçerik: Aşer-i Mubaşsere
Yazı Şekli: Celi Sülüs
Tarih: 1426
Ölçü: 30x30 cm

Hüseyin Kutlu
1949 yılında Konya'da doğdu. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 1968 - 1972 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Eskişehir Mihaliççık Merkez Vaizliğinde görev yaptı. 1976 - 2002 yılları arasında görev yaptığı Hekimoğlu Ali Paşa Camii İmam-Hatipliğinden emekli oldu. Hâmid Aytaç’tan 1974 yılında sülüs-nesih yazı icâzeti aldı. Uğur Derman’la talik meşk etti. Ürettiği pek çok eser çeşitli albümlerde yayımlandı, koleksiyonlarda yer aldı. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok mimari eserde imzası bulunan Kutlu, 1975 yılından bu yana 81 öğrencisine icâzet verdi. Biksad Sanat Atölyesinde çalışmalarını devam ettiren Kutlu, sanat seminerleri ile hüsnühat ve Osmanlı Türkçesi dersleri vermektedir.

  Lot No: 207

  Lot: 207

  Hüseyin Kutlu-FINE ART BASKI İçerik: Aşer-i Mubaşsere Yazı Şekli: Celi Sülüs Tarih: 1426 Ölçü: 30x30 cm Hüseyin Kutlu 1949 yılında Konya'da doğdu. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 1968 - 1972 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Eskişehir Mihaliççık Merkez Vaizliğinde görev yaptı. 1976 - 2002 yılları arasında görev yaptığı Hekimoğlu Ali Paşa Camii İmam-Hatipliğinden emekli oldu. Hâmid Aytaç’tan 1974 yılında sülüs-nesih yazı icâzeti aldı. Uğur Derman’la talik meşk etti. Ürettiği pek çok eser çeşitli albümlerde yayımlandı, koleksiyonlarda yer aldı. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok mimari eserde imzası bulunan Kutlu, 1975 yılından bu yana 81 öğrencisine icâzet verdi. Biksad Sanat Atölyesinde çalışmalarını devam ettiren Kutlu, sanat seminerleri ile hüsnühat ve Osmanlı Türkçesi dersleri vermektedir.

  TLSold
 • Ya Hafız Esması (Ketebesiz)-FINE ART BASKI
İçerik: "ya hafız esması"
Yazı Şekli:Celi Sülüs İstif
Tarih: 1426
Ölçü: Yazı:24x25 cm Çerçeve:35x37 cm

  Lot No: 208

  Lot: 208

  Ya Hafız Esması (Ketebesiz)-FINE ART BASKI İçerik: "ya hafız esması" Yazı Şekli:Celi Sülüs İstif Tarih: 1426 Ölçü: Yazı:24x25 cm Çerçeve:35x37 cm

  TLSold
 • Hüseyin Öksüz Konevi-FINE ART BASKI
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: 1419
Ölçü: 31x24 cm

Hüseyin Öksüz (Konevi)
1944’te Konya’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Konya’da tamamladı. İlkokuldan sonra üç yıl hafızlığa çalıştı. Ramazanlarda Konya camilerinde mukabele okudu, Mevlüd Cemiyetlerinde bulundu. 1970-80 yıllarında Mevlâna İhtifallerinde Mutrıp’da ney üfledi. 1966’da İstanbul’da Eczacılık tahsili sırasında (1968) Dünyaca tanınan Hattat HAMİD AYTAÇ’tan Sülüs-Nesih; MUSTAFA UĞUR DERMAN’dan da Ta’lik derslerine devam ederek icazet aldı. Konya’da 10 yıl eczacılık yaptı. İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI’nın (IRCICA) her üç yılda bir gerçekleştirdiği Uluslararası Hat Müsabakalarında, Dünya Birinciliği Dahil 5 ödül aldı. 1986 1. Uluslararası Hattat Hamid Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de birincilik, Celî Ta’lik’de I. Mansiyon, Celî Sülüs’te II. Mansiyon, 1989 II. Uluslararası Yakut ül Müsta’sımî Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de Mansiyon ve Nesih’de Mansiyon ödülleri kazandı. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmalı Sergilerinde ve yurtdışındaki sergilerde, çeşitli hat dallarında ödüller aldı. Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açtı ve çeşitli kuruluşlardan beratlar, plaketler aldı. Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli yerlerinde (ABD'de 1, Avustralya’da 2, Kazakistan’da 3, Kırgızistan’da 1, Hollanda’da 3, Almanya’da 2) camilerin yazılarını hazırladı. 2001’de Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluşuna öncülük etti ve öğretim üyesi oldu. Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün üç yıl başkanlığını yaptı. Burada dünya çapında başarılı hattatlar yetiştirdi. Üniversite ve kurslarda yirmiden fazla talebesine icazet verdi. 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü, 2012 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 2011 yılında Selçuk Üniversitesinden emekli oldu. 2013’te KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı oldu. Halen bu görevini devam ettirmektedir.

  Lot No: 209

  Lot: 209

  Hüseyin Öksüz Konevi-FINE ART BASKI Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: 1419 Ölçü: 31x24 cm Hüseyin Öksüz (Konevi) 1944’te Konya’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Konya’da tamamladı. İlkokuldan sonra üç yıl hafızlığa çalıştı. Ramazanlarda Konya camilerinde mukabele okudu, Mevlüd Cemiyetlerinde bulundu. 1970-80 yıllarında Mevlâna İhtifallerinde Mutrıp’da ney üfledi. 1966’da İstanbul’da Eczacılık tahsili sırasında (1968) Dünyaca tanınan Hattat HAMİD AYTAÇ’tan Sülüs-Nesih; MUSTAFA UĞUR DERMAN’dan da Ta’lik derslerine devam ederek icazet aldı. Konya’da 10 yıl eczacılık yaptı. İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI’nın (IRCICA) her üç yılda bir gerçekleştirdiği Uluslararası Hat Müsabakalarında, Dünya Birinciliği Dahil 5 ödül aldı. 1986 1. Uluslararası Hattat Hamid Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de birincilik, Celî Ta’lik’de I. Mansiyon, Celî Sülüs’te II. Mansiyon, 1989 II. Uluslararası Yakut ül Müsta’sımî Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de Mansiyon ve Nesih’de Mansiyon ödülleri kazandı. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmalı Sergilerinde ve yurtdışındaki sergilerde, çeşitli hat dallarında ödüller aldı. Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açtı ve çeşitli kuruluşlardan beratlar, plaketler aldı. Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli yerlerinde (ABD'de 1, Avustralya’da 2, Kazakistan’da 3, Kırgızistan’da 1, Hollanda’da 3, Almanya’da 2) camilerin yazılarını hazırladı. 2001’de Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluşuna öncülük etti ve öğretim üyesi oldu. Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün üç yıl başkanlığını yaptı. Burada dünya çapında başarılı hattatlar yetiştirdi. Üniversite ve kurslarda yirmiden fazla talebesine icazet verdi. 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü, 2012 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 2011 yılında Selçuk Üniversitesinden emekli oldu. 2013’te KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı oldu. Halen bu görevini devam ettirmektedir.

  TLSold
 • Ahmed Faris Rızk-FINE ART BASKI
İçerik: Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can verin. (Âl-i İmrân Sûresi 102. Ayet)
Ölçü: 45x40 cm

  Lot No: 210

  Lot: 210

  Ahmed Faris Rızk-FINE ART BASKI İçerik: Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can verin. (Âl-i İmrân Sûresi 102. Ayet) Ölçü: 45x40 cm

  TLSold
 • Said Abuzeroğlu-FINE ART BASKI
İçerik: Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. (Bakara Sûresi 153. Ayet)
Ölçü: 43x43 cm

Said Abuzeroğlu
1980 yinda Rusya Federasyonuna bağlı Başkurdistan Cumhuriyetinin başkenti Ufa'da doğdu. İlk,orta ve lise tahsilini memleketinde tamamladı. 2001 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul'da hattat Mümtaz Seçkin Durdu ile tanıştı, sülüs ve nesih yazılarını meşk etmeye başladı. Hocasının tavsiyesi üzerine hattat Hasan Çelebi'den ders çalışmaya başladı. 2004 yılında hocaları Hasan Çelebi ve Mümtaz Seçkin Durdu'dan sülüs ve nesih dallarında icazetini aldı. Halen İstanbul'da sayıları devam etmektedir.

  Lot No: 211

  Lot: 211

  Said Abuzeroğlu-FINE ART BASKI İçerik: Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. (Bakara Sûresi 153. Ayet) Ölçü: 43x43 cm Said Abuzeroğlu 1980 yinda Rusya Federasyonuna bağlı Başkurdistan Cumhuriyetinin başkenti Ufa'da doğdu. İlk,orta ve lise tahsilini memleketinde tamamladı. 2001 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul'da hattat Mümtaz Seçkin Durdu ile tanıştı, sülüs ve nesih yazılarını meşk etmeye başladı. Hocasının tavsiyesi üzerine hattat Hasan Çelebi'den ders çalışmaya başladı. 2004 yılında hocaları Hasan Çelebi ve Mümtaz Seçkin Durdu'dan sülüs ve nesih dallarında icazetini aldı. Halen İstanbul'da sayıları devam etmektedir.

  TLSold
 • Hüseyin Öksüz Konevi-FINE ART BASKI
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
İçerik: Tuğra Besmele-i Şerife
Tarih: 1421
Ölçü: 30x25 cm

Hüseyin Öksüz (Konevi)
1944’te Konya’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Konya’da tamamladı. İlkokuldan sonra üç yıl hafızlığa çalıştı. Ramazanlarda Konya camilerinde mukabele okudu, Mevlüd Cemiyetlerinde bulundu. 1970-80 yıllarında Mevlâna İhtifallerinde Mutrıp’da ney üfledi. 1966’da İstanbul’da Eczacılık tahsili sırasında (1968) Dünyaca tanınan Hattat HAMİD AYTAÇ’tan Sülüs-Nesih; MUSTAFA UĞUR DERMAN’dan da Ta’lik derslerine devam ederek icazet aldı. Konya’da 10 yıl eczacılık yaptı. İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI’nın (IRCICA) her üç yılda bir gerçekleştirdiği Uluslararası Hat Müsabakalarında, Dünya Birinciliği Dahil 5 ödül aldı. 1986 1. Uluslararası Hattat Hamid Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de birincilik, Celî Ta’lik’de I. Mansiyon, Celî Sülüs’te II. Mansiyon, 1989 II. Uluslararası Yakut ül Müsta’sımî Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de Mansiyon ve Nesih’de Mansiyon ödülleri kazandı. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmalı Sergilerinde ve yurtdışındaki sergilerde, çeşitli hat dallarında ödüller aldı. Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açtı ve çeşitli kuruluşlardan beratlar, plaketler aldı. Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli yerlerinde (ABD'de 1, Avustralya’da 2, Kazakistan’da 3, Kırgızistan’da 1, Hollanda’da 3, Almanya’da 2) camilerin yazılarını hazırladı. 2001’de Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluşuna öncülük etti ve öğretim üyesi oldu. Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün üç yıl başkanlığını yaptı. Burada dünya çapında başarılı hattatlar yetiştirdi. Üniversite ve kurslarda yirmiden fazla talebesine icazet verdi. 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü, 2012 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 2011 yılında Selçuk Üniversitesinden emekli oldu. 2013’te KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı oldu. Halen bu görevini devam ettirmektedir.

  Lot No: 212

  Lot: 212

  Hüseyin Öksüz Konevi-FINE ART BASKI Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı İçerik: Tuğra Besmele-i Şerife Tarih: 1421 Ölçü: 30x25 cm Hüseyin Öksüz (Konevi) 1944’te Konya’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Konya’da tamamladı. İlkokuldan sonra üç yıl hafızlığa çalıştı. Ramazanlarda Konya camilerinde mukabele okudu, Mevlüd Cemiyetlerinde bulundu. 1970-80 yıllarında Mevlâna İhtifallerinde Mutrıp’da ney üfledi. 1966’da İstanbul’da Eczacılık tahsili sırasında (1968) Dünyaca tanınan Hattat HAMİD AYTAÇ’tan Sülüs-Nesih; MUSTAFA UĞUR DERMAN’dan da Ta’lik derslerine devam ederek icazet aldı. Konya’da 10 yıl eczacılık yaptı. İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI’nın (IRCICA) her üç yılda bir gerçekleştirdiği Uluslararası Hat Müsabakalarında, Dünya Birinciliği Dahil 5 ödül aldı. 1986 1. Uluslararası Hattat Hamid Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de birincilik, Celî Ta’lik’de I. Mansiyon, Celî Sülüs’te II. Mansiyon, 1989 II. Uluslararası Yakut ül Müsta’sımî Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de Mansiyon ve Nesih’de Mansiyon ödülleri kazandı. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmalı Sergilerinde ve yurtdışındaki sergilerde, çeşitli hat dallarında ödüller aldı. Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açtı ve çeşitli kuruluşlardan beratlar, plaketler aldı. Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli yerlerinde (ABD'de 1, Avustralya’da 2, Kazakistan’da 3, Kırgızistan’da 1, Hollanda’da 3, Almanya’da 2) camilerin yazılarını hazırladı. 2001’de Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluşuna öncülük etti ve öğretim üyesi oldu. Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün üç yıl başkanlığını yaptı. Burada dünya çapında başarılı hattatlar yetiştirdi. Üniversite ve kurslarda yirmiden fazla talebesine icazet verdi. 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü, 2012 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 2011 yılında Selçuk Üniversitesinden emekli oldu. 2013’te KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı oldu. Halen bu görevini devam ettirmektedir.

  TLSold
 • Hüseyin Öksüz Konevi-FINE ART BASKI
İçerik: Allah (c.c), Muhammed (a.s)
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: Hicri 1419
Ölçü: 23x31 cm

Hüseyin Öksüz (Konevi)
1944’te Konya’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Konya’da tamamladı. İlkokuldan sonra üç yıl hafızlığa çalıştı. Ramazanlarda Konya camilerinde mukabele okudu, Mevlüd Cemiyetlerinde bulundu. 1970-80 yıllarında Mevlâna İhtifallerinde Mutrıp’da ney üfledi. 1966’da İstanbul’da Eczacılık tahsili sırasında (1968) Dünyaca tanınan Hattat HAMİD AYTAÇ’tan Sülüs-Nesih; MUSTAFA UĞUR DERMAN’dan da Ta’lik derslerine devam ederek icazet aldı. Konya’da 10 yıl eczacılık yaptı. İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI’nın (IRCICA) her üç yılda bir gerçekleştirdiği Uluslararası Hat Müsabakalarında, Dünya Birinciliği Dahil 5 ödül aldı. 1986 1. Uluslararası Hattat Hamid Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de birincilik, Celî Ta’lik’de I. Mansiyon, Celî Sülüs’te II. Mansiyon, 1989 II. Uluslararası Yakut ül Müsta’sımî Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de Mansiyon ve Nesih’de Mansiyon ödülleri kazandı. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmalı Sergilerinde ve yurtdışındaki sergilerde, çeşitli hat dallarında ödüller aldı. Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açtı ve çeşitli kuruluşlardan beratlar, plaketler aldı. Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli yerlerinde (ABD'de 1, Avustralya’da 2, Kazakistan’da 3, Kırgızistan’da 1, Hollanda’da 3, Almanya’da 2) camilerin yazılarını hazırladı. 2001’de Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluşuna öncülük etti ve öğretim üyesi oldu. Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün üç yıl başkanlığını yaptı. Burada dünya çapında başarılı hattatlar yetiştirdi. Üniversite ve kurslarda yirmiden fazla talebesine icazet verdi. 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü, 2012 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 2011 yılında Selçuk Üniversitesinden emekli oldu. 2013’te KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı oldu. Halen bu görevini devam ettirmektedir.

  Lot No: 213

  Lot: 213

  Hüseyin Öksüz Konevi-FINE ART BASKI İçerik: Allah (c.c), Muhammed (a.s) Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: Hicri 1419 Ölçü: 23x31 cm Hüseyin Öksüz (Konevi) 1944’te Konya’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Konya’da tamamladı. İlkokuldan sonra üç yıl hafızlığa çalıştı. Ramazanlarda Konya camilerinde mukabele okudu, Mevlüd Cemiyetlerinde bulundu. 1970-80 yıllarında Mevlâna İhtifallerinde Mutrıp’da ney üfledi. 1966’da İstanbul’da Eczacılık tahsili sırasında (1968) Dünyaca tanınan Hattat HAMİD AYTAÇ’tan Sülüs-Nesih; MUSTAFA UĞUR DERMAN’dan da Ta’lik derslerine devam ederek icazet aldı. Konya’da 10 yıl eczacılık yaptı. İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI’nın (IRCICA) her üç yılda bir gerçekleştirdiği Uluslararası Hat Müsabakalarında, Dünya Birinciliği Dahil 5 ödül aldı. 1986 1. Uluslararası Hattat Hamid Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de birincilik, Celî Ta’lik’de I. Mansiyon, Celî Sülüs’te II. Mansiyon, 1989 II. Uluslararası Yakut ül Müsta’sımî Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de Mansiyon ve Nesih’de Mansiyon ödülleri kazandı. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmalı Sergilerinde ve yurtdışındaki sergilerde, çeşitli hat dallarında ödüller aldı. Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açtı ve çeşitli kuruluşlardan beratlar, plaketler aldı. Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli yerlerinde (ABD'de 1, Avustralya’da 2, Kazakistan’da 3, Kırgızistan’da 1, Hollanda’da 3, Almanya’da 2) camilerin yazılarını hazırladı. 2001’de Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluşuna öncülük etti ve öğretim üyesi oldu. Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün üç yıl başkanlığını yaptı. Burada dünya çapında başarılı hattatlar yetiştirdi. Üniversite ve kurslarda yirmiden fazla talebesine icazet verdi. 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü, 2012 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 2011 yılında Selçuk Üniversitesinden emekli oldu. 2013’te KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı oldu. Halen bu görevini devam ettirmektedir.

  TLSold
 • Hüseyin Öksüz Konevi-FINE ART BASKI
İçerik: Fatiha Suresi
Yazı Şekli: Talik Yazı
Ölçü: 27x36 cm

Hüseyin Öksüz (Konevi)
1944’te Konya’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Konya’da tamamladı. İlkokuldan sonra üç yıl hafızlığa çalıştı. Ramazanlarda Konya camilerinde mukabele okudu, Mevlüd Cemiyetlerinde bulundu. 1970-80 yıllarında Mevlâna İhtifallerinde Mutrıp’da ney üfledi. 1966’da İstanbul’da Eczacılık tahsili sırasında (1968) Dünyaca tanınan Hattat HAMİD AYTAÇ’tan Sülüs-Nesih; MUSTAFA UĞUR DERMAN’dan da Ta’lik derslerine devam ederek icazet aldı. Konya’da 10 yıl eczacılık yaptı. İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI’nın (IRCICA) her üç yılda bir gerçekleştirdiği Uluslararası Hat Müsabakalarında, Dünya Birinciliği Dahil 5 ödül aldı. 1986 1. Uluslararası Hattat Hamid Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de birincilik, Celî Ta’lik’de I. Mansiyon, Celî Sülüs’te II. Mansiyon, 1989 II. Uluslararası Yakut ül Müsta’sımî Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de Mansiyon ve Nesih’de Mansiyon ödülleri kazandı. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmalı Sergilerinde ve yurtdışındaki sergilerde, çeşitli hat dallarında ödüller aldı. Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açtı ve çeşitli kuruluşlardan beratlar, plaketler aldı. Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli yerlerinde (ABD'de 1, Avustralya’da 2, Kazakistan’da 3, Kırgızistan’da 1, Hollanda’da 3, Almanya’da 2) camilerin yazılarını hazırladı. 2001’de Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluşuna öncülük etti ve öğretim üyesi oldu. Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün üç yıl başkanlığını yaptı. Burada dünya çapında başarılı hattatlar yetiştirdi. Üniversite ve kurslarda yirmiden fazla talebesine icazet verdi. 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü, 2012 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 2011 yılında Selçuk Üniversitesinden emekli oldu. 2013’te KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı oldu. Halen bu görevini devam ettirmektedir.

  Lot No: 214

  Lot: 214

  Hüseyin Öksüz Konevi-FINE ART BASKI İçerik: Fatiha Suresi Yazı Şekli: Talik Yazı Ölçü: 27x36 cm Hüseyin Öksüz (Konevi) 1944’te Konya’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Konya’da tamamladı. İlkokuldan sonra üç yıl hafızlığa çalıştı. Ramazanlarda Konya camilerinde mukabele okudu, Mevlüd Cemiyetlerinde bulundu. 1970-80 yıllarında Mevlâna İhtifallerinde Mutrıp’da ney üfledi. 1966’da İstanbul’da Eczacılık tahsili sırasında (1968) Dünyaca tanınan Hattat HAMİD AYTAÇ’tan Sülüs-Nesih; MUSTAFA UĞUR DERMAN’dan da Ta’lik derslerine devam ederek icazet aldı. Konya’da 10 yıl eczacılık yaptı. İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI’nın (IRCICA) her üç yılda bir gerçekleştirdiği Uluslararası Hat Müsabakalarında, Dünya Birinciliği Dahil 5 ödül aldı. 1986 1. Uluslararası Hattat Hamid Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de birincilik, Celî Ta’lik’de I. Mansiyon, Celî Sülüs’te II. Mansiyon, 1989 II. Uluslararası Yakut ül Müsta’sımî Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de Mansiyon ve Nesih’de Mansiyon ödülleri kazandı. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmalı Sergilerinde ve yurtdışındaki sergilerde, çeşitli hat dallarında ödüller aldı. Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açtı ve çeşitli kuruluşlardan beratlar, plaketler aldı. Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli yerlerinde (ABD'de 1, Avustralya’da 2, Kazakistan’da 3, Kırgızistan’da 1, Hollanda’da 3, Almanya’da 2) camilerin yazılarını hazırladı. 2001’de Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluşuna öncülük etti ve öğretim üyesi oldu. Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün üç yıl başkanlığını yaptı. Burada dünya çapında başarılı hattatlar yetiştirdi. Üniversite ve kurslarda yirmiden fazla talebesine icazet verdi. 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü, 2012 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 2011 yılında Selçuk Üniversitesinden emekli oldu. 2013’te KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı oldu. Halen bu görevini devam ettirmektedir.

  TLSold
 • Hüseyin Öksüz Konevi-FINE ART BASKI
İçerik: Esma-ül Hüsna, İcaze Hattı
Tarih: H. 1406
Ölçü: 26x34 cm

Hüseyin Öksüz (Konevi)
1944’te Konya’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Konya’da tamamladı. İlkokuldan sonra üç yıl hafızlığa çalıştı. Ramazanlarda Konya camilerinde mukabele okudu, Mevlüd Cemiyetlerinde bulundu. 1970-80 yıllarında Mevlâna İhtifallerinde Mutrıp’da ney üfledi. 1966’da İstanbul’da Eczacılık tahsili sırasında (1968) Dünyaca tanınan Hattat HAMİD AYTAÇ’tan Sülüs-Nesih; MUSTAFA UĞUR DERMAN’dan da Ta’lik derslerine devam ederek icazet aldı. Konya’da 10 yıl eczacılık yaptı. İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI’nın (IRCICA) her üç yılda bir gerçekleştirdiği Uluslararası Hat Müsabakalarında, Dünya Birinciliği Dahil 5 ödül aldı. 1986 1. Uluslararası Hattat Hamid Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de birincilik, Celî Ta’lik’de I. Mansiyon, Celî Sülüs’te II. Mansiyon, 1989 II. Uluslararası Yakut ül Müsta’sımî Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de Mansiyon ve Nesih’de Mansiyon ödülleri kazandı. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmalı Sergilerinde ve yurtdışındaki sergilerde, çeşitli hat dallarında ödüller aldı. Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açtı ve çeşitli kuruluşlardan beratlar, plaketler aldı. Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli yerlerinde (ABD'de 1, Avustralya’da 2, Kazakistan’da 3, Kırgızistan’da 1, Hollanda’da 3, Almanya’da 2) camilerin yazılarını hazırladı. 2001’de Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluşuna öncülük etti ve öğretim üyesi oldu. Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün üç yıl başkanlığını yaptı. Burada dünya çapında başarılı hattatlar yetiştirdi. Üniversite ve kurslarda yirmiden fazla talebesine icazet verdi. 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü, 2012 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 2011 yılında Selçuk Üniversitesinden emekli oldu. 2013’te KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı oldu. Halen bu görevini devam ettirmektedir.

  Lot No: 215

  Lot: 215

  Hüseyin Öksüz Konevi-FINE ART BASKI İçerik: Esma-ül Hüsna, İcaze Hattı Tarih: H. 1406 Ölçü: 26x34 cm Hüseyin Öksüz (Konevi) 1944’te Konya’da doğdu. İlk ve orta tahsilini Konya’da tamamladı. İlkokuldan sonra üç yıl hafızlığa çalıştı. Ramazanlarda Konya camilerinde mukabele okudu, Mevlüd Cemiyetlerinde bulundu. 1970-80 yıllarında Mevlâna İhtifallerinde Mutrıp’da ney üfledi. 1966’da İstanbul’da Eczacılık tahsili sırasında (1968) Dünyaca tanınan Hattat HAMİD AYTAÇ’tan Sülüs-Nesih; MUSTAFA UĞUR DERMAN’dan da Ta’lik derslerine devam ederek icazet aldı. Konya’da 10 yıl eczacılık yaptı. İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI’nın (IRCICA) her üç yılda bir gerçekleştirdiği Uluslararası Hat Müsabakalarında, Dünya Birinciliği Dahil 5 ödül aldı. 1986 1. Uluslararası Hattat Hamid Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de birincilik, Celî Ta’lik’de I. Mansiyon, Celî Sülüs’te II. Mansiyon, 1989 II. Uluslararası Yakut ül Müsta’sımî Hat Yarışması’nda Celî Dîvânî’de Mansiyon ve Nesih’de Mansiyon ödülleri kazandı. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmalı Sergilerinde ve yurtdışındaki sergilerde, çeşitli hat dallarında ödüller aldı. Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açtı ve çeşitli kuruluşlardan beratlar, plaketler aldı. Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli yerlerinde (ABD'de 1, Avustralya’da 2, Kazakistan’da 3, Kırgızistan’da 1, Hollanda’da 3, Almanya’da 2) camilerin yazılarını hazırladı. 2001’de Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluşuna öncülük etti ve öğretim üyesi oldu. Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün üç yıl başkanlığını yaptı. Burada dünya çapında başarılı hattatlar yetiştirdi. Üniversite ve kurslarda yirmiden fazla talebesine icazet verdi. 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü, 2012 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 2011 yılında Selçuk Üniversitesinden emekli oldu. 2013’te KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı oldu. Halen bu görevini devam ettirmektedir.

  TLSold
 • Mehmet Memiş-FINE ART BASKI
İçerik: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü'l-emre de. (Nisâ Sûresi 59. Ayet)
Ölçü: 43x43 cm

  Lot No: 216

  Lot: 216

  Mehmet Memiş-FINE ART BASKI İçerik: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü'l-emre de. (Nisâ Sûresi 59. Ayet) Ölçü: 43x43 cm

  TLSold
 • Seramik-İçerik: "Bismillahirrahmanirrahim"
Çap: 19 cm

  Lot No: 217

  Lot: 217

  Seramik-İçerik: "Bismillahirrahmanirrahim" Çap: 19 cm

  TLSold
 • El Yapımı Seramik-İçerik: "Allah C.C."
Çap: 24 cm

  Lot No: 218

  Lot: 218

  El Yapımı Seramik-İçerik: "Allah C.C." Çap: 24 cm

  TLSold
 • Hilmi Karasakal-İçerik: “Hiç”
Yazı Şekli: Celi Sülüs 
Tarih: H.1418
Çerçeve: 29x23 cm

  Lot No: 219

  Lot: 219

  Hilmi Karasakal-İçerik: “Hiç” Yazı Şekli: Celi Sülüs Tarih: H.1418 Çerçeve: 29x23 cm

  TLSold
 • Erol Alan (Merici)-İçerik: "Ya Muğni” “Ey Zengin Olan Allahım”
Yazı Şekli: Celi Sülüs 
Tarih: H.1442 
Çerçeve: 20x18 cm 
Not: Edirne Meriç Kazasından

  Lot No: 220

  Lot: 220

  Erol Alan (Merici)-İçerik: "Ya Muğni” “Ey Zengin Olan Allahım” Yazı Şekli: Celi Sülüs Tarih: H.1442 Çerçeve: 20x18 cm Not: Edirne Meriç Kazasından

  TLSold
 • Erol Alan (Merici)-İçerik: “Çifte Vav” “Ey Zengin Olan Allahım”
Yazı Şekli: Celi Sülüs 
Tarih: H.1442 
Çerçeve: 21x15 cm 
Not: 
Kırmızı-Siyah mürekkeple yazılmıştır.
Edirne Meriç Kazasından

  Lot No: 221

  Lot: 221

  Erol Alan (Merici)-İçerik: “Çifte Vav” “Ey Zengin Olan Allahım” Yazı Şekli: Celi Sülüs Tarih: H.1442 Çerçeve: 21x15 cm Not: Kırmızı-Siyah mürekkeple yazılmıştır. Edirne Meriç Kazasından

  TLSold
 • Erol Alan (Merici)-İçerik: "Çarkı Felek Formunda Altılı Vavlar” 
Yazı Şekli: Celi Sülüs 
Tarih: H.1443
Çerçeve: 20x17 cm 
Not: Kırmızı-Siyah mürekkeple yazılmıştır.
Edirne Meriç Kazasından

  Lot No: 222

  Lot: 222

  Erol Alan (Merici)-İçerik: "Çarkı Felek Formunda Altılı Vavlar” Yazı Şekli: Celi Sülüs Tarih: H.1443 Çerçeve: 20x17 cm Not: Kırmızı-Siyah mürekkeple yazılmıştır. Edirne Meriç Kazasından

  TLSold
 • Hilmi Karasakal-İçerik: "Maşallah-ü Kane" "Allah'ın dediği olur."
Yazı Şekli: Nesih Yazı
Ebru: Hikmet Barutçugil
Ölçü: 28x17 cm

  Lot No: 223

  Lot: 223

  Hilmi Karasakal-İçerik: "Maşallah-ü Kane" "Allah'ın dediği olur." Yazı Şekli: Nesih Yazı Ebru: Hikmet Barutçugil Ölçü: 28x17 cm

  TLSold
 • Caner Özek-İçerik: "Muhammet S.A.V."
Ölçü: 13x13 cm

  Lot No: 224

  Lot: 224

  Caner Özek-İçerik: "Muhammet S.A.V." Ölçü: 13x13 cm

  TLSold
 • Caner Özek-İçerik: "Allah C.C."
Ölçü: 13x13 cm

  Lot No: 225

  Lot: 225

  Caner Özek-İçerik: "Allah C.C." Ölçü: 13x13 cm

  TLSold
 • Yusuf Sezer-Yazı Şekli: Sülüs Meşk Yazı
Tarih: H.1414
Çerçeve: 29x23 cm 
Ebru: Yunus Özel 

Hafız Yusuf Sezer
15 Temmuz 1961 tarihinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Baltacak köyünde doğmuştur. İlk tahsilini köyünde Şenlikpazarı Nahiyesinde tamamlamıştır. İlk tahsilini bitirdikten sonra bir yıl içinde hafız olmuştur. 1981 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa İmam Hatip okulundan mezun olmuştur. Sanatçı, evli ve iki çocuk babasıdır.Hat sanatıyla ilgilenmeye, abisinin kalemleriyle mürekkebe parmak batırıp tatmakla başlamıştır. Nuruosmaniye Camii baş müezzini Hafız Recep Berk'ten 1972 yılında ilk hat dersini almıştır. Bu dersler, Recep Berk'in 1978 yılında vefatına kadar devam etmiştir.Recep Berk, 1977 yılında Üstad Hamit Aytaç'tan ders alması için onu tavsiye etmiştir. Sırasıyla sülüs, muhakkak, reyhani, icaze, tevkii ve tuğra çalışmalarını takip etmiş ve 1980 yılında icazetini almaya hak kazanmıştır. Hamid Aytaç hocadan helallik istediğinde, hocası tarafından "Evlat, Hat sanatına hizmet edersen hakkımı helâl ederim. Bırakırsan kıyamette 10 parmağım yakanda olduğu halde senden davacı olurum." şeklinde bir vasiyet ile hattatlık çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

  Lot No: 226

  Lot: 226

  Yusuf Sezer-Yazı Şekli: Sülüs Meşk Yazı Tarih: H.1414 Çerçeve: 29x23 cm Ebru: Yunus Özel Hafız Yusuf Sezer 15 Temmuz 1961 tarihinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Baltacak köyünde doğmuştur. İlk tahsilini köyünde Şenlikpazarı Nahiyesinde tamamlamıştır. İlk tahsilini bitirdikten sonra bir yıl içinde hafız olmuştur. 1981 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa İmam Hatip okulundan mezun olmuştur. Sanatçı, evli ve iki çocuk babasıdır.Hat sanatıyla ilgilenmeye, abisinin kalemleriyle mürekkebe parmak batırıp tatmakla başlamıştır. Nuruosmaniye Camii baş müezzini Hafız Recep Berk'ten 1972 yılında ilk hat dersini almıştır. Bu dersler, Recep Berk'in 1978 yılında vefatına kadar devam etmiştir.Recep Berk, 1977 yılında Üstad Hamit Aytaç'tan ders alması için onu tavsiye etmiştir. Sırasıyla sülüs, muhakkak, reyhani, icaze, tevkii ve tuğra çalışmalarını takip etmiş ve 1980 yılında icazetini almaya hak kazanmıştır. Hamid Aytaç hocadan helallik istediğinde, hocası tarafından "Evlat, Hat sanatına hizmet edersen hakkımı helâl ederim. Bırakırsan kıyamette 10 parmağım yakanda olduğu halde senden davacı olurum." şeklinde bir vasiyet ile hattatlık çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

  TLSold
 • Hilmi Karasakal-Yazı Şekli: Sülüs Meşk Yazı
Çerçeve: 35x25 cm

  Lot No: 227

  Lot: 227

  Hilmi Karasakal-Yazı Şekli: Sülüs Meşk Yazı Çerçeve: 35x25 cm

  TLSold
 • Hafız Yusuf Sezer-Yazı Şekli: Sülüs Meşk Yazı
Tarih: 1414
Ebru ve Uygulama: Yunus Özer
Ölçü:29x22 cm

  Lot No: 228

  Lot: 228

  Hafız Yusuf Sezer-Yazı Şekli: Sülüs Meşk Yazı Tarih: 1414 Ebru ve Uygulama: Yunus Özer Ölçü:29x22 cm

  TLSold
 • Caner Özek-İçerik: Elif Harfi
Ölçü: 17x65 cm

  Lot No: 229

  Lot: 229

  Caner Özek-İçerik: Elif Harfi Ölçü: 17x65 cm

  TLSold
 • Süleyman Berk-Baskı
33x19 cm

  Lot No: 230

  Lot: 230

  Süleyman Berk-Baskı 33x19 cm

  TLSold
 • Süleyman Berk-Baskı
33x19 cm

  Lot No: 231

  Lot: 231

  Süleyman Berk-Baskı 33x19 cm

  TLSold
 • Süleyman Berk-Baskı
Ölçü: 33x19 cm

  Lot No: 232

  Lot: 232

  Süleyman Berk-Baskı Ölçü: 33x19 cm

  TLSold
 • Hilmi Karasakal-Ölçü: 50x10 cm

  Lot No: 233

  Lot: 233

  Hilmi Karasakal-Ölçü: 50x10 cm

  TLSold
 • Kerküki-İçerik: Allah c.c. Muhammed s.a.v.
Tarih: H. 1431 
Ebru: Hikmet Barutçugil
Çerçeve: 17x17 cm

  Lot No: 234

  Lot: 234

  Kerküki-İçerik: Allah c.c. Muhammed s.a.v. Tarih: H. 1431 Ebru: Hikmet Barutçugil Çerçeve: 17x17 cm

  TLSold
 • Osman Yayla-İçerik: “Ya Refiku”
“Ey (Arkadaş) olan Allahım”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Çerçeve: 13x12 cm 
Not: Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  Lot No: 235

  Lot: 235

  Osman Yayla-İçerik: “Ya Refiku” “Ey (Arkadaş) olan Allahım” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Çerçeve: 13x12 cm Not: Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  TLSold
 • Osman Yayla-İçerik: “Ya Mûfi”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Çerçeve: 13x12 cm 
Not: 
Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  Lot No: 236

  Lot: 236

  Osman Yayla-İçerik: “Ya Mûfi” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Çerçeve: 13x12 cm Not: Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  TLSold
 • Osman Yayla-İçerik: “Yâ Kâlî”
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Çerçeve: 13x11 cm 
Not: Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  Lot No: 237

  Lot: 237

  Osman Yayla-İçerik: “Yâ Kâlî” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Çerçeve: 13x11 cm Not: Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  TLSold
 • Nur-İçerik: Anahtar formunda Nur ketebeli hat
Çerçeve: 23x36 cm

  Lot No: 238

  Lot: 238

  Nur-İçerik: Anahtar formunda Nur ketebeli hat Çerçeve: 23x36 cm

  TLSold
 • Yüksel Yaşar-İçerik: “Besmele”
Çerçeve: 40x20 cm

  Lot No: 239

  Lot: 239

  Yüksel Yaşar-İçerik: “Besmele” Çerçeve: 40x20 cm

  TLSold
 • Yüksel Yaşar-Çerçeve: 40x20 cm

  Lot No: 240

  Lot: 240

  Yüksel Yaşar-Çerçeve: 40x20 cm

  TLSold
 • Yusuf Sezer-İçerik: “Tuğra”
Ketebe: Hafız Yusuf Sezer
Çerçeve: 25x18 cm

Hafız Yusuf Sezer
15 Temmuz 1961 tarihinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Baltacak köyünde doğmuştur. İlk tahsilini köyünde Şenlikpazarı Nahiyesinde tamamlamıştır. İlk tahsilini bitirdikten sonra bir yıl içinde hafız olmuştur. 1981 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa İmam Hatip okulundan mezun olmuştur. Sanatçı, evli ve iki çocuk babasıdır.Hat sanatıyla ilgilenmeye, abisinin kalemleriyle mürekkebe parmak batırıp tatmakla başlamıştır. Nuruosmaniye Camii baş müezzini Hafız Recep Berk'ten 1972 yılında ilk hat dersini almıştır. Bu dersler, Recep Berk'in 1978 yılında vefatına kadar devam etmiştir.Recep Berk, 1977 yılında Üstad Hamit Aytaç'tan ders alması için onu tavsiye etmiştir. Sırasıyla sülüs, muhakkak, reyhani, icaze, tevkii ve tuğra çalışmalarını takip etmiş ve 1980 yılında icazetini almaya hak kazanmıştır. Hamid Aytaç hocadan helallik istediğinde, hocası tarafından "Evlat, Hat sanatına hizmet edersen hakkımı helâl ederim. Bırakırsan kıyamette 10 parmağım yakanda olduğu halde senden davacı olurum." şeklinde bir vasiyet ile hattatlık çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

  Lot No: 241

  Lot: 241

  Yusuf Sezer-İçerik: “Tuğra” Ketebe: Hafız Yusuf Sezer Çerçeve: 25x18 cm Hafız Yusuf Sezer 15 Temmuz 1961 tarihinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Baltacak köyünde doğmuştur. İlk tahsilini köyünde Şenlikpazarı Nahiyesinde tamamlamıştır. İlk tahsilini bitirdikten sonra bir yıl içinde hafız olmuştur. 1981 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa İmam Hatip okulundan mezun olmuştur. Sanatçı, evli ve iki çocuk babasıdır.Hat sanatıyla ilgilenmeye, abisinin kalemleriyle mürekkebe parmak batırıp tatmakla başlamıştır. Nuruosmaniye Camii baş müezzini Hafız Recep Berk'ten 1972 yılında ilk hat dersini almıştır. Bu dersler, Recep Berk'in 1978 yılında vefatına kadar devam etmiştir.Recep Berk, 1977 yılında Üstad Hamit Aytaç'tan ders alması için onu tavsiye etmiştir. Sırasıyla sülüs, muhakkak, reyhani, icaze, tevkii ve tuğra çalışmalarını takip etmiş ve 1980 yılında icazetini almaya hak kazanmıştır. Hamid Aytaç hocadan helallik istediğinde, hocası tarafından "Evlat, Hat sanatına hizmet edersen hakkımı helâl ederim. Bırakırsan kıyamette 10 parmağım yakanda olduğu halde senden davacı olurum." şeklinde bir vasiyet ile hattatlık çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

  TLSold
 • Osman Yayla-İçerik: “Yâ Karibu”
“Ey (bizlere) yakın olan Allahım!” 
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Çerçeve: 13x10 cm
Not: Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  Lot No: 242

  Lot: 242

  Osman Yayla-İçerik: “Yâ Karibu” “Ey (bizlere) yakın olan Allahım!” Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Çerçeve: 13x10 cm Not: Trabzonlu Hattat Osman Yayla

  TLSold
 • Erol Alan (Merici)-İçerik: “Besmele-i Şerife”
Yazı Şekli: Sülüs Yazı
Tarih: H.1439
Ölçü: 34x11 cm

  Lot No: 243

  Lot: 243

  Erol Alan (Merici)-İçerik: “Besmele-i Şerife” Yazı Şekli: Sülüs Yazı Tarih: H.1439 Ölçü: 34x11 cm

  TLSold
 • Ahmet Yazıcı-İçerik: “Çift Vav”
Yazı Şekli: Celi Sülüs yazı
Tarih: H. 1441
Çerçeve: 13x16 cm

  Lot No: 244

  Lot: 244

  Ahmet Yazıcı-İçerik: “Çift Vav” Yazı Şekli: Celi Sülüs yazı Tarih: H. 1441 Çerçeve: 13x16 cm

  TLSold
 • Erol Alan (Merici)-İçerik: Çarkı Felek Formunda 6’lı vav’lar
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H. 1443
Çerçeve: 20x17 cm
Not: Edirne Kazasından Hattat Erol Alan

  Lot No: 245

  Lot: 245

  Erol Alan (Merici)-İçerik: Çarkı Felek Formunda 6’lı vav’lar Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı Tarih: H. 1443 Çerçeve: 20x17 cm Not: Edirne Kazasından Hattat Erol Alan

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: “Ya Müstean”
Ölçü: 15x21 cm

  Lot No: 246

  Lot: 246

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: “Ya Müstean” Ölçü: 15x21 cm

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: “Allah” 
Yazı Şekli: Modern
Ölçü: 14x21 cm

  Lot No: 247

  Lot: 247

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: “Allah” Yazı Şekli: Modern Ölçü: 14x21 cm

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik:“Nas Suresi”
Yazı Şekli: Nesih
Ölçü: 21x15 cm

  Lot No: 248

  Lot: 248

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik:“Nas Suresi” Yazı Şekli: Nesih Ölçü: 21x15 cm

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: “Allah c.c Muhammed s.a.v.”
Ölçü: 15x21 cm

  Lot No: 249

  Lot: 249

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: “Allah c.c Muhammed s.a.v.” Ölçü: 15x21 cm

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: “Ya Şafi”
Ölçü: 15x21 cm

  Lot No: 250

  Lot: 250

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: “Ya Şafi” Ölçü: 15x21 cm

  TLSold
 • İranlı Hattat-Yazı Şekli: Talik Meşk (Farsça)
ölçü: 67x47 cm

  Lot No: 251

  Lot: 251

  İranlı Hattat-Yazı Şekli: Talik Meşk (Farsça) ölçü: 67x47 cm

  TLSold
 • İranlı Hattat-Yazı Şekli: Talik Meşk (Farsça)
Ölçü: 67x47 cm

  Lot No: 252

  Lot: 252

  İranlı Hattat-Yazı Şekli: Talik Meşk (Farsça) Ölçü: 67x47 cm

  TLSold
 • Muhammed Mağ-İçerik: "Ya Vedud"
Ebru: Fuad Başar
Yazı: 48x34 Çerçeve: 61x47 cm

  Lot No: 253

  Lot: 253

  Muhammed Mağ-İçerik: "Ya Vedud" Ebru: Fuad Başar Yazı: 48x34 Çerçeve: 61x47 cm

  TLSold
 • Muhammed Mağ-İçerik: "Maşallah"
Ebru: Fuad Başar
Yazı: 33x48 cm Çerçeve: 45x60 cm

  Lot No: 254

  Lot: 254

  Muhammed Mağ-İçerik: "Maşallah" Ebru: Fuad Başar Yazı: 33x48 cm Çerçeve: 45x60 cm

  TLSold
 • Muhammed Mağ-İçerik: "Ya Latif"
Ebru: Fuad Başar
Yazı: 47x35 cm Çerçeve:60x47 cm

  Lot No: 255

  Lot: 255

  Muhammed Mağ-İçerik: "Ya Latif" Ebru: Fuad Başar Yazı: 47x35 cm Çerçeve:60x47 cm

  TLSold
 • Muhammed Mağ-İçerik: "Barekallah"
Ebru: Fuad Başar
Yazı: 33x48 cm Çerçeve:45x61 cm

  Lot No: 256

  Lot: 256

  Muhammed Mağ-İçerik: "Barekallah" Ebru: Fuad Başar Yazı: 33x48 cm Çerçeve:45x61 cm

  TLSold
 • Muhammed Mağ-İçerik: "Bismillah"
Ebru: Fuad Başar
Yazı: 48x33 cm Çerçeve:61x47 cm

  Lot No: 257

  Lot: 257

  Muhammed Mağ-İçerik: "Bismillah" Ebru: Fuad Başar Yazı: 48x33 cm Çerçeve:61x47 cm

  TLSold
 • Küçük Ayasofya Sanat Galerisi Özel Koleksiyonu-Küçük Ayasofya Sanat Galerisi Özel Koleksiyonu
Levha Serisi-1
Yazı Şekli: Celi Sülüs Levha
İçerik: “Ya Hazret-i Sa’d ibn-i Vakkas”
Mahmut Celalettin 1202
Not: Bu eser; %100 Pamuktan asitsiz olarak üretilmiş ve yüzeyine çift kat yumurta aharı yapılmış el yapımı kağıda sınırlı sayıda 500 adet tıpkı basım yapılmıştır.
Tıpkı Basım No: 72
Yazı: 34x46 cm Çerçeve:48x59 cm

  Lot No: 258

  Lot: 258

  Küçük Ayasofya Sanat Galerisi Özel Koleksiyonu-Küçük Ayasofya Sanat Galerisi Özel Koleksiyonu Levha Serisi-1 Yazı Şekli: Celi Sülüs Levha İçerik: “Ya Hazret-i Sa’d ibn-i Vakkas” Mahmut Celalettin 1202 Not: Bu eser; %100 Pamuktan asitsiz olarak üretilmiş ve yüzeyine çift kat yumurta aharı yapılmış el yapımı kağıda sınırlı sayıda 500 adet tıpkı basım yapılmıştır. Tıpkı Basım No: 72 Yazı: 34x46 cm Çerçeve:48x59 cm

  TLSold
 • Montani Efendi-İçerik: Osmanlı Motifleri 
Not: Klişe ve Basımını Mösyö Sabah hazırlamış ve yaptırmıştır. 
Ölçü: 29x29 cm

  Lot No: 259

  Lot: 259

  Montani Efendi-İçerik: Osmanlı Motifleri Not: Klişe ve Basımını Mösyö Sabah hazırlamış ve yaptırmıştır. Ölçü: 29x29 cm

  TLSold
 • Montani Efendi-1870 yılı Ermeni Mimar Montani Efendi çizimleri
Ölçü:24x36 cm

  Lot No: 260

  Lot: 260

  Montani Efendi-1870 yılı Ermeni Mimar Montani Efendi çizimleri Ölçü:24x36 cm

  TLSold
 • Muhammet Mağ-İçerik: Lale ebru zemin üzerine halker tekniğinde tezyin edilen bu çalışma Muhammet Mağ tarafından tek olarak yapılmıştır. 
İç: 18x18 cm Dış:32x32 cm

  Lot No: 261

  Lot: 261

  Muhammet Mağ-İçerik: Lale ebru zemin üzerine halker tekniğinde tezyin edilen bu çalışma Muhammet Mağ tarafından tek olarak yapılmıştır. İç: 18x18 cm Dış:32x32 cm

  TLSold
 • Beyazıt Cami ve Meydanı (Ketebesiz)-İçerik: Altın kalemli kitap kağıdı üzerine Beyazıt Cami ve meydanı konulu
İç:29x17 Dış:47x35 cm

  Lot No: 262

  Lot: 262

  Beyazıt Cami ve Meydanı (Ketebesiz)-İçerik: Altın kalemli kitap kağıdı üzerine Beyazıt Cami ve meydanı konulu İç:29x17 Dış:47x35 cm

  TLSold
 • Taner Erdem-İçerik: "Gel Ne Olursan Ol Yine Gel!" Hz. Mevlana
İç: 19x26 cm Dış: 30x38 cm

  Lot No: 263

  Lot: 263

  Taner Erdem-İçerik: "Gel Ne Olursan Ol Yine Gel!" Hz. Mevlana İç: 19x26 cm Dış: 30x38 cm

  TLSold
 • Rabiiyessir Duası (Ketebesiz)-İçerik: "Rabiiyessir Duası"
Yazı: 23x8 cm Çerçeve: 33x18 cm

  Lot No: 264

  Lot: 264

  Rabiiyessir Duası (Ketebesiz)-İçerik: "Rabiiyessir Duası" Yazı: 23x8 cm Çerçeve: 33x18 cm

  TLSold
 • Rık'a Yazı (Ketebesiz)-İçerik: "Hak tecelli eyleyince her işi asaan eder
Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder"
Yazı Şekli: Rık'a yazı 
Yazı: 24x13 Çerçeve: 37x24 cm

  Lot No: 265

  Lot: 265

  Rık'a Yazı (Ketebesiz)-İçerik: "Hak tecelli eyleyince her işi asaan eder Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder" Yazı Şekli: Rık'a yazı Yazı: 24x13 Çerçeve: 37x24 cm

  TLSold
 • Fatih Uzun-İçerik: Eski kağıt üzerine minyatür arkası el yazması büyük boy
Yazı Şekli: Minyatür Sanatı
Tarih: 2010
Çerçeve: 58x33 cm Yazı: 41x16 cm

  Lot No: 266

  Lot: 266

  Fatih Uzun-İçerik: Eski kağıt üzerine minyatür arkası el yazması büyük boy Yazı Şekli: Minyatür Sanatı Tarih: 2010 Çerçeve: 58x33 cm Yazı: 41x16 cm

  TLSold
 • Mevlevi (Ketebesiz)-İçerik: Papirüs üzerine mevlevi.
İç:21x34 cm çerçeve: 39x52 cm

  Lot No: 267

  Lot: 267

  Mevlevi (Ketebesiz)-İçerik: Papirüs üzerine mevlevi. İç:21x34 cm çerçeve: 39x52 cm

  TLSold
 • Mevlevi (Ketebesiz)-İçeerik: Papirüs üzerine mevlevi
Yazı: 22x32 cm Çerçeve: 38x52 cm

  Lot No: 268

  Lot: 268

  Mevlevi (Ketebesiz)-İçeerik: Papirüs üzerine mevlevi Yazı: 22x32 cm Çerçeve: 38x52 cm

  TLSold
 • Besmele Şerife, Allah C.C. (Ketebesiz)-İçerik: Papirüs üzerine Besmele Şerife, Allah c.c
Yazı: 21x34 cm Çerçeve: 39x53 cm

  Lot No: 269

  Lot: 269

  Besmele Şerife, Allah C.C. (Ketebesiz)-İçerik: Papirüs üzerine Besmele Şerife, Allah c.c Yazı: 21x34 cm Çerçeve: 39x53 cm

  TLSold
 • Önder Soy-İçerik: Tuğra Besmele, Ferman Tasarım, Nazar Ayeti ve Tehiyyat Duası 
Yazı şekli: Divani
Tarih:24.11.2023
Tezhip: Muzehhibe Safiye Ocaklı
Yazı: 30x66 cm Çerçeve: 47x83 cm

  Lot No: 270

  Lot: 270

  Önder Soy-İçerik: Tuğra Besmele, Ferman Tasarım, Nazar Ayeti ve Tehiyyat Duası Yazı şekli: Divani Tarih:24.11.2023 Tezhip: Muzehhibe Safiye Ocaklı Yazı: 30x66 cm Çerçeve: 47x83 cm

  TLSold
 • Önder Soy-İçerik: Tuğra Besmele, Ferman Tasarım, Nazar Ayeti ve Tehiyyat Duası 
Yazı şekli: Divani
Tarih:26.12.2023
Tezhip: Muzehhibe Safiye Ocaklı
Yazı: 33x67 cm Çerçeve: 47x63 cm

  Lot No: 271

  Lot: 271

  Önder Soy-İçerik: Tuğra Besmele, Ferman Tasarım, Nazar Ayeti ve Tehiyyat Duası Yazı şekli: Divani Tarih:26.12.2023 Tezhip: Muzehhibe Safiye Ocaklı Yazı: 33x67 cm Çerçeve: 47x63 cm

  TLSold
 • Önder Soy-İçerik: Besmele-i Şerife
Yazı Şekli: Celi Sülüs
Tarih: 22.05.2023
Tezhip: Muzehhibe Safiye Ocaklı
Yazı: 100x32 cm Çerçeve: 115x50 cm 
Hattat: Önder Soy

  Lot No: 272

  Lot: 272

  Önder Soy-İçerik: Besmele-i Şerife Yazı Şekli: Celi Sülüs Tarih: 22.05.2023 Tezhip: Muzehhibe Safiye Ocaklı Yazı: 100x32 cm Çerçeve: 115x50 cm Hattat: Önder Soy

  TLSold
 • Önder Soy-İçerik:Besmele-i Şerife
Yazı Şekli: Celi Sülüs
Tarih: 08.01.2024
Tezhip: Muzehhibe Safiye Ocaklı
Yazı: 100x32 cm Çerçeve: 115x48 cm

  Lot No: 273

  Lot: 273

  Önder Soy-İçerik:Besmele-i Şerife Yazı Şekli: Celi Sülüs Tarih: 08.01.2024 Tezhip: Muzehhibe Safiye Ocaklı Yazı: 100x32 cm Çerçeve: 115x48 cm

  TLSold
 • Önder Soy-İçerik:Besmele-i Şerife
Yazı şekli: Celi Sülüs
Tarih: 22.05.2023
Tezhip: Muzehhibe Safiye Ocaklı
Yazı: 100x32 cm Çerçeve: 113x48 cm

  Lot No: 274

  Lot: 274

  Önder Soy-İçerik:Besmele-i Şerife Yazı şekli: Celi Sülüs Tarih: 22.05.2023 Tezhip: Muzehhibe Safiye Ocaklı Yazı: 100x32 cm Çerçeve: 113x48 cm

  TLSold
 • Önder Soy-İçerik: Besmele-i Şerife
Yazı şekli: Celi Sülüs
Tarih: 12.01.2024
Tezhip: Muzehhibe Safiye Ocaklı
Yazı: 100x32 cm Çerçeve: 113x48 cm

  Lot No: 275

  Lot: 275

  Önder Soy-İçerik: Besmele-i Şerife Yazı şekli: Celi Sülüs Tarih: 12.01.2024 Tezhip: Muzehhibe Safiye Ocaklı Yazı: 100x32 cm Çerçeve: 113x48 cm

  TLSold
 • Önder Soy-İçerik: Tuğra Besmele, Ferman Tasarım, Nazar Ayeti ve Tehiyyat Duası
Yazı Şekli: Nesih ve Sülüs
Tarih: 18.12.2023
Tezhip: Muzehhibe Safiye Ocaklı
Yazı: 40x67 cm Çerçeve: 60x88 cm
Hattat: Önder Soy

  Lot No: 276

  Lot: 276

  Önder Soy-İçerik: Tuğra Besmele, Ferman Tasarım, Nazar Ayeti ve Tehiyyat Duası Yazı Şekli: Nesih ve Sülüs Tarih: 18.12.2023 Tezhip: Muzehhibe Safiye Ocaklı Yazı: 40x67 cm Çerçeve: 60x88 cm Hattat: Önder Soy

  TLSold
 • Şevket Özdem-İçerik: "Esmaü'l Hüsna"
Yazı Şekli: Talik - Nesih
Tezhip: Belgin Şahin
Ebru: Mine Ünal
Ölçü:50x60 cm

  Lot No: 277

  Lot: 277

  Şevket Özdem-İçerik: "Esmaü'l Hüsna" Yazı Şekli: Talik - Nesih Tezhip: Belgin Şahin Ebru: Mine Ünal Ölçü:50x60 cm

  TLSold
 • Muhsin Demirel-İçerik: "Ya Malikel Mülk El Mülkilillah", Anlam: "Mülkün sahibi Allahtır, mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder."
Yazı Şekli: Celi Divani
Ölçü: 70x60 cm

  Lot No: 278

  Lot: 278

  Muhsin Demirel-İçerik: "Ya Malikel Mülk El Mülkilillah", Anlam: "Mülkün sahibi Allahtır, mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder." Yazı Şekli: Celi Divani Ölçü: 70x60 cm

  TLSold
 • Muharrem Gökçen-İçerik: "Men Hale Nale", anlam: Kim ararsa ulaşır."
Yazı Şekli: Sülüs
Ölçü: 10x17 cm

  Lot No: 279

  Lot: 279

  Muharrem Gökçen-İçerik: "Men Hale Nale", anlam: Kim ararsa ulaşır." Yazı Şekli: Sülüs Ölçü: 10x17 cm

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "Muhammed (a.s)"
Yazı Şekli: Celi Sülüs
Ölçü: 20x20 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 280

  Lot: 280

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "Muhammed (a.s)" Yazı Şekli: Celi Sülüs Ölçü: 20x20 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "Ya Vedud"
Yazı Şekli: Sülüs
Ölçü: 20x20 cm

Ali Hüsrevoğlu 
Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  Lot No: 281

  Lot: 281

  Ali Hüsrevoğlu-İçerik: "Ya Vedud" Yazı Şekli: Sülüs Ölçü: 20x20 cm Ali Hüsrevoğlu Ali Hüsrevoğlu 1974’te Hat Sanatına başladı. 1984’te Büyük Üstad Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı, 1993 yılında Mescid-i Nebevî’nin genişletme projelerinde Mescid-i Nebevî’nin hat yazılarını yazma şerefine nail oldu. Hat sanatında kullanılan âlet ve malzemelere yenilik getirdi, yeni yöntemler geliştirdi. Hilye-i şerîfe türünde birbirinden farklı otuz kadar modele imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirdi.45 yıllık sanat hayatına, binlerce eser, yüzlerce sergi ve emsalsiz çalışmalar sığdırdı ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

  TLSold
 • Cevdet Tüfekçi-İçerik: "Künfeyekün" Anlam: "Ol dedi ve oldu."
Yazı Şekli: Celi Sülüs
Ölçü: 22x22 cm

  Lot No: 282

  Lot: 282

  Cevdet Tüfekçi-İçerik: "Künfeyekün" Anlam: "Ol dedi ve oldu." Yazı Şekli: Celi Sülüs Ölçü: 22x22 cm

  TLSold
 • Mahmut Şahin-İçerik: "Tevekkeltü Al-Allah"
Yazı Şekli: Celi Talik
Ölçü: 50x70 cm

  Lot No: 283

  Lot: 283

  Mahmut Şahin-İçerik: "Tevekkeltü Al-Allah" Yazı Şekli: Celi Talik Ölçü: 50x70 cm

  TLSold
 • Muharrem Gökşen-İçerik: Müsenna Vav Harfi
Ölçü:55x55 cm
Tarihi: 1444
Yazı şekli: Celi Sülüs - Müsenna

  Lot No: 284

  Lot: 284

  Muharrem Gökşen-İçerik: Müsenna Vav Harfi Ölçü:55x55 cm Tarihi: 1444 Yazı şekli: Celi Sülüs - Müsenna

  TLSold
 • Sami Efendi-İçerik: Yusuf Sûresi 64. Ayet -En iyi koruyucu Allah’tır. O, acıyanların en merhametlisidir.
Ölçü:85x85 cm
Tarihi:1320
Yazı şekli: Limitli Tıpkı basım Celi Sülüs - Zırnık Mürekkep

  Lot No: 285

  Lot: 285

  Sami Efendi-İçerik: Yusuf Sûresi 64. Ayet -En iyi koruyucu Allah’tır. O, acıyanların en merhametlisidir. Ölçü:85x85 cm Tarihi:1320 Yazı şekli: Limitli Tıpkı basım Celi Sülüs - Zırnık Mürekkep

  TLSold
 • Ahmet Zeki Yavaş-İçerik: Hu, Arapça "O" anlamına gelen ve kullanılan bir ifadedir. Sufi literatürde sıklıkla Allah'ı kastetmek için kullanılır.
Ölçü:50x42 cm
Yazı şekli: Akkase Ebru 
Ebru : Alparslan Bâboğlu

  Lot No: 286

  Lot: 286

  Ahmet Zeki Yavaş-İçerik: Hu, Arapça "O" anlamına gelen ve kullanılan bir ifadedir. Sufi literatürde sıklıkla Allah'ı kastetmek için kullanılır. Ölçü:50x42 cm Yazı şekli: Akkase Ebru Ebru : Alparslan Bâboğlu

  TLSold
 • Mehmet Özçay-İçerik: Rabbim göğsümü genişlet işimi kolaylaştır - Taha Suresi
Ölçü:50x15 cm
Yazı şekli: Limitli basım Ahşap Çerçeve Kutu içine alınmış - Nesih

  Lot No: 287

  Lot: 287

  Mehmet Özçay-İçerik: Rabbim göğsümü genişlet işimi kolaylaştır - Taha Suresi Ölçü:50x15 cm Yazı şekli: Limitli basım Ahşap Çerçeve Kutu içine alınmış - Nesih

  TLSold
 • Hattat Hafız Osman-Yazı şekli: Nesih - Sülüs 
İçerik: "İman yetmiş yahut atmış küsür şubedir. (Şubelerin ) en üstünü "Lâ ilahe illallah/Allah'tan başka hak ilah yoktur." sözü; en aşağısı ise eziyet veren şeyi yoldan kaldırmaktır. Hadisi Şerifi - Murakka.
Ölçü:22x17 Çerçeveli 45x45

  Lot No: 288

  Lot: 288

  Hattat Hafız Osman-Yazı şekli: Nesih - Sülüs İçerik: "İman yetmiş yahut atmış küsür şubedir. (Şubelerin ) en üstünü "Lâ ilahe illallah/Allah'tan başka hak ilah yoktur." sözü; en aşağısı ise eziyet veren şeyi yoldan kaldırmaktır. Hadisi Şerifi - Murakka. Ölçü:22x17 Çerçeveli 45x45

  TLSold
 • Tezhipli Yazı (Ketebesiz)-İçerik: Tezhipli Yazı
Çerçeve: 27x35 cm

  Lot No: 289

  Lot: 289

  Tezhipli Yazı (Ketebesiz)-İçerik: Tezhipli Yazı Çerçeve: 27x35 cm

  TLSold
 • Tezhipli Yazı (Ketebesiz)-İçerik: Tezhipli Yazı
Çerçeve: 25x32 cm

  Lot No: 290

  Lot: 290

  Tezhipli Yazı (Ketebesiz)-İçerik: Tezhipli Yazı Çerçeve: 25x32 cm

  TLSold
 • Tezhipli Yazı (Ketebesiz)-İçerik: Tezhipli Yazı
Çerçeve: 30x27 cm

  Lot No: 291

  Lot: 291

  Tezhipli Yazı (Ketebesiz)-İçerik: Tezhipli Yazı Çerçeve: 30x27 cm

  TLSold
 • Tezhipli Yazı (Ketebesiz)-İçerik: Tezhipli Yazı
Çerçeve: 28x35 cm

  Lot No: 292

  Lot: 292

  Tezhipli Yazı (Ketebesiz)-İçerik: Tezhipli Yazı Çerçeve: 28x35 cm

  TLSold
 • Tezhipli Yazı (Ketebesiz)-İçerik: Tezhipli Yazı
Çerçeve: 24x30 cm

  Lot No: 293

  Lot: 293

  Tezhipli Yazı (Ketebesiz)-İçerik: Tezhipli Yazı Çerçeve: 24x30 cm

  TLSold
 • Tezhipli Yazı (Ketebesiz)-İçerik: Tezhipli Yazı
Çerçeve: 26x30 cm

  Lot No: 294

  Lot: 294

  Tezhipli Yazı (Ketebesiz)-İçerik: Tezhipli Yazı Çerçeve: 26x30 cm

  TLSold
 • Tezhipli Yazı (Ketebesiz)-İçerik: Tezhipli Yazı
Çerçeve: 28x34 cm

  Lot No: 295

  Lot: 295

  Tezhipli Yazı (Ketebesiz)-İçerik: Tezhipli Yazı Çerçeve: 28x34 cm

  TLSold
 • Mümtaz Seçkin Durdu-İçerik: Sekine - Kuranda geçen Sekine duaları -Cennetül Esma
Ölçü:60x60 cm
Yazı şekli: Sülüs Nesih
Tezhib: Ahşap Çerçeve Limitli Üretim Tıpkı Basım

  Lot No: 296

  Lot: 296

  Mümtaz Seçkin Durdu-İçerik: Sekine - Kuranda geçen Sekine duaları -Cennetül Esma Ölçü:60x60 cm Yazı şekli: Sülüs Nesih Tezhib: Ahşap Çerçeve Limitli Üretim Tıpkı Basım

  TLSold
 • Mümtaz Seçkin Durdu-İçerik: Hilye Formunda Salavat ve İsm-i Nebi
Ölçü:70x50 cm
Yazı şekli: Nesih Sülüs
Yazı el yapımı nepal kağıt ile Mukavvaya murakkalanmış

  Lot No: 297

  Lot: 297

  Mümtaz Seçkin Durdu-İçerik: Hilye Formunda Salavat ve İsm-i Nebi Ölçü:70x50 cm Yazı şekli: Nesih Sülüs Yazı el yapımı nepal kağıt ile Mukavvaya murakkalanmış

  TLSold
 • Dr. Özgür Çetintaş-İçerik:Kalem suresi 1. ayet Nûn velkalemi vemâ yesturûn
Yazı:97x66 cm 
Yazı şekli: Sülüs

  Lot No: 298

  Lot: 298

  Dr. Özgür Çetintaş-İçerik:Kalem suresi 1. ayet Nûn velkalemi vemâ yesturûn Yazı:97x66 cm Yazı şekli: Sülüs

  TLSold
 • Dr. Özgür Çetintaş-İçerik: Hilye-i Şerif
Yazı:97x67 cm 
Yazı şekli: Sülüs - Nesih

  Lot No: 299

  Lot: 299

  Dr. Özgür Çetintaş-İçerik: Hilye-i Şerif Yazı:97x67 cm Yazı şekli: Sülüs - Nesih

  TLSold
 • Fuat Başar-Yapım Şekli: Ebru
Ölçü:60x43 cm
Not: Fuat Başar (Cumhurbaşkanlığı Yaşan insan hazinesi ödüllü)
Ebru Bilgisi: Neftli Ebru

Fuat Başar
7 Mart 1953'te Erzurum'da doğdu. Tıp eğitimi aldı ancak 1977'de ebru sanatına olan ilgisiyle ebru çalışmalarına başladı. Aynı dönemde hat sanatıyla da ilgilenmeye başladı. 1980'de İstanbul'a yerleşerek sanatına odaklandı. Hamit Aytaç'tan hat icazeti aldı ve Mustafa Düzgünman'dan üç ebru icazeti aldı. Hocalarının vefatının ardından kendi atölyesini kurdu. Profesyonel olarak ebru ve hat sanatını icra etti. Türkiye'nin dört bir yanında icazetli talebelere ebru ve hat sanatını öğretti. Uluslararası alanda birçok sergiye katıldı ve sanat faaliyetlerinde bulundu. Ebru fizikokimyası konusunda çalışmalar yaptı, kitaplar ve makaleler yazdı. Japon İmparatoru, Malezya başkanı, Suudi Arabistan Kralı Faysal başta olmak üzere, birçok devlet başkanı ve bakanın da tuğralarını çekmiştir.

  Lot No: 300

  Lot: 300

  Fuat Başar-Yapım Şekli: Ebru Ölçü:60x43 cm Not: Fuat Başar (Cumhurbaşkanlığı Yaşan insan hazinesi ödüllü) Ebru Bilgisi: Neftli Ebru Fuat Başar 7 Mart 1953'te Erzurum'da doğdu. Tıp eğitimi aldı ancak 1977'de ebru sanatına olan ilgisiyle ebru çalışmalarına başladı. Aynı dönemde hat sanatıyla da ilgilenmeye başladı. 1980'de İstanbul'a yerleşerek sanatına odaklandı. Hamit Aytaç'tan hat icazeti aldı ve Mustafa Düzgünman'dan üç ebru icazeti aldı. Hocalarının vefatının ardından kendi atölyesini kurdu. Profesyonel olarak ebru ve hat sanatını icra etti. Türkiye'nin dört bir yanında icazetli talebelere ebru ve hat sanatını öğretti. Uluslararası alanda birçok sergiye katıldı ve sanat faaliyetlerinde bulundu. Ebru fizikokimyası konusunda çalışmalar yaptı, kitaplar ve makaleler yazdı. Japon İmparatoru, Malezya başkanı, Suudi Arabistan Kralı Faysal başta olmak üzere, birçok devlet başkanı ve bakanın da tuğralarını çekmiştir.

  TLSold
 • Semih Akıncı-İçerik:Fatiha suresi 
Ölçü:83x67 cm
Yazı şekli: Sülüs
Teship bilgisi: Serpil Demirag

  Lot No: 301

  Lot: 301

  Semih Akıncı-İçerik:Fatiha suresi Ölçü:83x67 cm Yazı şekli: Sülüs Teship bilgisi: Serpil Demirag

  TLSold
 • Mushafı Şerif (Ketebesiz)-İçerik: Mushafı Şerif - Nesih Sayfa
Ölçü:25x15 cm
Yazı şekli: Nesih
Teship bilgisi: Altın rengi Yaldız Cetvel

  Lot No: 302

  Lot: 302

  Mushafı Şerif (Ketebesiz)-İçerik: Mushafı Şerif - Nesih Sayfa Ölçü:25x15 cm Yazı şekli: Nesih Teship bilgisi: Altın rengi Yaldız Cetvel

  TLSold
 • Muhammed Ragıp-İçerik: "ßesmelesiz baslayan her emrin sonu kesiktir" 
Hadisi Şerifi -1270 (175 yaşında)
Ölçü:32x24 cm
Hattat Esseyid Hafız Mehmet Hulusi Min Telamiz Muhammed Ragıp 
Yazı şekli: Nesih - Sülüs

  Lot No: 303

  Lot: 303

  Muhammed Ragıp-İçerik: "ßesmelesiz baslayan her emrin sonu kesiktir" Hadisi Şerifi -1270 (175 yaşında) Ölçü:32x24 cm Hattat Esseyid Hafız Mehmet Hulusi Min Telamiz Muhammed Ragıp Yazı şekli: Nesih - Sülüs

  TLSold
 • Mahfuz zünun-İçerik: Peygamberimiz Hz.Muhammed i öven kaside
Ölçü:118x68 cm
Not: Hattat Mahfuz zünun orijinal imzalı Fine Art
Yazı şekli: Sülüs - Nesih

  Lot No: 304

  Lot: 304

  Mahfuz zünun-İçerik: Peygamberimiz Hz.Muhammed i öven kaside Ölçü:118x68 cm Not: Hattat Mahfuz zünun orijinal imzalı Fine Art Yazı şekli: Sülüs - Nesih

  TLSold
 • Mahfuz Zünun-İçerik: Veda Hutbesi Fine Art 
Ölçü: 92x57 cm
Yazı şekli: Sülüs Nesih

  Lot No: 305

  Lot: 305

  Mahfuz Zünun-İçerik: Veda Hutbesi Fine Art Ölçü: 92x57 cm Yazı şekli: Sülüs Nesih

  TLSold
 • Hattat Emre Özdemir-İçerik: Bismillahirrahmanirrahim 
Yazı şekli: Sülüs 
Teship bilgisi : Şeyma Yeşil 
Ölçü:120x54 cm

  Lot No: 306

  Lot: 306

  Hattat Emre Özdemir-İçerik: Bismillahirrahmanirrahim Yazı şekli: Sülüs Teship bilgisi : Şeyma Yeşil Ölçü:120x54 cm

  TLSold
 • Hattat Mümtaz Seçkin Durdu-İçerik: Hattat Mümtaz Seçkin Durdu Sekine duası Fine Art 
Yazı şekli: Sülüs Nesih 
Ebru veya teship: Ayten Tiryaki 
Ölçü: 68 cm yarı çap

  Lot No: 307

  Lot: 307

  Hattat Mümtaz Seçkin Durdu-İçerik: Hattat Mümtaz Seçkin Durdu Sekine duası Fine Art Yazı şekli: Sülüs Nesih Ebru veya teship: Ayten Tiryaki Ölçü: 68 cm yarı çap

  TLSold
 • Hattat Mahfuz Zünun Emin Yazıcı-Yazı şekli: Sülüs - Nesih 
Ebru veya Tezhip : Necmettin Okyay Sami Okyay
Not: İki adet var Damgalı Türk Ofset

  Lot No: 308

  Lot: 308

  Hattat Mahfuz Zünun Emin Yazıcı-Yazı şekli: Sülüs - Nesih Ebru veya Tezhip : Necmettin Okyay Sami Okyay Not: İki adet var Damgalı Türk Ofset

  TLSold
 • Müftü Hattat Münip Şanlıoğlu-İçerik: Ya Vedud ve Vav Karalama
Yazı Şekli: Sülüs 
Çerçeve: 46x37 cm

  Lot No: 309

  Lot: 309

  Müftü Hattat Münip Şanlıoğlu-İçerik: Ya Vedud ve Vav Karalama Yazı Şekli: Sülüs Çerçeve: 46x37 cm

  TLSold
 • Fuat Başar-Yapım Şekli: Ebru
Çerçeve :65x54 cm

Fuat Başar
7 Mart 1953'te Erzurum'da doğdu. Tıp eğitimi aldı ancak 1977'de ebru sanatına olan ilgisiyle ebru çalışmalarına başladı. Aynı dönemde hat sanatıyla da ilgilenmeye başladı. 1980'de İstanbul'a yerleşerek sanatına odaklandı. Hamit Aytaç'tan hat icazeti aldı ve Mustafa Düzgünman'dan üç ebru icazeti aldı. Hocalarının vefatının ardından kendi atölyesini kurdu. Profesyonel olarak ebru ve hat sanatını icra etti. Türkiye'nin dört bir yanında icazetli talebelere ebru ve hat sanatını öğretti. Uluslararası alanda birçok sergiye katıldı ve sanat faaliyetlerinde bulundu. Ebru fizikokimyası konusunda çalışmalar yaptı, kitaplar ve makaleler yazdı. Japon İmparatoru, Malezya başkanı, Suudi Arabistan Kralı Faysal başta olmak üzere, birçok devlet başkanı ve bakanın da tuğralarını çekmiştir.

  Lot No: 310

  Lot: 310

  Fuat Başar-Yapım Şekli: Ebru Çerçeve :65x54 cm Fuat Başar 7 Mart 1953'te Erzurum'da doğdu. Tıp eğitimi aldı ancak 1977'de ebru sanatına olan ilgisiyle ebru çalışmalarına başladı. Aynı dönemde hat sanatıyla da ilgilenmeye başladı. 1980'de İstanbul'a yerleşerek sanatına odaklandı. Hamit Aytaç'tan hat icazeti aldı ve Mustafa Düzgünman'dan üç ebru icazeti aldı. Hocalarının vefatının ardından kendi atölyesini kurdu. Profesyonel olarak ebru ve hat sanatını icra etti. Türkiye'nin dört bir yanında icazetli talebelere ebru ve hat sanatını öğretti. Uluslararası alanda birçok sergiye katıldı ve sanat faaliyetlerinde bulundu. Ebru fizikokimyası konusunda çalışmalar yaptı, kitaplar ve makaleler yazdı. Japon İmparatoru, Malezya başkanı, Suudi Arabistan Kralı Faysal başta olmak üzere, birçok devlet başkanı ve bakanın da tuğralarını çekmiştir.

  TLSold
 • Hattat Mehmet Şevket Pektaş-İçerik: "Pırlantayı parmağında taşımak hüner değildir, Asıl hüner Pırlanta gibi yüreğe sahip olmaktır"
Yazı şekli: Celi Nesih
Ölçü:63x43 cm

  Lot No: 311

  Lot: 311

  Hattat Mehmet Şevket Pektaş-İçerik: "Pırlantayı parmağında taşımak hüner değildir, Asıl hüner Pırlanta gibi yüreğe sahip olmaktır" Yazı şekli: Celi Nesih Ölçü:63x43 cm

  TLSold
 • Hattat Mehmet Özçay-İçerik:Hilye-i Şerif Ahşap Elyapımı altın varaklı çerçeve
Tarihi:1415
Yazı şekli: Limitli üretim tıpkı basım Sülüs Nesih 
Ölçü:97x74 cm Çerçeveli

  Lot No: 312

  Lot: 312

  Hattat Mehmet Özçay-İçerik:Hilye-i Şerif Ahşap Elyapımı altın varaklı çerçeve Tarihi:1415 Yazı şekli: Limitli üretim tıpkı basım Sülüs Nesih Ölçü:97x74 cm Çerçeveli

  TLSold
 • Hattat Mümtaz Seçkin Durdu-İçerik: Ayetel Kürsi Fine Art Limitli baskı 
Ölçü:57x70 cm
Yazı şekli: Sülüs Nesih

  Lot No: 313

  Lot: 313

  Hattat Mümtaz Seçkin Durdu-İçerik: Ayetel Kürsi Fine Art Limitli baskı Ölçü:57x70 cm Yazı şekli: Sülüs Nesih

  TLSold
 • Hattat Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Bu Rabbimin lütfundandır -Ayeti kerime 
Tarih:1444
Ölçü:27x27 cm
Yazı şekli: 22 Ayar ALTIN Zerendud

  Lot No: 314

  Lot: 314

  Hattat Ali Hüsrevoğlu-İçerik: Bu Rabbimin lütfundandır -Ayeti kerime Tarih:1444 Ölçü:27x27 cm Yazı şekli: 22 Ayar ALTIN Zerendud

  TLSold
 • Mustafa Halim Özyazıcı-İçerik: "Bu Kur'an Ramazan ayında indirilmiştir"
Ölçü:46x35 cm
Yazı şekli: Akkase Ebru 
Tezhib: Hatice Aksoylu

  Lot No: 315

  Lot: 315

  Mustafa Halim Özyazıcı-İçerik: "Bu Kur'an Ramazan ayında indirilmiştir" Ölçü:46x35 cm Yazı şekli: Akkase Ebru Tezhib: Hatice Aksoylu

  TLSold