Erol Alan (Merici)

İçerik: "Maşallah" "Allah'ın dediği olur."
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H. 1442 - M.2021
Çerçeve:42x46 cm Yazı:18x20 cm
Not: Merici Edirne- Meriç Kazasından Erol Alan.