Osman Rebii Önol

İçerik: Ayet-i Kerime Mu'min Suresi 14. Ayet "...Fetebareke kellahu ehsenül Halikin." "Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı ne yücedir!"
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H.1412 -M.1991
Tezhip: Safiye Ocaklı
Çerçeve:65x49 cm Yazı:30x18 cm