Şermin Dumlupınar

İçerik: Hadis-i Şerif "Men eane abden fi Haceti Beytallahi lehu mekamehü yevmetezülü illel akdam" Türkçesi "Kim Beytullah'ın (Kabe-i Muazzama'nın) ihtiyaçlarını gidermek üzere yardım ederse; O'nun yeri (Ayakların kayıp cehenneme düşeceği o gün ayağı kaymaz.)"
Yazı Şekli: Celi Sülüs Yazı
Tarih: H. 1429 - M. 2008
Not: Altın varak ile çerçeve yapılmıştır.