Hilmi Karasakal

İçerik: Ayet-i Kerime Neml Suresi 30. Ayet "İnneku min süleymane ve innahu Bismillahirrahmanirrahim." Türkçesi "Bu mektup Süleyman A.S.'dandır Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Yazı Şekli: Celi Sülüs ve Nesih Yazı
Not: Hattat Hasan Çelebi'den tasdikli, Hattat Fuat Başar'dan icazettedir. Hattat Mehmet Özçay'dan, Mehmet Şevki Nesih yazı tarzını öğrenerek Kur'an-ı Kerim yazarak, basılmıştır. Türkiye'deki yarışmalarda çeşitli dereceler almıştır Altınvarak çerçeve yapılmıştır.