Hamit Aytaç

İçerik: Besmele-i Şerife
Yazı Şekli: Talik Yazı
Tarih: H.1309 - M.1891 - H.1402 - M.1982
Çerçeve:40x53 cm Yazı:21x34 cm
Tezhip: Hatice Aksoylu Cankurt (H.A.C.)
Not: Karacaahmet Hattatlar sofasında meftundur. Şeyh Hamdullah'ın mezarının yanındadır.
Altın varaklı çerçeve ile çerçevelenmiştir.

Hamid Aytaç
"Şeyh Musa Azmî" veya gerçek adıyla Zülfikâr Ağa'nın oğlu olarak Diyarbakır'da doğduğu H. 1309/M. 1891-1892 yıllarında doğduğu, hat sanatında önemli bir yere sahip olduğu bilinen bir hattatın hayatı:
Şeyh Musa Azmî, Zülfikâr Ağa'nın oğlu olarak 1891-1892 yıllarında Diyarbakır'da doğmuştur. Askerî Rüşdî Mektebi'nde eğitim almış ve çeşitli hocalardan hat ve resim dersleri almıştır. İstanbul'a giderek hukuk okumaya başlamış ancak ailevi sebeplerle okulu bırakmıştır. Matbaacılık işleriyle ilgilenmiş, hat sanatındaki yeteneğiyle tanınmış ve çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. Çeşitli dönemlerde farklı mahlaslar kullanmış ve yazı işleriyle uğraşmıştır. Son yıllarını mütevazı bir şekilde geçirerek yazıya olan tutkusunu sürdürmüş ve 1982 yılında vefat etmiştir.