Macit Ayral

İçerik: Hilye-i Şerife
Tarih: 1891-1961
Çerçeve: 40x54 cm Yazı:22x34 cm
Not: Dönemin tekniği ile el yapımı kağıt üzerine Özgün Baskı ile basılmıştır.
Dört hattat'tan ders almıştır. İsmail Hakkı Altunbezer. M. Hulusi Yazban bunlardandır.
(Macit Zuhdi)

Macit Ayral
1891-1961 XX.Yüzyılın sülüs ve celî sülüste önde gelen Türk hattatlarından.
11 Nisan 1891 de İstanbul Beylerbeyinde doğdu. Şehremâneti Zibhiye idaresi (Mezbaha) Müdürü Zühdü Beyin oğludur. İlk tahsilini Beylerbeyi Hamidiye Mektebinde tamamladı. Üsküdar İdâdîsinin son sınıfında iken sağlık sebebiyle tahsilini yarıda bıraktı. Daha ilk mektep sıralarında hat hocası Ali Efendiden sülüs ve nesih yazılarını öğrenmeye başladı. Daha sonra Enderun Mektebi hat hocası Ahmed Râkım Efendiye devam etti. Babasının da teşvikiyle girdiği Medresetül-hattâtînde yazı tahsilini tamamIadı. Burada Hulûsi Efendiden (Yazgan) talik icâzeti aldı ( 1923). Ayrıca Sâmi Efendinin talebesi olan Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezerden sülüs-celîsini ilertetti. Ali Efendinin hocası olan Şefik Beye ait kıta ve murakkalardan da önemli ölçüde faydalandı. Macit Ayral talik ve nesihten ziyade sülüs ve celî-sülüs ile meşgul olmuştur. Sülüste Şefik Beyin tavrını benimsemiş ve o üslupta eser vermiştir.